Олійник Іван Дмитрович/Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Олійник Іван Дмитрович

Рік вступу

2019

Спеціальність

033 Філософія

Тема наукового дослідження

Детермінованість прекарізації станом суспільно-політичної ситуації у сучасній Україні

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Александрова Олена Станіславівна, доктор філософських наук, професор

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

Oliynyk, I. SELF-IDENTIFICATION OF PRECARIAT REPRESENTATIVES / Ivan Oliynyk, Tatiana Bezprozvanna, Maria Maletska // Skhid. – 2020. – N 5(169). - P. 24-28. – DOI : 10.21847/1728-9343.2020.5(169).215042.

Статті у закордонних виданнях

1.Олійник І.Д. Поширення прекарних практик в умовах трансформаційних суспільств / Annali D’italia №12, 2020 – Part 1 – С. 69-75

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

Олійник І.Д. Умови і можливості зниження рівня прекаризації молоді: соціально-філософський аспект / The 4th International scientific and practical conference “Actual trends of modern scientific research” (October 11-13, 2020), MDPC Publishing, Munich, Germany. 2020. – С.308-314. Олійник І.Д. Аналіз зайнятості як важливого елементу сучасного ринку праці. Київські філософські студії-2020: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю (м. Київ, 19 травня 2020 р.) : тези доповідей / за заг. ред. проф. Р.О. Додонова. – Київ: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2020. – С. 213-216.

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність