Несененко Оксана Миколаївна/Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Зміст

Персональні дані

Несененко Оксана Миколаївна

2023

061 ЖУРНАЛІСТИКА

НОВІ МЕДІА ДЛЯ ДІТЕЙ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ СОЦІАЛІЗАЦІЇ: ТИПОЛОГІЯ, КОНТЕНТ ТА КОМУНІКАТИВНА ЕФЕКТИВНІСТЬ

Іващенко Вікторія Людвігівна - доктор філологічних наук, професор, професор кафедри медіапродюсування та видавничої справи

Наукова-дослідницька діяльність

- Несененко О. Збереження авторського стилю під час редагування літературного перекладу (на прикладі порівняльної характеристики трьох редакцій перекладу казки-притчі Антуана де Сент-Екзюпері «Маленький принц»). Інтегровані комунікації. 2017. Вип. 3. с.77–79.

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

- Несененко О. Технології друку та інтерпретація тексту шрифтом Брайля у видавничій справі: реалії та перспективи. Соціальні комунікації в інтеркультурному просторі: II Міжнародна науково-практична конференція (Київ, 2017). - Несененко О. Історія формування тактильних шрифтів та їхнє використання у видавничій справі. Актуальні проблеми економічного розвитку підприємств видавничо-поліграфічної галузі: Всеукраїнська студентська наукова конференція (Київ, 2017). - Несененко О. Автентичність терміна книга в сучасному медіа світі. Бібліотека і книга у цифровому медіасвіті: ІІІ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція (Київ, 2017). - Несененко О. Генезис розвитку книговидання українських та вірменських народів (відповідно до розвитку мовної системи). Академія рекреаційних технологій і права: ІІІ Міжвузівський науковий семінар ПВНЗ (Луцьк, 2017). - Несененко О. Вплив друкованих ЗМІ на демократичний розвиток України. ЗМІ та демократичний розвиток України: ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих дослідників (Київ, 2017). - Несененко О. Семіотичні помилки журналістів у матеріалах про людей з порушенням зору. Пропаганда та журналістика у добу інформаційного протиборства: проблеми та виклики: Міжнародна науково-практична конференція (Київ, 2018). - Несененко О. Нові медіа в діяльності українських бібліотек для дітей. Бібліотека. Наука. Комунікація. Актуальні питання збереження та інноваційного розвитку наукових бібліотек: Міжнародна наукова конференція (Київ, 2023).

=

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність