Мокряков Ілля Сергійович

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Мокряков Ілля Сергійович

Рік вступу

2022 рік

Спеціальність

035 Філологія

Тема наукового дослідження

Структурно-семіотичні аспекти стилю Софії Андрухович: локус, деталь, інтертекст

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Козлов, Роман Анатолійович, доктор філологічних наук, професор

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність