Паламарчук Михайло Євгенійович

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Паламарчук Михайло Євгенійович

Рік вступу

На аспірантуру – 2019

Спеціальність

053 Психологія

Тема наукового дослідження

Соціально-психологічні технології дестигматизації осіб з порушеннями інтелектуального розвитку

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Лозова Ольга Миколаївна, доктор психологічних наук, професор

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

1. Паламарчук М.Є. Досвід взаємодії з соціально стигматизованою групою як чинник зміни уявлень про її представників. Актуальні проблеми психології том VІ. Психологія обдарованості. 2020 https://www.researchgate.net/publication/344461125

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

1. Лозова О. М., Паламарчук М. Є. Abbreviation as a Mnemotechnical Tool for Memorizing Information by Students. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 6 (15). 2019 С. 99-106. ISSN 2072-4772 http://appsychology.org.ua/data/jrn/v6/i15/12.pdf

2. Паламарчук М.Є. Інклюзивний соціально-інтерактивний театр як технологія дестигматизації осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень. Вісник національного авіаційного університету. серія: педагогіка. психологія, № 2(17), 2020. С. 280-298 http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/VisnikPP/article/view/15035

3. Паламарчук М.Є. Онлайн-вистава інклюзивного соціально-інтерактивного театру як технологія дестигматизації осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень. Вісник національного авіаційного університету. серія: педагогіка. психологія, № 1(18), 2021. С. 132-141 http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/VisnikPP/issue/view/823

Статті у закордонних виданнях

1. Паламарчук. М. Є. Прояви соціальної стигматизації спільноти осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень у сучасному суспільстві. Science and education a new dimension. Pedagogy and Psychology, IX(100), Issue 256, 2021. P. 63-68 http://seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564/ped_psy_ix_256_100.pdf

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Відсутні

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Відсутні

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

1. Старинська Н., Паламарчук М. Стереотипізація образу осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень як умова їх стигматизації. Матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції «Психолінгвістика в сучасному світі». 2020. С. 230-234 http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/34144/1/N_Starynska_M_Palamarchuk_PSS_IL.pdf

2. Паламарчук М.Є. Інклюзивний соціально-інтерактивний театр як технологія дестигматизації осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень. ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Психологія свідомості: теорія і практика наукових досліджень». 2020. С. 65-70. http://kpppo.nau.edu.ua/files/Zbirnik2020.pdf

3. Паламарчук М.Є. Уявлення про типи соціальної стигми як умова її подолання. Молодь у психології: етнічна самосвідомість та міжетнічна взаємодія: збірник наукових праць.[за ред.: Кузікової С. Б., Пасько К. М., Вертеля А. В. та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021. – 189 с.

4. Паламарчук М. Є. Самостигматизація в контексті соціалізації особи з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень. Збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції: «Соціокультурні та психологічні виміри становлення особистості» [ред. колегія: І. Р. Крупник, О. Є. Блинова, Н. І. Тавровецька (відп. за випуск) та ін.][Collection of materials ІІІ International Scientific and Practical Conference: «Sociocultural and psychological coordinates of personality formation»]. – Херсон : ФОП Вишемирський В.С., 2021. C. 207-209. https://www.kspu.edu/FileDownload.ashx/_%D0%97%D0%91%D0%86%D0%A0%D0%9D%D0%98%D0%9A_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97_30.09.2021_01.10.2021.pdf?id=e30b3df0-a7b0-44f3-ae78-bd1c90717be3

Участь у державних науково-дослідних проектах

Відсутня

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Відсутні

Грантові заявки

Відсутні

Міжнародне стажування

Відсутнє

Академічна мобільність

1. Січень-липень 2018 року: участь у програмі Erasmus+, навчання в університіте Foggia, Італія


Курси і сертифікати:

1. Онлайн курс «Психосоціальна підтримка вчителів та учнів в умовах пандемії COVID 19» (Центр психічного здоров’я та психосоціального супроводу НаУКМА за підтримки дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні)

https://drive.google.com/file/d/1DB1oFVQ_b81YGJ7p0MGpcDeMWz0sqBwu/view?usp=sharing

2. Онлайн курс «Особливості дистанційної роботи шкільного психолога в умовах пандемії COVID-19» (Центр психічного здоров’я та психосоціального супроводу НаУКМА за підтримки дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні)

https://drive.google.com/file/d/1c2jvmxEJssPkxhKZJCaxm5uyyKLJ46MG/view?usp=sharing

3. Семінар «Введення в підхід DIR/Floortime» (12 годин) (ICDL)

https://drive.google.com/file/d/1SbLDSo2XbWNVNAmXNrxXcoyWbPUcbiB7/view?usp=sharing

4. Онлайн курс «Цифрова безпека та комунікація в онлайні» (ВУМ online)

https://drive.google.com/file/d/1evuCvNDeOB7TTW_Vix4kIF_t5ketv7A-/view?usp=sharing

5. Онлайн курс «Академічна доброчесність в університеті» (ВУМ online)

https://drive.google.com/file/d/1CicEsXiUZ3iq21affOWAIi44i3JE0VJn/view?usp=sharing

6. Онлайн курс «Надання соціальних послуг у період пандемії» (PH CAPITAL)

https://drive.google.com/file/d/1hjLMwM35y8SrZmjvqGPvmhkiCoG7rB71/view?usp=sharing

7. Курс підвищення кваліфікації в сфері застосування проектного підходу та розробки проектів до дотаційних джерел фінансування "Написання проектів. Фонди ЄС" (Фундація CEASC та ГО АПМУ)

https://drive.google.com/file/d/1ULOd8p8EbRBLSIBMxVJTVHtf86Ht_bJu/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1ril_T1c1Fkz6njdq_NbNcG8zYDYZV59Y/view?usp=sharing

8. Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція "Дослідження молодих вчених: від ідеї до реалізації"

https://drive.google.com/file/d/15zt7PA7_YcSXMvLj262hkaIMx57FI_y/view?usp=sharing

9. Онлайн курс "Соціальна робота з людьми, які мають хронічні захворювання", сертифікат наданий Благодійною Організацією "Мережа" через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus

https://drive.google.com/file/d/13EbGTaWlvqzAZBG2G2G7FOGrzf2jgaRj/view?usp=sharing

10. Онлайн курс "Захист прав людей з інвалідністю", сертифікат надано через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus

https://drive.google.com/file/d/1zeg77TVvIVl4N90zaNKJ7OQPJt0-Mnhu/view?usp=sharing

11. За участь у Міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Молодь у сучасній психології: етнічна самосвідомість та міжетнічна взаємодія"

https://drive.google.com/file/d/1sGLTYRA7t0q7C0hA6kE8uyvzcWjKdMVS/view?usp=sharing

12. Сonfirming participation in Easy-to-Read Methodology Webinar, 15 – 16 July, 2020 (Organization for Security and Co-operation in Europe Office for Democratic Institutions and Human Rights)

https://drive.google.com/file/d/1TohvWbnotcRX37UNXPwIBhfpbuQFifK_/view?usp=sharing

13. Online Narrative Reticulation Course. JONATHAN FOX, D. PHIL. H.C., DIRECTOR. NEW YORK, MAY 31 - JUNE 28, 2021.

https://drive.google.com/file/d/1hjLMwM35y8SrZmjvqGPvmhkiCoG7rB71/view?usp=sharing

14. Участь в онлайн школі з написання грантових проєктів ЧАС ЗМІН (16 годин). Серпень 2021.

https://drive.google.com/file/d/1Ew1n06g7M4gDXcW27Ml2wgiEmXBIOtxp/view?usp=sharing

15. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Соціокультурні та психологічна виміри становлення особистості"

https://drive.google.com/file/d/1KTtxQ4LRpacrTQ4tCX9pXBFTk4LYX5MV/view?usp=sharing

16. Базовий курс з Плейбек-театру

https://drive.google.com/file/d/1P6_wgj975Hlz5w4rl731HEQggi4UimB6/view?usp=sharing