Москальчук Сергій Сергійович/Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Москальчук Сергій Сергійович


Персональні дані

Москальчук Сергій Сергійович

Рік вступу

2018

Спеціальність

011 Освітні, педагогічні науки

Тема наукового дослідження

"Методика формування акцентологічної компетентності майбутніх учителів української мови і літератури з використанням мультимедійних технологій" (протокол № 11 від 21.12.2018 р.)

Науковий керівник

Караман Станіслав Олександрович, д.пед.н., професор

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=aQGeDl0AAAAJ

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

  • І Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Шляхи удосконалення професійних компетентностей фахівців в умовах сьогодення» (Київ, 28-29 травня 2020 р.). Тема доповіді: Особливості використання KAHOOT у процесі формування акцентологічної компетентності студентів-філологів
  • Всеукраїнський науковий онлайн-форум "Якість професійної підготовки сучасного педагога: український та європейський виміри" (Київ, 27 травня 2020 р.).Тема доповіді: Використання моделей blended learning в процесі навчання акцентології майбутніх учителів української мови та літератури
  • Всеукраїнська науково-практична конференція «Дослідження молодих вчених: від ідеї до реалізації» (Київ, 22 березня 2019 р.). Тема доповіді: Академічна доброчесність Київського університету імені Бориса Грінченка: реальний стан та фактори формування
  • IV Міжнародна науково-практична конференція "Теоретична і дидактична філологія: надбання, проблеми, перспективи розвитку" (Переяслав-Хмельницький, 4-5 жовтня 2018 р.). Тема доповіді: Застосування тренінгових технологій у процесі навчання фонетики української мови майбутніх учителів-словесників

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність