Нікольська Анна Дмитрівна/Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук


Фото


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Нікольська Анна Дмитрівна

Рік вступу

2017 р.

Спеціальність

053 Психологія

Тема наукового дослідження

Соціально-психологічні чинники впливу рекламних текстів на купівельні наміри споживачів

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Лозова Ольга Миколаївна, доктор психологічних наук, професор.

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

  • Міжнародна науково-практична конференція «Коучинг в освіті: від реформ до еволюції» (30.10.2018р) НПУ імені М.П. Драгоманова.
  • Міжнародна молодіжна наукова конференція «Вектори психології – 2019». тези опубліковані у відповідному збірнику. Тема доповіді - «Соціально-психологічні підходи до вивчення рекламного тексту». (24 квітня 2019 р., м. Харків)http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/14800
  • Виступ на ІІ Всеукраїнському конгресі із соціальної психології «Соціальна психологія сьогодні: здобутки і перспективи» з доповіддю на тему «Соціально-психологічний аспект виникнення купівельних намірів сучасних українських споживачів» http://ispp.org.ua/wp-content/uploads/2019/11/Theses-UCSP2019.pdf

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність