ПІБ/ портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Ніколаєва Оксана Юріївна

Рік вступу

2018

Спеціальність

035 Філологія ( "Українська література" )

Тема наукового дослідження

Драматургія Олександра Ірванця в контексті поетики літературного угруповання "БУ-БА-БУ"

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Бондарева Олена Євгенівна, доктор філологічних наук, професор, проректор з науково-методичної, соціально-гуманітарної роботи та лідерства Київського університету імені Бориса Грінченка

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

Ніколаєва О Дискурс катастрофізму в драматургії Олександра Ірванця (на матеріалі твору "Recording") "Актуальні наукові дослідження в сучасному світі". - Переяслав-Хмельницький, 2019.- Вип. 11 (55). - С. 60-67

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

  • Міжнародна наукова конференція «Літературний процес: моделі, матриці, категорії» (05.04.2019, Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ).
  • Міжнародна науково-практична конференція, пресвячена пам'яті свт. Луки (В. Ф. Войно- Ясинецького) Релігія та медицина (11-12 червня 2019, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, м. Київ).
  • Міжнародна наукова конференція "Актуальні наукові дослідження в сучасному світі" (27.11.2019, м. Переяслав).

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність