Організація виробництва (спеціальність)

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Orgvurob0.jpg

Галузь знань: «Менеджмент і адміністрування»

Спеціальність: «Організація виробництва»

Кваліфікація: «Організатор виробництва»

Галузь діяльності: цілеспрямована організаційно-управлінська діяльність в підрозділах та підприємствах усіх галузей виробництва усіх форм власності

Будь-яка форма діяльності людини пов’язана з її організацією, а тому організація виробництва за своєю роллю і призначенням у формуванні знань і вмінь майбутнього фахівця займає провідне місце.

Досвід роботи різного роду підприємств свідчить, що саме організація виробництва створює умови для найкращого використання техніки і людей в процесі виробництва і тим самим підвищує його ефективність. Системна концепція організації виробництва дає змогу підвищувати якість і ефективність управління на підприємстві, адаптувати параметри функціонування організації до зовнішнього або внутрішнього середовища, підтримувати стійкість організації, забезпечувати упорядкованість параметрів структури організації.

Організація виробництва — це функція управління підприємством, сутність якої полягає у координації ініціативної самостійної господарської діяльності суб'єктів підприємництва, спрямованої на організацію не тільки власне виробництва, а також на організацію надання інформаційних, фінансових, консалтингових, освітніх та інших послуг. Організація виробництва передбачає широке використання правової науки, що досліджує суб'єктивні чинники управління підприємством.

Ринкові відносини висувають нові вимоги і завдання перед виробництвом, а підприємства несуть повну відповідальність за результати своєї роботи. В цих умовах підвищеної уваги заслуговує підготовка фахівців, які повинні професійно займатися питаннями організації виробництва та діяльності підприємства в цілому, здатних по новому підійти до поставлених цілей і організувати виробництво з урахуванням запитів ринку.

Orgvurob1.jpg

Молодший спеціаліст із спеціальності “Організація виробництва” призначений для роботи на керівних посадах:

 • менеджер;
 • інспектор з організації захисту секретної інформації (персональних даних в закладах освіти), інспектор з основної діяльності, інструктор з основної діяльності;
 • помічник керівника;
 • секретар адміністративних органів;
 • інспектор з кадрів, організатор з персоналу;
 • диспетчер виробництва, технік з підготовки виробництва;
 • агент з постачання, диспетчер з відпуску готової продукції.

Кваліфікація менеджера дозволяє:

 • Проводити аналіз та оцінку діяльності підприємства;
 • Брати участь у розробці стратегії і тактики підприємства з використаням сучасних методів та принципів управління;
 • Приймати оптимальні рішення в конкретних господарських ситуаціях;
 • Використовувати прогресивні методи прогнозування, планування, обліку, контролю та аналізу роботи підприємства;
Отримавши фах менеджера з організації виробництва, випускник зможе оптимально зорієнтуватись в сучасних ринкових відносинах, організувати власне підприємство, самостійно вибрати пріоритетні напрямки розвитку організації та ефективно управляти її роботою.

Випускники коледжу за спеціальністю «Організація виробництва» можуть продовжити навчання на ІІІ курсі за напрямом підготовки «Менеджмент» в Університеті.

Вступникам

Інформацію для вступників Ви можете переглянути за наступними посиланнями:

Див. також