Основи логопедії

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук


Работаа.png

Загальні відомості

Назва дисципліни

Основи логопедії

ОКР

молодший спеціаліст

Напрям підготовки

Дошкільна освіта

Курс

3

Автор

Мельниченко Т.В.

Посилання на курс

Анотація

Основною метою даного навчального курсу є професійна підготовка студентів до організаційної роботи з дітьми, що мають порушення мовлення в умовах дошкільного навчального закладу.

Структура курсу

Завдання курсу:

  • надання студентам теоретичних знань щодо загальної характеристики різних мовленнєвих порушеннях в історичному аспекті, етіології, механізмів, симптоматики, класифікації, динаміки протікання даних порушень мовлення за умов цілеспрямованого навчання та виховання;
  • формування у студентів категоріальних понять з логопедії;
  • формування у студентів уміння правильно діагностувати певне мовленнєве порушення та визначати ефективні шляхи корекційного впливу у різних категорій дітей з тяжкими порушеннями мовлення;
  • ознайомлення студентів з профілактичною роботою щодо певного мовленнєвого порушення;
  • прищеплення особливого ставлення до дітей з мовленнєвими порушеннями;
  • стимулювання студентів до активної аналітико-пошукової роботи, що спрямована на визначення ефективних шляхів корекційної-педагогічної та логопедичної роботи з дітьми з вадами мовлення.

Сертифікація

наказ №114 від 13.03.2013р