Набок-Бабенко Юлія Сергіївна / Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Набок-Бабенко Юлія Сергіївна

Рік вступу

2019

Спеціальність

011 Освітні, педагогічні науки

Тема наукового дослідження

Методика тестового оцінювання компетентності з української мови учнів ліцеїв

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

С. О. Караман – доктор педагогічних наук, професор

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

Функції тестового оцінювання в компетентнісно орієнтованому навчанні української мови учнів ліцеїв // Проблеми методів компетентнісно орієнтованого навчання української мови в закладах загальної середньої освіти: збірник матеріалів круглого столу, присвяченого пам’яті члена-кореспондента НАПН України, доктора педагогічних наук, професора Біляєва Олександра Михайловича (22 жовтня 2020 р., м. Київ) – Київ : Педагогічна думка, 2020. – 120 с. – С. 55-59

Тестове оцінювання компетентності з української мови здобувачів освіти як об’єкт теоретичного аналізу в педагогічній науці. Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка: Педагогічні науки. Старобільськ: Вид-во ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», 2021. № 8 (346).

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

 • Розвиток емоційного інтелекту на мовному матеріалі сучасних українських пісень // Українська мова і література в школах України. – 2020. – №1-2. – С.36–40.
 • Узгодження числівників з іменниками (за матеріалами одного з уроків «Всеукраїнської школи онлайн») // Українська мова і література в школах України. – 2020. – №5. – С.52-54.
 • Узагальнення й систематизація вивченого про числівник (із використанням коміксів за мотивами мільтфільму «Посіпаки») // Українська мова і література в школах України. – 2020. - №9. – С.49-51.
 • Тестове оцінювання компетентності з української мови: підходи до розроблення завдань // Методи навчання української мови: сучасний контекст: збірник матеріалів круглого столу, присвяченого пам’яті члена-кореспондента НАПН України, доктора педагогічних наук, професора Біляєва Олександра Михайловича (25 березня 2021 р., м. Київ). – Київ : Педагогічна думка, 2021. – 90 с. – С.40-45.
 • Особливості оцінювання навчальних результатів з української мови старшокласників ліцею в контексті вимог НУШ. Лінгвістика й лінгводидактика: здобутки і перспективи розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців (м. Одеса, 02-03 грудня 2021 р.) [Електронне видання]: зб. тез / редкол. Т. О. Євтушина. Одеса: ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», 2021. 120 с.
 • Система оцінювання компетентності з української мови здобувачів освіти в контексті реалізації ідей НУШ та Державного стандарту базової середньої освіти. Нова українська школа й підготовка вчителя до забезпечення базової середньої освіти: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, Глухів, 24 грудня 2021 р. / МОН України; Департамент освіти і науки Сумської ОДА; Глухівський НПУ ім. О. Довженка. Глухів, 2021. 102 с.
 • Компетентнісно орієнтовані завдання з теми «Складне речення з різними видами зв’язку». Українська мова і література в школах України. 2021. №4. С.44-46.

Статті у закордонних виданнях

Караман С.О., Александрова В.Ф., Космідайло І.О., Резнік Т.П., Набок-Бабенко Ю.С. Система роботи з української мови в старших класах ліцею на засадах діяльнісного підходу // Creativity studies, Q1.

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

 • ІV Науково-методичний семінар «Лінгводидактика в загальноосвітній школі України: інтеграція науки і практики» (Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1 листопада 2019 р.).
 • Майстер-клас «Мовні ініціативи кафедри української мови Інституту філології Київського університету ім. Б. Грінченка» (9 грудня 2019 р.)
 • V Міжнародна Грінченківська зимова наукова школа для магістрантів, аспірантів та докторантів у галузі знань «01 Освіта/Педагогіка» (17–22 лютого 2020 р.).
 • Круглий стіл «Проблема методів компетентнісно орієнтованого навчання української мови у закладах загальної освіти» (Інститут педагогіки НАПН України, 22 жовтня 2020 р.)
 • Майстер-клас «Інтерактивні ігри онлайн на уроках української мови» (Київський університет імені Б. Грінченка, 9 грудня 2020 р.)
 • Онлайновий майстер-клас «Навчання мови онлайн: методичні поради» (Київський університет імені Б. Грінченка, 05.02.2021 р.)

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність