Міжнародна інформація

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Спеціальність «Міжнародна інформація» дає широку підготовку з інформаційно-аналітичної діяльності в зовнішньополітичній і зовнішньоекономічній сферах із достатнім рівнем знань з історії, теорії та практики міжнародних відносин, зовнішньої політики і дипломатії, економічної та юридичної наук, ділової іноземної мови. Спеціальність відкрито з метою підготовки фахівців для інформаційно-аналітичних підрозділів та підрозділів зі зв’язків з громадськістю у центральних органах виконавчої влади, державних та корпоративних установах різних сфер життєдіяльності, політичних партіях та громадських організаціях незалежної України.

Аналітик міжнародної інформації виробляє стратегічні оцінки міжнародних та внутрішньо-політичних процесів діяльності держави, комерційних структур та інститутів, політичних партій, вітчизняних та закордонних центрів і фондів.
International information.jpg

Зміст

Кваліфікація відповідно до диплому

Фахівець із міжнародної інформації.

Компоненти спеціальності

 1. інформаційна – набуття вмінь та навичок щодо використання сучасних інформаційних систем та технологій;
 2. аналітична – отримання знань та умінь аналізу міжнародних і внутрішніх суспільно-політичних та економічних процесів;
 3. Public Relations – отримання знань та вмінь управління суспільно-політичними процесами.

Напрями діяльності фахівців з міжнародної інформації

 • проведення інформаційно-аналітичних досліджень для міністерств, відомств та корпоративних організацій;
 • моделювання і прогнозування міжнародних відносин та зовнішньої політики;
 • розробка і поширення інформаційно-роз’яснювальних матеріалів щодо зовнішньополітичної діяльності держави;
 • розробка політики національної та інформаційної безпеки;
 • моніторинг інформаційних потоків, ідентифікація інформаційних загроз для безпеки держави або корпорації і вироблення пропозицій для ухвалення керівних рішень;
 • розробка і реалізація стратегій позиціонування та іміджування держави, корпоративних і громадських організацій на міжнародній арені;
 • управління громадською думкою за допомогою сучасних комунікативних технологій (корпоративний, політичний, кризовий PR, Інтернет-PR, Government relations, Investor relations, лобі-технології тощо);
 • організація управління інформаційними ресурсами та потоками, зокрема в мережі Інтернет;
 • розробка і проведення пропагандистських кампаній на міжнародному і національному рівнях;
 • розробка і реалізація інформаційної політики держави;
 • надання консалтингових послуг в усіх сферах життєдіяльності;
 • підготовка інформаційних та аналітичних матеріалів для мас-медіа щодо актуальних питань міжнародних відносин.

Ключові дисципліни

Globe-international-relations.jpg

Вступ до спеціальності «Міжнародна інформація»

Вступ до спеціальності є першою професійно-орієнтованою дисципліною, що знайомить студентів з азами спеціальності «Міжнародна інформація» та майбутніми спеціалізаціями.

Міжнародна інформація

Курс присвячений вивченню інформаційної парадигми глобального розвитку; з’ясуванню сутності міжнародних інформаційних відносин; змісту концепцій та практичних програм становлення інформаційного суспільства і здійснення міжнародної інформаційної політики, прикладним аспектам міжнародних інформаційних відносин, практиці інформаційно-комунікативного забезпечення зовнішньополітичної діяльності.

Математичні основи інформаційних технологій

Курс є базовим і формує математичний світогляд фахівця аналітика-міжнародника. В рамках дисципліни аналізуються та досліджуються реальні ситуації з міжнародних відносин, застосовується метод формалізованих задач, прийняття рішень щодо вибору методів аналізу та розв’язання поставленої задачі.

Сучасні інформаційні системи і технології

Курс передбачає вивчення сучасних інформаційних систем та технологій, які можуть використовувати майбутні фахівці в галузі міжнародних відносин. В курсі викладаються концептуальні, інформаційні, апаратні і програмні основи роботи на сучасних персональних комп’ютерах з використанням необхідних засобів подання, обробки і пошуку даних.

Інформаційно-аналітична діяльність у міжнародних відносинах

Навчальна дисципліна вивчає сучасні концепції інформаційно-аналітичної діяльності в міжнародних відносинах, методологію інформаційно-аналітичної діяльності, конкретні методики та методи обробки інформаційних потоків та підготовки аналітичних матеріалів, основи організації та функціонування інформаційно-аналітичних структур, роль і місце України в міжнародних інформаційних відносинах, структурні, функціональні та аналітичні моделі міжнародних інформаційних відносин.

Аналіз зовнішньої політики

Курс знайомить студентів з основними теоретичними підходами та принципами аналізу зовнішньої політики; розкриває процеси зовнішньої політики та специфіку поведінки акторів світової політики.

Теорія міжнародних відносин

Курс передбачає дослідження і розкриття змісту ключових понять та концептуальних підходів, на яких базується вивчення міжнародних відносин, ознайомлення студентів з теоретичними напрямами та школами, які існують у світовій науці.

Іноземна мова спеціальності

Курс передбачає формування у студентів - майбутніх спеціалістів з міжнародної інформації - мовної компетенції відповідно до їх фаху. Курс спрямований на підготовку студентів з урахуванням комунікативних потреб у їх майбутній професійній діяльності.

Міжнародна інформаційна безпека

В рамках курсу розглядаються актуальні питання інформаційної безпеки як специфічної складової міжнародних відносин.

Flags.jpg

Теорії інформаційного суспільства

Дисципліна пeредбачає вивчення базових теоретичних концепцій становлення інформаційного суспільства; пріоритетів побудови суспільства знань в стратегіях акторів міжнародних відносин; напрямів міжнародного співробітництва у сфері розбудови інформаційного суспільства; теоретичних та прикладних питань інтеграції України у глобальне інформаційне суспільство.

Вміння та навички, що їх набувають студенти-міжнародники

 1. розробка кампанії зі зв’язків з громадськістю на корпоративному та державному рівнях;
 2. проведення медіа моніторингів;
 3. розпізнавання і застосування різних методів впливу на громадську думку;
 4. розробка стратегій побудови іміджу і бренду країни або компанії;
 5. визначення й використання різних методів управління інформаційними потоками в міжнародних відносинах;
 6. створення інформаційних продуктів і послуг (програмного забезпечення, WEB застосувань, засобів ведення електронного бізнесу);
 7. забезпечення підготовки прийняття політичних рішень у міжнародному та національному аспектах;
 8. підготовка аналітичних документів для державних структур та дипломатичних установ;
 9. використання інформаційних експертних систем та систем інтелектуального аналізу даних тощо.

Працевлаштування

0000237517 resized internationalrelationscooperation.jpg
 • в органах державної влади (Кабінет міністрів України, комітети Верховної Ради, Адміністрація президента);
 • у місцевих органах влади;
 • у закладах освіти та науки;
 • у міжнародних установах та інститутах;
 • у засобах масової інформації (державні та комерційні теле- та радіокомпанії);
 • в аналітичних та інформаційно-обчислювальних центрах.

Випускники можуть обіймати такі посади

Аналітик-міжнародник-експерт

Відділи міжнародного співробітництва приватних та державних установ, спільних підприємств;

Аналітик-міжнародник у сфері засобів масової інформації

Редакції газет, телебачення;

Аналітик-референт прес-служби зовнішньополітичних відомств та дипломатичних установ

Журналіст-міжнародник

Журналістською елітою завжди вважали «міжнародників» і вимоги до них, як і раніше, високі: знання кількох іноземних мов, знання історії та культури тієї країни, де вони працюють.

Перекладач

перекладач - професія затребувана, і якщо ви вирішили її освоїти, то не відмовляйтеся від поставленої мети. Ця спеціальність завжди вас прогодує, незалежно від економічного становища в країні. Однак сучасні тенденції показують: щоб заробити собі не тільки на прожиток, варто застосувати своє знання іноземної мови та в інших професіях (стати журналістом, політологом, економістом, юристом).

Експерт/консультант із суспільно-політичних питань

Політтехнолог в політичних партіях та громадських організаціях;

Фахівець з політичного консалтингу

Політичне консультування (консалтинг) як вид діяльності є в даний час досить затребуваним, оскільки потреба у владі у певної частини людей завжди була, є і буде. Але політичний консалтинг - це не тільки консультування, але і застосування певних технологій, що забезпечують успішне проведення акцій, виборів, інших кампаній. Деякі політологи пов'язують роботу політичних консультантів з організаторами PR-акцій, інші - з діяльністю професіоналів, пов'язаної з передвиборними технологіями, треті - за допомогою в діяльності політикам, що вже знаходяться при владі.

Аналітик комп’ютерних систем

Інформаційні центри банків, компаній, державних установ;

Аналітик комп’ютерних комунікацій

Комп’ютерні мережі, безпровідний зв’язок, Internet;

Фахівець з інформаційної безпеки

Спеціаліст з інформаційних операцій, кібербезпеки, протидії маніпулятивним впливам. Дана професія є порівняно молодою і отримала широке розповсюдження у зв’язку з впровадженням комп’ютерних та мережевих технологій практично в усіх організаціях — від невеликих комерційних фірм до органів держбезпеки.

Випускник повинен адаптуватися до зростаючих потоків інформації та наслідків науково-технічного прогресу, постійно засвоювати новітні світові науково-технічні досягнення в галузі інформаційної безпеки та захисту інформації, використовуючи сучасні інформаційні технології, знання фундаментальних законів і понять природничих наук.

Фахівець зі зв’язків з громадськістю та пресою

РR-менеджер, іміджмейкер, кризовий менеджер, стратегічний менеджер. Як правило, менеджер по PR, як ще називається ця посада, у великих компаніях відповідає за якесь одне з наступних напрямків: внутрішньокорпоративний PR, який грунтується на управлінні персоналом, або зв'язки з громадськістю за межами компанії. Обидва ці напрямки входять в компетентність PR-фахівця, але вимагають кілька інших підходів і методів роботи.

Фахівець з комунікативних технологій

Government Relations, Іnvestor Relations, міжнародна реклама, лобізм та ін. Динамічний розвиток інформаційних комп'ютерних технологій потребує кадрів нового рівня, здатних швидко адаптуватись до бізнес-середовища. На перший план у здобутті ґрунтовних знань

виходить саме бізнес-чинник. Професійна підготовка студентів – в ідеальному варіанті – має максимально повно гармонізувати навчальний процес, наукові досягнення з ІКТ і потреби ринку. Безумовно, зміст та якість вищої освіти залежать від рівня впровадження інформаційно-комунікаційних технологій. Українські бізнес-структури усвідомили необхідність поліпшення ІКТ-освіти. Але роботодавці ІКТ-сфери ще не готові взяти на себе відповідальність за участь у процесі підготовки спеціалістів.

Фахівець з брендінгу

Бренд-менеджер, бренд-консультант. Спеціально виділена позиція для фахівця з HR-брендингу є тільки в дуже великих міжнародних компаніях. Частіше ж ці обов'язки виконують інші фахівці — HR-аналітики, маркетологи, корпоративні рекрутери та/або PR-фахівці, спеціалісти з внутрішніх комунікацій і т. п. Наприклад, у компанії EY є посада «фахівець з найму персоналу та розвитку зовнішнього бренду роботодавця».
Інфографіка.png

Вступникам

Київський університет імені Бориса Грінченка є вищим навчальним закладом. Університет створено рішенням Київської міської ради[1] шляхом реорганізації Київського міжрегіонального інституту удосконалення вчителів імені Б. Д. Грінченка. Університет є закладом комунальної власності.

Відповідно до рішення Київради 8 жовтня 2009 р. Київський міський педагогічний університет імені Б. Д. Грінченка перейменовано у Київський університет імені Бориса Грінченка. Зі зміною назви змінився також статус Університету — Університет трансформувався від профільного педагогічного до багатопрофільного класичного, що відкриває перед Університетом шлях до розширення напрямів діяльності і підготовки фахівців, якнайповнішого задоволення освітніх запитів киян, потреб столиці і столичного регіону. У реалізації зазначених завдань Університет спрямований на досягнення високих стандартів закладу європейського рівня.

У структурі Університету функціонує 6 інститутів, 4 факультети та Університетський коледж, навчається понад 8 тис. студентів. Щорічно в Університеті підвищують кваліфікацію біля 6 тис. вчителів і керівників ЗНЗ м. Києва. До науково-педагогічного складу Університету ( у т.ч. сумісники) входять 2 дійсних члена (академіка) НАПН України, 1 член-кореспондент НАПН України, 9 заслужених артистів України, 4 заслужені вчителі України, 4 заслужені діячі науки і техніки України, 6 заслужених діячів мистецтв України, 5 заслужених журналістів України, 1 заслужений працівник культури України, 1 заслужений працівник народної освіти України, 5 заслужених працівників освіти України, 2 заслужених тренери України, 1 заслужений художник України, 2 заслужених юриста України, 15 майстрів спорту України, 7 майстрів спорту міжнародного класу, 6 народних артистів України, 1 народний художник України, 116 професорів і докторів наук та 297 кандидатів наук. Університет пропонує 13 програм магістерського рівня, 7 — рівня спеціаліста та 19 — рівня бакалавра. В Університеті діють аспірантура і докторатура.

Section 2 0a Useful Information.jpg

Сайт КУ ім. Бориса Грінченка
Сайт Інституту суспільства
Правила прийому 2013 року
Напрями підготовки