Нечепоренко Катерина Олексіївна/Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Нечепоренко Катерина Олексіївна

Рік вступу

2023

Спеціальність

011 Освітні, педагогічні науки

Тема наукового дослідження

Педагогічний супровід міжособистісної взаємодії учнів початкової школи у проєктній діяльності

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Іванюк Ганна Іванівна, доктор педагогічних наук, професор.

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

журнал. 2024. № 4(38) 2024. с. 451-465 ISSN 2786-4952

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

  1. участь у VІІ Міжнародній науково-практичній конференції "ОСВІТА І ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ФАХІВЦІВ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ" Тема «Виховання етикетної міжособистісної взаємодії учнів 3-4 класів у проєктній діяльності»
  2. участь у науково-практичній інтернет-конференції молодих науковців та студентів "Розвиток особистості молодшого школяра: сучасні реалії та перспективи" Тема «Розвиток міжособистісної взаємодії учнів 3-4-х класів у проєктній діяльності»
  3. участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Наука, освіта та технології: тенденції, виклики, перспективи» Тема «Розвиток міжособистісної взаємодії учнів початкової школи в проєктній діяльності»

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність