Михайлюк Андрій Ростиславович/Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Михайлюк Андрій Ростиславович

Рік вступу

2022

Спеціальність

035 Філологія

Тема наукового дослідження

Художні виміри сексуальності й ідентичності в азійсько-американській квір-прозі початку ХХІ століття

(затверджено Вченою радою Університету, протокол №11 від 21 грудня 2022 року)

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Гайдаш Анна Владиславівна, доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри германської філології

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

Гайдаш, А., & Михайлюк, А. (2022). КУЛЬТУРА ДРЕҐ-КВІН: ВЗАЄМОДІЯ ФЕМІННОСТІ ТА ЧОЛОВІЧОГО ЕГО В П’ЄСІ Д. Х. ХОНГА «М. БАТЕРФЛЯЙ». Літературний процес: методологія, імена, тенденції, (19), 33–38. https://doi.org/10.28925/2412-2475.2022.19.4

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Михайлюк, А. (2023). Художня репрезентація сексуальності й ідентичності у квір-романі Оушена Ванґа «On Earth We’re Briefly Gorgeous». Синопсис: текст, контекст, медіа, 29(4), 274–280. https://doi.org/10.28925/2311-259x.2023.4.5

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

ІІІ Міжнародна наукова конференція студентів та молодих дослідників «Культура і мова в сучасному багатомовному та багатовекторному дискурсі», 25-26 квітня 2024 року, Ужгород (в онлайн-форматі). Тема доповіді: ДИСКУРС КВІР-ПРОЗИ США ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ: ДІАХРОНІЧНИЙ ОГЛЯД.

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність

Жовтень-грудень 2021 року – онлайн-стажування в Латвійському університеті (European/Foreign Affairs)