Методика організації волонтерських груп

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук


Ввв.png

Загальні відомості

Назва дисципліни

ОКР

спеціаліст, магістр

Напрям підготовки

«Соціальна педагогіка»

Курс

5

Автор

Лях Тетяна Леонідівна

Посилання на курс

Анотація

Мета курсу– сприяти оволодінню студентами основними знаннями та вміннями, необхідними для організації волонтерських груп за умов майбутньої професійної діяльності, а також розвитку в студентської молоді соціальної активності, навичок усвідомленого та активного вибудовування власного життя.

Завдання курсу – визначити роль та функції волонтерів у сфері соціально-педагогічної роботи, окреслити коло їхньої діяльності в організаціях різного типу; ознайомити з методами залучення людей до волонтерської діяльності та способами їх заохочення; навчити складати волонтерські програми та здійснювати управління діяльністю волонтерів; формувати індивідуальний стиль професійної поведінки та діяльності майбутніх фахівців.

Структура курсу

Сертифікований ЕНМК представлений трьома модулями. У кожному модулі подано:

-Теоретичний навчальний матеріал:

  1. структуровані лекційні матеріали;
  2. мультимедійні презентації лекцій;
  3. додаткові матеріали, статті, карти знань.

-Семінарські роботи. Семінарські заняття мають наступну структуру: тему, ресурси, хід роботи, завдання, форму звітності, термін здачі.

  • Практичні роботи ідентичні за структурою.
  • Самостійні завдання доповнені відеоматеріалами.
  • Модульний контроль у формі тестування. У заключній частині курсу представлені вимоги до написання індивідуального навчально-дослідного завдання та тематика.

Запропонований сертифікований ЕНМК з дисципліни “Методика організації волонтерських груп” охоплює актуальні питання теорії і практики організації праці волонтерів. Ознайомлення студентів з основами організації волонтерської діяльності, сприяє не лише формуванню належного професійного рівня та готовності до роботи у даному напрямі, а й розвитку особистої громадянської відповідальності, соціальної активності.

Сертифікація

наказ №459 від 05.10.2012р.