Основи короткотривалої психотерапії

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук


Ссккк.png

Загальні відомості

Назва дисципліни

Основи короткотривалої психотерапії

ОКР

«Спеціаліст», «Магістр»

Напрям підготовки

Практична психологія»

Курс

5

Автор

Тохтамиш Олександр Михайлович

Посилання на курс

Анотація

Мета курсу - розкрити теоретичні і практичні аспекти короткотривалої психотерапії, історію розвитку короткотривалих методів психологічної допомоги, види та форми короткотривалої психотерапевтичної допомоги, досягти рівня наукової і професійної підготовки в цій галузі відповідно до державних та європейських стандартів; сформувати практичні навики використання методів короткотривалої психологічної допомоги в діяльності практичного психолога.

Завдання курсу - аналіз історико-культурного та наукового розвитку методології та технік короткотривалої психотерапевтичної допомоги; ознайомлення з сучасними методами короткотривалої психотерапевтичної допомоги; орієнтування в основних принципах та методах короткотривалої психотерапевтичної допомоги; вивчення, аналіз та узагальнення практики, досвіду застосування методів короткотривалої психотерапевтичної допомоги.

Структура курсу

Сертифікований ЕНМК представлений двома модулями.

У кожному модулі подано:

  • Теоретичний навчальний матеріал, який містить такі навчальні ресурси:

1. структуровані лекційні матеріали;

2. мультимедійну презентацію лекцій;

3. відеоматеріали до кожної з тем.

  • Практичні роботи. Представлені методичні вказівки з виконання практичних робіт. Кожна практична робота має чітку структуру: мету, методичні рекомендації, завдання, критерії оцінювання, форма виконання та терміни здачі робіт.
  • Завдання для самостійної роботи мають методичні рекомендації, сформовані завдання, форму виконання, критерії оцінювання та терміни здачі.
  • Модульний контроль до кожного модуля складається з контрольних типових запитань, тестів для самоконтролю, контрольних тестів та опитувальників.

Сертифікований ЕНМК з дисципліни «Основи короткотривалої психотерапії» дає можливість ознайомитись та отримати певні навики найбільш представлених в сучасній практиці напрямів короткотривалої психотерапії. При створенні курсу, окрім вітчизняних, широко використовувались англомовні та німецькомовні джерела, навчальні та тренінгові відеоматеріали.

Сертифікація

наказ №114 від 13.03.2013р.