Мороз Ольга Миколаївна

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Персональні дані

Прізвище ім'я по батькові

Мороз Ольга Миколаївна

Рік вступу

2023

Спеціальність

231.Соціальна робота

Тема наукового дослідження

НАДАННЯ ПОСЛУГИ ДОГЛЯДУ ТА ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ В УМОВАХ, НАБЛИЖЕНИХ ДО СІМЕЙНИХ, У МАЛИХ ГРУПОВИХ БУДИНКАХ

Науковий керівник

Петрочко Жанна Василівна, доктор педагогічних наук, професор

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність