Новіков Артем Вікторович/Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
фото


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Новіков Артем Вікторович

Рік вступу

2022

Спеціальність

Економіка

Тема наукового дослідження

«Соціально-економічна ефективність залучення інвестицій у комплексні девелоперські проекти міст»

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Обушний Сергій Миколайович, кандидат економічних наук, доцент.

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

1. Новіков А.В. Сутність та загрози девелоперської діяльності на різних етапах реалізації проектів. Перспективи розвитку управлінських систем у соціальній та економічній сферах України: теорія і практика: зб. матеріалів VI Всеукраїнської науково-практичної конференції, 22 листопада 2022 р. К.: КУБГ, 2022. С. 58-61.

2. Новіков А.В. Шляхи залучення фінансування у девелоперські проекти. Сучасна фінансова політика України: проблеми та перспективи: зб. матеріалів Х Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, 01 грудня 2022 р. К.: КУБГ, 2022. С. 167 - 171.

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність