Науменко Марина Сергіївна (асп)

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
15151355159846512151843213189115.jpg


Персональні дані

ПІБ

Науменко Марина Сергіївна

Рік вступу

2023

Спеціальність

012 Дошкільна освіта

Тема дослідження

Формування комунікативної компетентності дітей шостого року життя у проєктній діяльності

Науковий керівник

Пономаренко Тетяна Олександрівна, доктор педагогічних наук, професор

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

 • Кондратець І.В., Науменко М.С. (2022). Психолого-педагогічний супровід майбутніх вихователів з розвитку мовлення дітей раннього віку. Освітологічний дискурс. (3-4). с. 47-56. ISSN 2312-5829 https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/43276/
 • Пономаренко Т. О., Науменко М. С. (2023). Формування комунікативної компетентності в дітей шостого року життя у проєктній діяльності. Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка (39 (1)). с. 59-66. ISSN 2311–2409; 2412–2009 https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/45590/
 • Кондратець І.В., Науменко М.С. (2024). Психолого-педагогічний супровід майбутніх вихователів у плануванні та організації літературних проєктів з дітьми дошкільного віку. Перспективи та інновації науки», 3(37). с. 329-342. https://doi.org/10.52058/2786-4952-2024-3(37)-329-342

Статті у закордонних виданнях

 • Nezhyva, L.L., Palamar, S.P., Kotenko, O.V., Nazarenko, L.A. and Naumenko, M.S., 2024. Application of augmented reality in the linguistic and literary education of primary school students. CTE Workshop Proceedings [Online], 11, pp.398–410. Available from: https://doi.org/10.55056/cte.689

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

 • Всеукраїнський круглий стіл «Сучасний заклад дошкільної освіти: лідерство, диджиталізація, майбутній капітал» (19.10.2023)
 • Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми дошкільної освіти: виклики та пріоритети» (19-20.10.2023)
 • Навчальний онлайн-курс Тенденції педагогічної освіти (нові підходи, інтернаціоналізація) в рамках проекту Зміцнення потенціалу педагогічних вищих навчальних закладів України (30 год.) (04.10-22.11.2023)
 • Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція (з міжнародною участю) ФЕНОМЕН РАННЬОГО ДИТИНСТВА: ВИТОКИ, ВИКЛИКИ, ВИМІРИ (29.11.2023)
 • VIII Міжнародна Грінченківська наукова школа (04-08.12.2023)
 • Майстер-клас "GPT-STORE. ШІ-сервіси в навчанні" (1-2.03.2024)
 • Всеукраїнська онлайн-конференція: «Освітнє середовище закладу дошкільної освіти: досвід, практика, інновації» (14.03.2024)
 • Дебати "Університетська автономія: достатня чи необхідна умова для якості вищої освіти" у рамках проєкту Еразмус+: Жана Моне (25.03.2024)
 • Освітологічні дебати "Конкурентоспроможність університетської освіти в умовах кризових трансформацій" у межах Огнев'юківських читань (10.04.2024)

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність