Нестеровський Антон Андрійович/Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Нестеровский Антон Андрійович

Рік вступу

2019

Спеціальність

033 Філософія

Тема наукового дослідження

Становлення міста як суб’єкту історичного процесу

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Олександр Володимирович Горбань, доктор філософських наук, професор

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність