Мороз Ольга Миколаївна/портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Мороз Ольга Миколаївна

Рік вступу

2023

Спеціальність

231 Соціальна робота

Тема наукового дослідження

Надання послуги догляду та виховання дітей в умовах, наближених до сімейних, у малих групових будинках

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Петрочко Жанна Василівна, доктор педагогічних наук, професор

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

Створення у малих групових будинках умов, наближених до сімейних. Ввічливість. Humanitas, 1,52–58, doi: https://doi.org/10.32782/humanitas/2024.1.8

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

О. Мороз. Підготовка кваліфікованих кадрів для роботи в малих групових будинках (тези). ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Актуальні питання розвитку особистості: сучасність, інновації, перспективи" 4 квітня 2024 року. file:///C:/%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%8C%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%20%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7/%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%96%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B8%2004.04.2024/2024_%D0%97%D0%91%D0%86%D0%A0%D0%9D%D0%98%D0%9A_2_%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D1%81%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C.pdf

О. Мороз. Особливості надання соціальної послуги догляду та виховання дітей в умовах наближених до сімейних для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Міжнародна наукова конференція «ХІV Сіверянські соціально-психологічні читання» 26 квітня 2024 року https://drive.google.com/file/d/1fs2rSX2rZwSOmQ7aizKsbXbbnjaQPJnG/view?pli=1

Ж. Петрочко, О. Мороз. "Забезпечення найкращих інтересів дитини в умовах малого групового будинку" Всеукраїнська науково-практична інтернет конференція «Актуальні проблеми соціальної роботи: досвід і перспективи» 11 квітня 2024 року

Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «ДОСЛІДЖЕННЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ: ВІД ІДЕЇ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ» 17-18 травня 2024 року

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність

Участь у тренінгах, семінарах, круглих столах

Міжнародний онлайн семінар "Strengthening the Social Service Workforce as Part of the Recovery Process to Support a Transformed Care". Виступ на тему "Staffing of social services in Ukraine". Дата участі 26 квітня 2023;

Міжнародний круглий стіл "Global programes workshopand: Protection System for Children" організований "Hope and Homes for Children" в Стамбулі. Дата участі 25-28 вересня 2023;

Тренінги для працівників служб у справах дітей та надавачів соціальних послуг Дніпропетровської області "Забезпечення найкращих інтересів дитини на рівні громади через впровадження ефективних шляхів взаємодії працівників служби у справах дітей на надавачів соціальних послуг", розробила та провела. Дати проведення: 18-20 жовтня, 23-25 жовтня, 30 жовтня-01 листопада 2023;

Тренінги для начальників Служб у справах дітей Київської області "Забезпечення прав та найкращих інтересів дитини на рівні територіальної громади", розробила та провела. Дати проведення: 14-16 листопада 2023, 20-22 листопада 2023;

Інтерактивний методологічний онлайн семінар молодих дослідників "Компетентнісні засади процесу в умовах впровадження інновацій: вітчизняний та міжнародний досвід" на базі Житомирського державного університету імені Івана Франка. Дата участі 27-28 листопада 2023;

Міжнародний форум "З дитиною, для дитини, заради дитини". Виступ на тему "Базові соціальні послуги для дітей. Послуга догляду та виховання дітей в умовах, наближених до сімейних: визначення потреб у послузі, особливості планування та впровадження". Дата участі 30 листопада 2023;

Тренінг для працівників малих групових будинків "Особливості надання послуги догляду та виховання в умовах наближених до сімейних у малих групових будинках", розробила та провела для МГБ Дніпропетровської області. Дати проведення: 29-30 травня 2024;

Тренінг з ведення випадку при наданні комплексних соціальних послуг, розробила та провела. Дати проведення: 17 - 19 квітня 2024;

Тренінг для прийомних батьків, які виховують дітей з інвалідністю, взяла участь у розробці та провела. Дати проведення: 05-08 червня 2024;

Проєктна діяльність

Участь у міжнародному проєкті "Humanitarian action for a sustainable child protection and care system in Ukraine", in cooperation with Save the Children and Hope and Homes for Children. 2023-2024 рік

Участь у міжнародному проєкті “Child Protection in Emergencies”, which is implemented within a special grant of the World Childhood Foundation. 2023 рік

Участь у міжнародному проєкті “From Catastrophe to Reform - A Pathway to Ending the Institutionalisation of Children in Ukraine” implemented with a grant from UBS. 2023 рік

Неформальна освіта

Тренінг організований UNHCR, Save the Children, Ukraine Child Protection AoR "Inter-agency child protection case management training" (40 hours). Дата участі 02-07.07.2023 (Сертифікат про успішне засвоєння програми)

Тренінг "Забезпечення реалізації прав дитини в роботі служби у справах дітей та надавачів соціальних послуг" (24 години). Дата участі 31.07 - 02.08.2023 (Довідка про навчання №216/2023 видана Тренінговим центром Дніпропетровської ОДА 02.08.2023)

Гугл-академія

Інші публікації

Зберегти сім’ю. Соціальна робота із сім’ями, які опинились у складних життєвих обставинах / Автори-упорядники: Мороз О.М., Постолюк Г.І., Семигіна Т.В., Шипіленко О.С. - К.: Державний інститут проблем сім’ї та молоді, вид.дім „ЕКМО”, 2008. – 160 с. http://hopeandhomes.org.ua/wp-content/uploads/2020/07/Zberehty-simiu-2008-min.pdf

Реформування системи інституційного догляду і виховання дітей. Посібник. / Упорядники матеріалів: Галина Постолюк, канд. пед. наук, Ольга Мороз. - Київ, 2020. - 566с. http://hopeandhomes.org.ua/wp-content/uploads/2020/12/Posibnyk-dlia-treneriv-DI.pdf

Дорожня карта реформи: міцні сім’ї, захищені діти. методичні рекомендації щодо реформування системи захисту дітей на рівні району/ОТГ. Методичний посібник / Автори – упорядники: Галина Постолюк, кандидат педагогічних наук, Надія Татарчук, Ольга Мороз, Дар’я Дощук, Федір Герасимчук, Київ – 2018, 63 с. http://hopeandhomes.org.ua/wp-content/uploads/2019/04/Road-map-of-the-reform.pdf