Нікіфоров Карен Сергійович/Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Нікіфоров Карен Сергійович

Рік вступу

2017

Спеціальність

032 Історія та археологія

Тема наукового дослідження

Державний орган у справах релігій: характер діяльності та тенденції розвитку (на матеріалах Донецької області, 1965-1991 рр.)

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Салата Оксана Олексіївна доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії України Київського університету імені Бориса Грінченка

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

1. Відносини уповноваженого Ради у справах релігій при РМ СРСР (УРСР) по Донецькій області з місцевими державними та партійними органами в «пізньому СРСР» (60-80-і рр. ХХ ст.) / Карен Нікіфоров // Релігієзнавчі нариси. – 2018. – №8 – С.102-114.

2. Основні аспекти діяльності державного органу у справах релігій в УРСР у 1965-1991 рр. // Державний орган України у справах релігій: 100-річчя традиції. / Збірник наукових матеріалів. Наук.редак. Л.Владиченко та А.Юраш. – К.:ДУХ І ЛІТЕРА, 2018 – С.178-187.

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

1. Навчальний процес як складова сучасної вищої духовної освіти в Донецькій області (1991 – 2010 р.р.) / К. С. Нікіфоров // Наукові записки. Сер. : Історичне релігієзнавство. - 2012. - Вип. 7. - С. 186-194.

2. Рада у справах Російської Православної Церкви на сторінках "Журналу Московської патріархії" (1943–1954 рр.) / К. С. Нікіфоров // Гуржіївські історичні читання. - 2013. - Вип. 6. - С. 238-240.

3. Адміністративна, планово-статистична та просвітницька діяльність уповноваженого Ради у справах релігій по Донецькій області (1965–1991 pp.) / К. С. Нікіфоров // Нові сторінки історії Донбасу. - 2018. - Кн. 27. - С. 192-200.

4. Євангельські християни-баптисти та радянська влада на Донеччині в період "застою" / К.С. Нікіфоров // Вісник Маріупольського державного університету. Серія Історія. Політологія. - 2019 - Вип.24. - С.98-105.

Статті у закордонних виданнях

Відсутні

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Відсутні

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Відсутні

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

Загалом з 2011 р. взяв участь у 27-ми всеукраїнських та міжнародних наукових концеренціях.

Участь у державних науково-дослідних проектах

Відсутня

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

8-14 вересня 2013 р. взяв участь у міжнародному проекті «Пам’ять у постсоціалістичному місті», що проходив у м. Краків (Польща) за участі Асоціаціації філософів та релігієзнавців (Україна), Регіональною Асоціацією молодіжних ініціатив (Грузія) й Інституту східних ініціатив (Польща) та за сприяння Європейського Союзу. Протягом 6-17 жовтня 2014 р. взяв участь в спільному польсько-американському проекті Study tours to Poland (м. Лодзь, Польща), а 1-15.12.2014 та 2-10.08.2015р. був учасником транскультурних проектів, присвяченого біженству та вимушеному переміщенню (м. Бремен, Німеччина). В середині листопада 2016 р. у м. Діліжан (Вірменія) був слухачем конференції в рамках європейських молодіжніх проектів Erasmus+. З 30 березня до 10 квітня 2016 р. та у грудні 2016 р. взяв участь у міжнародному історико-культурологічному проекті “In between”, в рамках якого збирав етнографічні матеріали мешканців польсько-німецького пограниччя (м.Варшава - м.Зелена Гура, Польща).

Грантові заявки

Відсутні

Міжнародне стажування

Відсутнє

Академічна мобільність

Лютий 2015-лютий 2016 року - участь у програмі Polski Erasmus dla Ukrainy, навчання у Вроцлавському університіті (м.Вроцлав, Польща)