Москаленко Анастасія Олексіївна/портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Москаленко Анастасія Олексіївна

Рік вступу

2017

Спеціальність

035 Філологія

Тема наукового дослідження

Динаміка норми сучасних європейських мов: лексико-семантичні та стильові особливості

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Махачашвілі Русудан Кирилевна, доктор філологічних наук, доцент

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

Москаленко, Анастасія Олексіївна (2017) Запозичення італійської мови як прояв її демократизації, Науковий журнал “Молодий вчений”. — Вид. дім “Гельветика”. — 2017. — №5 (45). — С. 174-180

Москаленко, Анастасія Олексіївна (2016) Жаргонізми в публіцистиці як прояв демократизації сучасної італійської мови, “Наукові записки Національного університету “Острозька Академія””/Випуск 60. - С. 189-193

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

Статті у закордонних виданнях

Moskalenko, Anastasiia (2017) Italian loans in the course of time as the demonstration of dynamics of Italian linguistic norm, University of Bologna, Italy

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

Moskalenko A. Italian loans in the course of time as the demonstration of dynamics of Italian linguistic norm, University of Bologna, Italy - November, 2017

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Università per stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria, Italy, July 2018

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Università di Foggia, Italy, October 2018- October 2019

Академічна мобільність

Università di Foggia, Italy, February - July 2016