Нохріна Ірина Сергіївна / Потрфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Зміст

Персональні дані

Нохріна Ірина Сергіївна

Рік вступу

2023

Спеціальність 231 Соціальна робота

Тема наукового дослідження

ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ УСПІШНОСТІ СТУДЕНТІВ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ УНІВЕРСИТЕТУ

ВИТЯГ.png

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Клішевич Наталія Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент

Наукова-дослідницька діяльність=

Статті у наукових виданнях

Стаття:

  • Нохріна І., Котелевець А. "Волонтерська діяльність як засіб формування соціальної успішності студентів". Збірник наукових праць Кам'янець Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія:"Соціально-педагогічна". м.Кам'янець-Подільський.2024 c.74

http://elar.kpnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/8024

Тези конференцій:

  • Нохріна І. "Молодіжна робота як засіб формування соціальної успішності студентської молоді" 25-26 квітня 2024 року, м. Дрогобич
  • Нохріна І. "Розвиток соціальної успішності студентів у закладі вищої освіти" https://drive.google.com/file/d/1fs2rSX2rZwSOmQ7aizKsbXbbnjaQPJnG/view?pli=1

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

  • Бондар, В., Лях, Т., Нохріна, І. (2023). Системний підхід до профілактики булінгу в закладі загальної середньої освіти. Ввічливість. Humanitas, 2, 3–11, doi: https://doi.org/10.32782/humanitas/2023.2.1
  • Нохріна І., Котелевець А. "Соціальна успішність як складова активності студентської молоді". Вісник Ужгородського університету. Серія "Педагогіка. Соціальна робота". м.Ужгород. Випуск 1, 54 2024 року. с.141 https://drive.google.com/file/d/19G_zGSkD6-Cda_wFyPkGycHW-gc1pu5Z/view?usp=sharing
  • Нохріна І., Суліцький В. "Соціально-виховна робота зі студентською молоддю в умовах воєнного стану".

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

Ірина Сергіївна Нохріна.jpg

1. Нохріна І. Формування соціального успіху студентської молоді. MODERN STRATEGIES OF GLOBAL SCIENTIFIC SOLUTIONS : МІЖНАР. НАУКОВО-ПРАКТ. КОНФ., м. Стокгольм, 27 груд. 2023 р. 2023. С. 321–324. https://isu-conference.com/wp-content/uploads/2023/12/Modern-strategies-of-global-scientific-solutions-Dec-27-29-2023-Stockholm-Sweden.pdf

2. Участь у Міжнародній науково-практичній конференції "Досягнення науки та освіти в ХХІ столітті" м. Дніпро, 8 лютого 2024 року

Нохріна Ірина Сергіївна.jpg
[[1]] https://researcheurope.org/wp-content/uploads/2024/02/re-08.02.2024.pdf

3.Участь у V Всеукраїнський науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених ( з міжнародною участю) "Традиції та новації у розвитку сучасної соціологічної науки: дослідження молодих вчених" м. Київ, 22 лютого 2024 року. Тема доповіді "Життєстійкість молоді в періоди життєвих викликів та труднощів".Традиції та новації у розвитку сучасної соціологічної науки: дослідження молодих вчених: Зб. матеріалів V Всеукр. наук.-практ.конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (Київ, 22 лютого 2024 р.) – Київ : КНЕУ, 2024 – 178 с.

IMG 20240223 121400 569.jpg
. https://drive.google.com/file/d/1EHuHjU2JcRomrRMRcfsXZIw0UK-5th-q/view?usp=sharing

4. Участь у ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ: СУЧАСНІСТЬ, ІННОВАЦІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ», яка відбулася 4 квітня 2024 року на базі Житомирського державного університету імені Івана Франка. Тема доповіді"Життєві стратегії студентської молоді". Напрям 4. Інновації в сучасній освіті: вітчизняний та світовий контекст. м. Житомир

Нохріна Ірина page-0001.jpg
5.Участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції "Актуальні проблеми соціальної роботи : досвід і перспективи". Дата участі 11 квітня 2024 року. М. Кам'янець-Подільський.Тема доповіді: "Волонтерська діяльність, як засіб формування соціальної успішності".
Ірина НОХРІНА page-0001.jpg
. https://drive.google.com/file/d/1OYxikm4XzWPF0t1C29_oPZfMnrQZnboS/view?usp=sharing

6.Участь у V Міжнародній науково-практичній конференції студентів та молодих вчених "Освітні і культурно-мистецькі практики в контексті інтеграції України у міжнародний науково-інноваційний простір в умовах воєнного часу" м. Запоріжжя. Дата участі 18–19 квітня 2024 року. Тема доповіді "Освіта як складова успішної практичної професійної діяльності майбутніх соціальних працівників".

7.Участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Інноваційні стратегії розвитку вищої освіти в умовах реалізації концепції навчання впродовж життя». Дата участі 25 квітня 2024 року. Тема доповіді: "Соціальний портрет сучасної студентської молоді" м. Бар

Нохріна сертифікат (1).jpg

8.Участь у ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні проблеми соціальної роботи та інклюзивної освіти у сучасних умовах». Тема доповіді: "Молодіжна робота як засіб формування соціальної успішності студентської молоді". Дата участі 25-26 квітня 2024 року.

9.Участь у міжнародній науковій конференції "Чотирнадцяті Сіверські Соціально-психологічні читання" (Fourteenth Siveryanski Social-Psychological Readings International Scientific Conference) тема доповіді "Розвиток соціальної успішності студентів у закладі вищої освіти". Дата участі 26 квітня 2024 року, м. Чернігів.

Сертифікат Нохріна 2.jpg
https://drive.google.com/file/d/1fs2rSX2rZwSOmQ7aizKsbXbbnjaQPJnG/view?pli=1

10. Участь у V Всеукраїнської науково-практичної конференції "Соціальна підтримка сімї дитини у соціокультурному просторі громади" 4 червня 2024 року. м. Суми

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність

Участь у тренінгах, семінарах, круглих столах, вебінарах

1. Інтерактивний семінар "Академічна доброчесність в наукових дослідженнях". Дата участі 5 жовтня 2023 року;

2. Студентська науково-практична онлайн конференція «Перші кроки в науку» Дата участі 9 листопада 2023 року;

3. Проведення заходу «Командна гра в настільні профілактично-просвітницькі ігри», до Дня Факультету психології, соціальної роботи та спеціальної освіти. Дата участі 14 листопада 2023 року [[2]];

4. Вебінар до Всесвітнього дня науки "Як застосовувати адаптивне лідерство до розбудови миру та післявоєнної відбудови". Дата участі 7 листопада 2023 року;

5. До Всесвітнього дня науки семінар: "Гендерний вибір життя жінок різних національностей та віросповідань в Об'єднаних Арабських Еміратах". Дата участі 8 листопада 2023;

6.Семінар "Університетська автономія у розвитку демократичних цінностей у вищій освіті: досвід країн ЄС для України», який читався в рамках програми Еразмус+ Жан Моне". Дата участі 8 листопада 2023 року;

7. Інтерактивний методологічний онлайн семінар молодих дослідників "Компетентнісні засади процесу в умовах впровадження інновацій:вітчизняний та міжнародний досвід"на базі Житомирського державного університету імені Івана Франка. Дата участі 27-28 листопада 2023;

8. Науковий вебінар "Research Smart:Найвпливовіші нові спеціалізації та напрямки досліджень у 2023 році". Дата участі 25 січня 2024
Ірина Нохріна page-0001.jpg
9. Науковий вебінар "Базові можливості Web of Science для наукової діяльності". Дата участі 1 лютого 2024;
Ірина Нохріна (2) page-0001.jpg
10. Науковий вебінар "Світ журналів: хороші, погані та хижацькі". Дата участі 8 лютого 2024;
Ірина Нохріна (3) page-0001.jpg


11.Участь у науковому вебінарі "Оцінка міжнародної співпраці". Дата участі 22 лютого 2024 року;
Ірина Нохріна (4) page-0001.jpg

12. Участь у круглому столі за результатами проєкту «Ґендерна освіта для іноземних студентів». Дата участі 27 березня 2024 року

13.Участь ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Актуальні питання розвитку особистості: сучасність, інновації, перспективи» у м. Житомир. Дата участі 4 квітня 2024 року.https://fpsrso.kubg.edu.ua/struktura/kafedry-fakultetu/kafedra-sotsialnoi-pedahohiky-ta-sotsialnoi-roboty/podii/4172-ii-mizhnarodna-naukovo-praktychna-internet-konferentsiia-aktualni-pytannia-rozvytku-osobystosti-suchasnist-innovatsii-perspektyvy-u-m-zhytomyr-040424.html

14. Презентація можливостей бібліотеки Київського столичного університету імені Бориса Грінченка для викладачів кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи. Дата участі 19 лютого 2024 року. https://fpsrso.kubg.edu.ua/struktura/kafedry-fakultetu/kafedra-sotsialnoi-pedahohiky-ta-sotsialnoi-roboty/podii/4109-prezentatsiia-mozhlyvostei-biblioteky-kyivskoho-stolychnoho-universytetu-imeni-borysa-hrinchenka-dlia-vykladachiv-kafedry-sotsialnoi-pedahohiky-ta-sotsialnoi-roboty-190224.html

15.Проведення семінару «Соціологічні дослідження на допомогу у виборі гідного партнера і створення щасливої сім’ї» в рамках фестивалю "Наукова цукерня". Дата: 21 травня 2024. Спікери: Ольга Швед, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Факультету психології, соціальної роботи та спеціальної освіти, кандидат соціологічних наук, доцент. Ірина Нохріна, викладач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, аспірант 1 року навчання спеціальності «Соціальна робота». На заході учасники ознайомилися із результатами соціологічних досліджень щодо домашнього насильства та визначать маркери потенційного насильника у подружжі. https://fpsrso.kubg.edu.ua/informatsiya/anonsy/eventdetail/160/250/naukova-tsukernia-2024.html

16. Науковий практикум «Набуття резильєнтності та створення особистої ресурсної карти». Дата участі 17 травня 2024 року https://drive.google.com/file/d/1902jLIMG3oZkQQjdL5IqO4mtgrr9d8_T/view?usp=sharing

17. Проведено тренінгове заняття «Мої життєві цінності» для здобувачів вищої освіти, що проживають у гуртожитку № 2, 1 травня 2024 року https://fpsrso.kubg.edu.ua/struktura/kafedry-fakultetu/kafedra-sotsialnoi-pedahohiky-ta-sotsialnoi-roboty/podii/4248-treninhove-zaniattia-moi-zhyttievi-tsinnosti-dlia-zdobuvachiv-vyshchoi-osvity-shcho-prozhyvaiut-u-hurtozhytku-2-010524.html

18. Проведено відкрите практичне заняття Ірини НОХРІНОЇ у межах дисципліни «Соціально-педагогічна профілактика булінгу» https://fpsrso.kubg.edu.ua/struktura/kafedry-fakultetu/kafedra-sotsialnoi-pedahohiky-ta-sotsialnoi-roboty/podii/4241-vidkryte-praktychne-zaniattia-iryny-nokhrinoyi-u-mezhakh-dystsypliny-sotsialno-pedahohichna-profilaktyka-bulinhu-170424.html

Проєктна діяльність

Участь у Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції «Дослідження молодих вчених: від ідеї до реалізації». Розроблений проєкт на тему "ЦЕНТР ПІДТРИМКИ «ACTIVE AND SUCCESSFUL» ДЛЯ СТУДЕНТІВ НА БАЗІ КИЇВСЬКОГО СТОЛИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА" та представлений Конкурсі наукових проєктів за напрямом «Наука та розвиток громад: соціальні проєкти з науковою ідеєю» 17 травня 2024 року https://kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/Anonces/2024/infolyst_17-18_05.pdf

IMG 20240531 122156.jpg

Неформальна освіта

  • Онлайн-курс "Соціологія та соціальні дослідження:що, як, навіщо?" 28 вересня 2023 року, є сертифікат про проходження курсу;
Пройшла курс "Суспільні зміни через громадську діяльність" 9 жовтня 2023 року
Пройшла курс "Протидія та попередження булінгу (цькуванню) в закладах освіти" 6 листопада 2023 року
Пройшла курс "Життєстійкість молоді в умовах життєвих криз" 28 листопада 2023 року
Курс "Усвідомленість: Підхід до зменшення стресу" 25 грудня 2023 року
Пройшла курс на платформі Сoursera"Викладання в університеті" 9 січня 2024 року
Пройшла курс на платформі Prometheus "Торгівля людьми: як захистити себе та близьких" 29 травня 2024 року

Методично-інформаційні матеріали та інноваційні розробки

Гугл-академія

https://scholar.google.com.ua/citations?user=VGi4gGkAAAAJ&hl=uk&authuser=4