Мельничук Вікторія Олексіївна/Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Мельничук Вікторія Олексіївна

Рік вступу

2017

Спеціальність

231 Соціальна робота

Тема наукового дослідження

СОЦІАЛЬНА ПРОФІЛАКТИКА ЗАЛУЧЕННЯ ПІДЛІТКІВ ДО КОМЕРЦІЙНОГО СЕКСУ

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Вайнола Ренате Хейкіївна, доктор педагогічних наук, професор

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

- Мельничук В.О. Комерційна сексуальна експлуатація дітей: соціально-педагогічний аспект // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 11. Соціальна робота Соціальна педагогіка. – Випуск 24 (ІІ том): збірник наукових праць.- К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2018 – С. 98-106.

- Мельничук В.О. «Комерційна сексуальна експлуатація дітей: міжнародне право» Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія. Соціальна робота. Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», Вип. 3(3), 2018. – С. 46-59 http://visnyk.soch.robota.knu.ua/index.php/socialwork/article/view/51;

- Мельничук В. О., Вайнола Р. Х. Проблема залучення підлітків до комерційного сексу в сучасних наукових дослідженнях Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова Серія 11. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. – Випуск 26: збірник наукових праць.– К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2019. – С. 10-16;

- Мельничук В.О. Сексуальне насильство щодо дітей: міжнародне і національне законодавство та стандарти захисту людини Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова Серія 11. Соціальна робота. Соціальна педагогіка, 2019.– 17 с.;

- Мельничук В. О. Показники і критерії проблеми залучення підлітків до комерційного сексу. Збірника наукових праць «Науковий Вісник Ужгородського Університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота». Випуск 1 (48). 2021. С. 263-266. DOI: 10.24144/2524-0609.2021.48.263-266;

- Мельничук Вікторія Показники і критерії проблеми залучення підлітків до комерційного сексу. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота». 2021. Випуск 1 (48). С. 263-267;

- Мельничук, В. (2021). Соціальна профілактика залучення підлітків до комерційного сексу у закладах загальної середньої освіти. Social Work and Education, Vol. 8, No. 2. Р. 229-243. DOI: 10.25128/2520-6230.21.2..8.;

- Мельничук В. О. Профілактична діяльність закладів загальної середньої освіти щодо залучення підлітків до комерційного сексу. Перспективи та інновації науки (Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина»): журнал. 2022. № 2(7) 2022. С. 465-477.

Статті у закордонних виданнях

- Мельничук В.О. The specific features of juvenile resulting in the involvement teens into commercial sex // Virtus Scientific jornal. – Canada: Center of modern pedagogy «Learning without frontiers», 2017. – С. 109-113;

- Melnychuk Viktoria Factors of attracting teenagers to commercial sex in Ukraine Scientific foundations of modern pedagogy: collective monograph / Best I., Best Yu., Filippov M., ets. - International Science Group/ - Boston : Primedia eLaunch, 2020. P.83-88. Available at : DOI : 10.46299/isg.2020.MONO.PED/II ISBN - 978-1-64871-432-0 ;

- Melnychuk V. Vulnerabilities adolescence to attract commercial sex. Sciencec of Europe (Praha, Czech Republic) / VOL 3, №о 51 (2020). P.51-56. Available at : ISSN 3162-2364;

- Мельничук В.О.СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ПОРТРЕТ НЕПОВНОЛІТНІХ ЗАЛУЧЕНИХ ДО КОМЕРЦІЙНОГО СЕКСУ. Theoretical foundations of the functioning of Education. Ways to improve the effectiveness of educational activities: collective monograph / Baranovska O. – etc. – Іnternational Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2021. P. 383-394. Available at : DOI - 10.46299/ISG.2021.MONO.PED. II DOI 10.46299/ISG.2021.MONO.PED.II-383-393;

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

- Yurii Zavalevskyi, Olha Flyarkovska, Svitlana Gorbenko, Tamila Berezhna, Olena Khokhlina, Viktoria Melnychuk, Alla Moskaljova (2021). Management principles of activity of psychological service in the education system of Ukraine.http://www.magnanimitas.cz/ADALTA/110221/papers/A_28.pdf AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. file:///C:/Users/204/Downloads/110221.pdf Vol. 11. Pp. 160-164.

- Viktoria Melnychuk, Olga Chupryna, Oksana Lapa, Iryna Savka. (2021). Preventive measures of adolescents' involvement in commercial sex: the experience of general high school education institutions. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. Рр. 54-60. http://www.magnanimitas.cz/ADALTA/110224/papers/A_10.pdf .

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

- Всеукраїнській науково-практичній конференції «Українське суспільство в умовах війни: виклики сьогодення та перспективи миротворення» (09 червня 2017 р., м. Маріуполь, Донецький державний університет управління);

- Міжнародній науково-практичній конференції «Особистість, сім'я та суспільство: питання педагогіки, психології, політології та соціології» (16-17 червня 2017 р., Шуменський університет імені Єпископа Преславського)

Сертифікат Болгарія.jpg
 ;

- Міжнародній науково-практичній конференції «Дослідження різних напрямків розвитку психології та педагогіки» (16-17 червня 2017 р., Південна фундація педагогіки, м. Одеса);

- Міжнародній науково-практичній конференції «Теоретичні та практичні аспекти розвитку сучасної педагогіки та психології» (23-24 червня 2017 р. м. Львів);

- Міжнародній науково-практичній конференції «Психологія та педагогіка в системі сучасного гуманітарного знання ХХІ століття» (8-9 грудня 2017 р. м. Харків);

- Круглому столі «Правове врегулювання соціально-психологічної допомоги в Україні: стратегія європейської та загальносвітової інтеграції» (23 березня 2018 року, Комітет з питань європейської інтеграції Верховної Ради України);

- Міжнародній науково-практичній конференції «Соціальне виховання: від традицій до сучасності» (29 березня 2018 року, на базі факультету соціально-економічної освіти та управління НПУ імені М. П. Драгоманова);

- Міжнародній науково-практичній конференції «Еволюція психологічної культури людства в контексті сучасної «Картини Світу» (04-05 квітня 2018 року, на базі КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»);

- Всеукраїнській науково-практичній конференції «Підлітки в Україні: права, потреби та державна політика» (12 квітня 2018 року, Міністерство соціальної політики України спільно з Представництвом Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні);

- Круглому столі «Перспективи розвитку соціальної педагогіки в Україні» (24 травня 2018 року, на базі факультету психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка);

- IV Міжнародній науково-практичній конференції з соціальної роботи «Розвивальний потенціал сучасної соціальної роботи: методологія та технології», 15-16 березня 2018 року, м. Київ, Глушкова, 2а, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, з доповіддю на тему: «Комерційна сексуальна експлуатація дітей: міжнародний аспект»;

- національному круглому столі «Правове регулювання психологічної допомоги в Україні: стратегія європейської та загальносвітової інтеграції» 23 березня 2018 року, Київ, вул. Михайла Грушевського, 5/2, Комітет з питань європейської інтеграції Верховної Ради України;

- Міжнародній науково-практичній конференції «Соціальне виховання: від традицій до сучасності» 29 березня 2018 року, Київ, вулиця Пирогова, 9, факультет соціально-економічної освіти та управління НПУ імені М.П.Драгоманова, з доповіддю на тему: «Комерційна сексуальна експлуатація дітей: соціально-педагогічний аспект»;

- Міжнародній науково-практичній конференції «Еволюція психологічної культури людства в контексті сучасної «Картини Світу» 11-12 квітня 2018 року, на базі КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», м. Херсон;

- Міжнародній науково-практичній конференції «Цькування у шкільних колективах (булінг): політики і практики запобігання та подолання» 26 жовтня 2018 року, Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ, вул. Тимошенка, 13 б, аудиторія 227;

- національній конференції з наркополітики 28-30 листопада 2018 року, м. Київ, вул. Маршала Конєва, 6;

- Міжнародній конференції «Співпраця заради реформ у системі охорони психічного здоров’я дітей» (11-12 лютого 2019 року в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка);

- Міжнародній науково-практичній конференції «Психологія та педагогіка: необхідність впливу науки на розвиток практики в Україні» (онлайн) (22-23 лютого 2019 року, місто Львів;

- Міжнародній конференції «Соціальна робота і сучасність» (28 березня 2019 року, Факультет соціології і права КПІ ім. Ігоря Сікорського, проспект Перемоги, 37, корпус 7);

- Всеукраїнському навчально-методичному семінарі для Національної тренерської мережі ГО «Ла Страда-Україна» «Протидія торгівлі людьми в закладах освіти: актуальні напрями роботи» 17-18 квітня 2019 року, м. Київ, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Петропавлівська 24, готель «Верховина»;

- Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю «Забезпечення якості вищої освіти в університеті: рух України до європейського союзу» 24 квітня 2019 року Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 13-Б;

- Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні питання застосування на практиці досягнень сучасної педагогіки і психології» 10-11 травня 2019 р., м. Харків;

- Національному круглому столі «Створення служб порозуміння для впровадження медіації та вирішення конфліктів мирним шляхом в закладах освіти» 19 червня 2019 року, м. Київ, проспект Перемоги, 10, МОН України;

- Всеукраїнській конференції «Безпечна та дружня до дитини школа в контексті реформи «НУШ» 8-10 жовтня 2019 року, м. Київ, готель «Русь», вул. Госпітальна, 4;

- науково-практичній конференції «Непомічені підлітки» 19-20 квітня 2020 року Мельничук Непомічені підлітки.jpg;

-Всукраїнському вебінарі Протидія та реагування на випадки насильства над дітьми в умовах дистанційного навчання в період COVID-19, 7 травня 2020 Мельничук Вікторія;

- ХІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Проєктування розвитку та психолого-педагогічного супроводу обдарованої особистості», 20-21 травня 2020 року Файл:Проєктування розвитку.pdf;

- Тренінгу «Чи можна відбудувати зруйноване дитинство: сексуальне насильство щодо дітей, як його виявляти та як працювати з дітьми та молоддю, у яких є такий досвід» 21-22 січня 2020 року, Центр Педагогіки травми;

- Міжнародний форум «Україна на шляху до подолання домашнього та гендерно-зумовленого насильства» 20-21 лютого 2020 року, м. Київ, Національний спортивний комплекс «Олімпійський», зала «Хол Чемпіонів» (м. Київ, вул Велика Васильківська, 55);

- Інтернет-конференції «Безпека в інтернеті» 8 та 9 лютого 2020 року, Освітній проект «На урок»;

- ІV Міжнародній науково-практичній конференції «Інноваційні наукові дослідження: теорія, методологія, практика» 28–29 лютого 2020 року, м. Київ. Тема доповіді: «Проблема залучення підлітків до комерційного сексу в сучасних наукових дослідженнях»;

- V Міжнародній науково-практичній конференції з соціальної роботи «Розвивальний потенціал сучасної соціальної роботи: методологія та технології" 13-14 березня 2020 року, вул. Академіка Глушкова 2а, Кафедра соціальної роботи КНУ імені Тараса Шевченка. Тема доповіді: «Соціальна профілактика залучення підлітків до комерційного сексу»;

- І Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Шляхи удосконалення професійних компетентностей фахівців в умовах сьогодення» 28-29 травня 2020 року; - Презентації міжнародного звіту «В центрі уваги здоров'я та благополуччя підлітків. Результати дослідження «Здоров’я та поведінкові орієнтації учнівської молоді» (HBSC) у 2017/2018 рр. в Європі та Канаді» 19 травня 2020 року на базі інформаційної онлайн-платформи «Центр Знань»;

- Парламентській онлайн-конференції до 70-тиріччя Міжнародного дня захисту дітей 1 червня 2020 року;

- Міжнародній науково-практичній онлайн конференції: «Педагогічні інновації та інструменти. Техніки для особистого та психологічного розвитку» 17-18 червня 2020 року;

- ІІІ Всеукраїнській науковій інтернет-конференції з міжнародною участю «Медіатворчість в сучасних реаліях: протистояння медіатравмі» 19 червня 2020 року;

- Конференції «Педагогічні інновації та інструменти. Техніки для особистого та психологічного розвитку» 25-26 червня 2020 року;

- Національній конференції «Соціальні послуги для сімей з дітьми в громадах: простір для діалогу» 15-17 вересня 2020 року;

- Онлайн Конференції для та про підлітків «Віртуально про реальне» 15-17 вересня 2020 року;

- Круглому столі "Партнерство роботодавця та закладу вищої освіти: підготовка конкурентноспроможного фахівця в галузі соціальної роботи" 28 жовтня 2020 року

Сертифікат Мельничук.jpg
 ;

- ХХІ Міжнародному "Тижні дорослих" в Україні "Місія молоді у розвитку громадянського суспільства в Україні" 11-17 вересня 2020 року. Доповідь на тему: "Розвиток громадянської активності дорослої молоді з інвалідністю засобами соціально-педагогічного наставництва"

 ;

- ХLІI Міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції "Актуальні проблеми сучасної науки" 6 квітня 2020 року. Вінниця. 2020. Ч.5.

Сертифікат Вінниця.jpg
 ;

- ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції "Інноваційні наукові дослідження: теорія, методологія, практика" 28–29 березня 2020 р. Київ : ГО «Інститут інноваційної освіти»

Сертифікат Інститут інноваційної освіти.jpg
 ;

- International Scientific Conference Modern Global Trends in the Development of Innovative Scientific Researches: Conference Proceedings, March 20th, 2020. Riga, Latvia: Baltija Publishing

Сертифікат Рига.jpg
 ;

- Семінарі для суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству та /або насильству за ознакою статі «Особливості діагностики осіб (від 0 до 18 років) з історією домашнього насильства в індивідуальній та груповій формах (панель діагностичних методів та алгоритм їх використання)»

Сертифікат Особливості діагностики.jpg
 ;

- ІІ Всеукраїнській науково-практичній онлайн-конференції «Соціальне становлення особистості в умовах суспільних трансформацій: наукові підходи та сучасні практики» Файл:Мельничук Вікторія конференція.pdf ;

- серії Всеукраїнських навчально-методичних вебінарах "Попередження гендерно зумовленого насильства, торгівлі людьми та порушення прав дитини: надання послуг з підтримки для постраждалих осіб"

 ;

- VІІ Міжнародній науково-практичній конференції "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства" 12-13 листопада 2020 року, м. Київ

Сертифікат 12-13.11.2020.jpg
 ;

- Міжнародному круглому столі на тему «Міжнародні та національні практики щодо заходів зміцнення довіри між органами влади та організаційного громадського суспільства у межах захисту прав жінок» (круглий стіл Тема: «Роль жінки у сучасному світі. Гендерна (не)рівність») 15 грудня 2020 року Файл:ПЛАН КРУГЛОГО СТОЛУ 15.12.2020.pdf ;

- Всеукраїнській онлайн науково-практичній конференції "МИРОБУДУВАННЯ В ОСВІТНІЙ ТА СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРАХ", 25 листопада 2020 року Файл:Сертифікат Конференція 25.11..pdf ;

- круглому столі "Єдиноборства в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку"

Круглий стіл.jpg
 ;

- ІІ Всеукраїнському науково-практичному форумі «Соціально-психологічні аспекти розвитку особистісно-професійної компетентності педагога в мовах інноваційних змін» 07-12 грудня 2020 р. м. Суми Файл:Мельничук Суми.pdf ;

- Міжнародному круглому столі «Пошук шляхів підвищення кваліфікації педагогічних працівників і фахівців соціальної роботи в Україні та Польщі: обмін досвідом»,16.02.2021 Файл:Програма.pdf ;

- онлайн тренінгу "Протидія сексуальному насильству над дітьми в Україні", який проводиться NGO Resource Center за підтримки World Childhood Foundation 16-17 лютого 2021 року Файл:Сертифікат (19).pdf;

- круглому столі з представниками ЮНІСЕФ та МОН "Протидія насильства у закладах освіти та суїцидальної поведінки підлітків", 25.02.2021 (онлайн);

- тренінгу «Протидія ґендерно зумовленому насильству, в тому числі домашньому насильству:чому це важливо та як мобілізувати діяльність в цьому напрямі» Файл:Сертифікат Мельничук В..pdf ;

- вебінарі "Гендерно-чутливі послуги як результат гендерної політики" від проєкту DESPRO, 10 березня 2021 року;

- вебінарі «Глобальні чи націоналізовані: які індикатори ЦСР обирають країни», 11 березня 2021 року;

- Всеукраїнській науково-практичній онлайн конференції «Дослідження молодих вчених: від ідеї до реалізації», Київ, 19-20 березня 2021 року Файл:Сертифікат онлайн-конференції 19-20-03-2021.pdf ;

- ВОРКШОПі «СЕКСУАЛЬНА ЕКСПЛУАТАЦІЯ ДІТЕЙ: ГАНЕБНІІСТОРІЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ДІТЕЙ ТА МЕТОДИ БОРОТЬБИ З ЦИМ ЯВИЩЕМ В СВІТІ», 04.03.2021 року КУ імені Б. Грінченка;

- засіданні круглого столу "Презентація результатів національного наукового проєкту «Дослідження шкільного середовища в Україні у 2019/2020 навчальному році», 16.03.2021, вул. Хрещатик 7/11, конференц зал Admiral Nall;

- online-дискусії «НІ ґендерному насиллю», організована у партнерстві із Факультетом психології, політології, соціології НУ «Одеська юридична академія», ГО «Ла Страда Україна» та Асоціацією юристок України «ЮрФем», 24 березня 2021 року;

- експертній дискусії на тему «Вихід із кола насильства: досвід тих, хто пережили проституцію» за участі активісток та експерток з України, США, Ірландії, Швеції та Ізраїля, 26 березня 2021 року https://www.facebook.com/events/445279916739711/permalink/446618693272500/ ;

- експертній дискусії «Модель рівності і правоохоронні органи» Громадської ради з гендерних питань при МФО "Рівні можливості", 8 квітня 2021 року, https://www.facebook.com/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%B7-%D2%91%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C-228980864124706/

- Всеукраїнській науково-методичній онлайн-конференції, присвяченій 30-річчю психологічної служби у системі освіти України, 23 квітня 2021 року;

- онлайн-круглому столі з представниками Ради Європи "Презентація "МЕТОДИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ ЩОДО ОПИТУВАННЯ ДІТЕЙ У МЕЖАХ РОЗСЛІДУВАННЯ", підготовлених Радою Європи, 27 квітня 2021 року;

- VIII Міжнародній науково-практичній конференції «SCIENCE AND EDUCATION: PROBLEMS, PROSPECTS AND INNOVATIONS», 28-30 квітня 2021 року, Кіото, Японія;

- експертній дискусії "Перетин Моделі рівності і проблематики порядку денного "Жінки, Мир, Безпека" та Цілей сталого розвитку", 7 травня 2021 року, https://www.facebook.com/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%B7-%D2%91%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C-228980864124706/

- відкритому публічному заході з нагоди 10-ти річчя відкриття для підписання Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами: «Стамбульська Конвенція – десять років проти насильства» 11 травня 2021 року, https://www.facebook.com/events/297979555330377?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22external%22%7D%2C%7B%22mechanism%22%3A%22calendar_past_events_unit%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark_calendar%22%7D]%7D ;

- експертній дискусії «Проституція як проблема громадського здоров’я», 21 травня 2021 року, Організатори: «Центр – Розвиток демократії», Громадська рада з гендерних питань при МФО «Рівні можливості», БО «Всеукраїнська Ліга, "Легалайф», МБФ «Українська фундація громадського здоров`я», CAP International, Національна рада жінок України

- Міжнародній конференції "Алкогольна залежність: безпека суспільства, захист неповнолітніх, психічне здоров я" 13-14 травня 2021 року (онлайн);

- V Міжнародна науково-практична конференція для молодих науковців «Науковий вимір соціально-педагогічних проблем сьогодення», 13 травня 2021 року Файл:Сертифікат.pdf ;

- 3-му науково-практичного семінарі "На шляху до покращення здоров я жінок, які живуть з ВІЛ", підготовленому організацією WAVE (Women Against Viruses in Europe), 19-20 травня 2021 року Файл:Cert wave 078.pdf ;

- ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ ФОРУМІ присвяченому Міжнародному дню протидії булінгу «Проти#дій булінгу! Хто мій безпечний друг?» 20.05.2021; Київ, вул. Московська, 2 Файл:Програма форуму.pdf ;

- експертній дискусії «Законодавство: кращі практики для впровадження Моделі рівності» в рамках інформаційно-просвітницької кампанія “Що таке модель рівності?”, 28 травня 2021 року;

- ІІІ Всеукраїнському Форумі із міжнародною участю "Дитина у тривожному середовищі: розвивальні і відновлювальні практики", 31 травня - 1 червня 2021 року, Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

- тренінгу «Адвокація: на шляху до забезпечення ґендерної рівності та протидії ґендерно зумовленому насильству», 03-04 червня 2021 року, готельно-ресторанний комплекс "Верховина",с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Петропавлівська 24, Файл:Мельничук сертифікат.pdf ;

- тренінгу "Протидія та реагування на випадки насильства, домашнього насильства, жорстокого поводження з дітьми, булінгу", 16-17 червня 2021 року, готельно-ресторанний комплекс "Верховина",с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Петропавлівська 24 Файл:Сертифікат 232-т 2021.pdf;

- Міждисциплінарному круглому столі «Посилення взаємодії державних інституцій для превенції і поственції суїциду в закладі освіти», 10 вересня 2021 р., м. Київ, вул. Андріївська, 15, к. 35, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України в рамках заходів до Всесвітнього дня запобігання самогубствам Файл:ПРОГРАМА Круглий столу Поственція суїциду в закладі освіти (1).pdf ;

- Конференції «Роль статевого виховання у профілактиці сексуального та ґендерно зумовленого насильства» 16 вересня 2021р. м. Київ, готель «Експрес», бульв. Т.Шевченка, 38/40 Файл:Програма конференції Роль статевого виховання у профілактиці СГЗН 16 вересня 2021р. (1).pdf ;

- науково-методичному семінарі підвищення кваліфікації наукових, науковопедагогічних і соціальних працівників "СУЧАСНІ СТРАТЕГІЇ ТА ІННОВАЦІЙНІ МОДЕЛІ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ", 24 вересня – 08 жовтня 2021р. Файл:Сертифікат 630.pdf Файл:ПРОГРАМА підвищення кваліфікації.pdf ;

- тренінгу «Протидія торгівлі людьми в Україні. Національний механізм взаємодії суб’єктів», 18-21.10.2021 р., м. Київ Файл:Сертифікат Тренінг протидія торгівлі людьми.pdf ;

- вебінарі «Сучасний український правопис» для працівників освіти в рамках Національного проєкту з тестування та вивчення української мови, 26-27 жовтня 2021 року Файл:Сертификат Сучасний український правопис .pdf ;

- тренінгу «Здоров'я без сорому», Київ, 28 жовтня 2021 року Файл:CERT Мельничук 28.10.2021.pdf;

- Всеукраїнській практичній конференції «На шляху до розбудови миру: сучасні практики та перспективи розвитку медіації» 03.11.2021 р. Файл:Сертифікат 03 листопада 2021.pdf ;

- вебінарі «Безпека вдома: як протидіяти домашньому насильству» 03 листопада2021 року, межах підготовки до хакатону Hack For Locals 3.0;

- онлайн вебінарі: «Селфхарм: самопошкодення у дітей», 5 листопада 2021 року;

- вебінарі «Безпека в громаді: як протидіяти насильству проти жінок та дівчат у публічних просторах». межах підготовки до хакатону Hack For Locals 3.0,11 листопада 2021 року;

- Національному вебінарі: «Як правильно розмовляти з дітьми про насильство. Роль педагога», 15 листопада 2021 року;

- онлайн-навчанні «Особливості формування індивідуального плану супроводу з включенням індивідуальних та групових заходів для надання кваліфікованої допомоги особам різних вікових категорій, що зазнали домашнього насильства. Алгоритм взаємодії суб’єктів, що направлений на його реалізацію», 15.11.2021, Файл:Мельничук Вікторія Олексіївна ССД.pdf ;

- онлайн-заході «Адвокація ратифікації Стамбульської конвенції: приклади ініціатив громадських організацій та можливі формати консолідації зусиль», 16 листопада 2021 року;

- панельній дискусії «Безпека в суспільстві: як сприяти промоції культури миру і ненасильства?», яка проводиться у межах хакатону Hack for Locals 3.0: «Спільно проти насильства», 16 листопада 2021 року;

- науково-методичному онлайн-семінарі «Діяльність психологічної служби у системі освіти щодо забезпечення психологічного благополуччя вчителів в умовах реалізації концепції «Нова українська школа», 17 листопада 2021 року Файл:Програма онлайн семінару 17 листопада.pdf;

- онлайн-форумі до Європейського дня захисту дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства, 18 листопада 2021 року;

- науково-практичному семінарі, який організовує WAVE (Women Against Viruses in Europe) «На шляху до покращення здоров'я жінок, які живуть з ВІЛ», 18 та 25 листопада 2021 року, Файл:Cert 25 wave 042.pdf ;

- XIII International Science Conference «Perspectives of development of science and practice», December 14 – 17, 2021, Prague, Czech Republic. Файл:Melnychuk Victoria.pdf ;

- Всеукраїнській науково-практичній конференції "РІВНІ СЕРЕД РІВНИХ: ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО НАВЧАННЯ ДІТЕЙ З ООП"!, 17 грудня 2021 року, Файл:Сертификат Мельничук Вікторія Олексіївна.pdf .


Тези конференцій:

- Мельничук В. О. Фактори залучення підлітків до комерційного сексу // Зб. наук. роб. Міжнародної науково-практичної конференції «Особистість, сім'я та суспільство: питання педагогіки, психології, політології та соціології». – Shumen: Konstantin Preslavsky University of Shumen, 2017. – С. 70-73;

- Мельничук В. О. Сексуальна освіта в Україні Збірник наукових робіт Міжнародної науково-практичної конференції «Дослідження різних напрямків розвитку психології та педагогіки». – Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки», 2017. – С. 62-67;

- Мельничук В.О. Комерційний секс як незаконний вид діяльності: закордонний досвід, реалії в Україні // Збірник тез наукових доповідей науково-практичної конференції «Психологія та педагогіка в системі сучасного гуманітарного знання XXI століття». – Харків:  Громадська організація «Східноукраїнська організація «Центр педагогічних досліджень», 2017. – С. 134-138;
- Мельничук В.О. Залучення підлітків до комерційного сексу як соціальна проблема. Роль інновацій в трансформації образу сучасної науки : Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції., 28–29 березня 2020 р. Київ : ГО «Інститут інноваційної освіти», 2020.  С. 42-48;

- Victoria Melnychuk Commercial sexual exploitation of children: international legal aspects. International Scientific Conference Modern Global Trends in the Development of Innovative Scientific Researches: Conference Proceedings, March 20th, 2020. Riga, Latvia: Baltija Publishing. P. 48-53;

- Мельничук В. О. Поняття «комерційний секс» у нормативно-правових актах та науковій літературі. Актуальні проблеми сучасної науки: матеріали ХLІI Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції., 6 квітня 2020 року. Вінниця. 2020. Ч.5. С. 56-61;

- Мельничук В. О. Соціальні чинники залучення підлітків до комерційного сексу. Науковий вимір соціально-педагогічних проблем сьогодення: збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції (13 травня 2021 р., м. Ніжин) / за ред. О. В. Лісовця, С. О. Борисюк. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2021. С. 39-42.

- Мельничук В. О. Шляхи залучення підлітків до комерційного сексу. The 8-th International scientific and practical conference “Science and education: problems, prospects and innovations” (April 28-30, 2021) CPN Publishing Group, Kyoto, Japan. 2021. UDC 001.1 ISBN 978-4-9783419-5-2. Р. 514-521;

- Melnychuk V. PREVENTIVE ACTIVITIES TO PROTECT CHILDREN FROM SEXUAL VIOLENCE// Perspectives of development of science and practice. Abstracts of XIII International Scientific and Practical Conference. Prague, Czech Republic. 2021. Pp. 331-336. DOI: 10.46299/ISG.2021.II.XIII file:///C:/Users/204/Downloads/PERSPECTIVES-OF-DEVELOPMENT-OF-SCIENCE-AND-PRACTICE.pdf .

Участь у державних науково-дослідних проєктах

- НДР «Організаційно-педагогічні засади діяльності психологічної служби у системі освіти України», реєстраційний номер 0118U001234

- експерименті всеукраїнського рівня за темою “Управління проектами особистісного розвитку учнів у освітньому середовищі об’єднаних територіальних громад на 2018-2023 роки” (наказ МОН від 21.03.2019 № 387 “Про проведення експерименту всеукраїнського рівня за темою “Управління проектами особистісного розвитку учнів у освітньому середовищі об’єднаних територіальних громад на 2018-2023 роки”)

- експерименті всеукраїнського рівня за темою “Формування гуманістичних відносин між учасниками освітнього процесу шляхом упровадження моделі “Мирна школа” на 2019-2022 роки” (наказ МОН від 01.11.2019 № 1368 “Про проведення експерименту всеукраїнського рівня за темою “Формування гуманістичних відносин між учасниками освітнього процесу шляхом упровадження моделі “Мирна школа” на 2019-2022 роки”)

- Проєкті «Управлінські засади діяльності психологічної служби у системі освіти України» (ID:86747 2020-11-24 14:17:45 (3840-6706). Мета – визначення шляхів і методів оновлення психологічної служби у системі освіти як у методичному, так і в управлінському аспектах для підвищення ефективності її функціонування і приведення у відповідність до нових вимог суспільства і реформи освіти.


Рамкові міжнародні науково-дослідні проєкти

- Проєкт «Створення безнасильницького середовища у 14 Безпечних школах у Донецькій та Луганській областях» ГО «Ла Страда-Україна» за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) та у співпраці з МОН;
- Проєкт «Створення механізму протидії булінгу та насильству у закладах освіти», який здійснюється ГО «Ла Страда Україна» та Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) за фінансової підтримки Європейського Союзу;
- Проєкт «Адвокація покращення державного реагування та політики протидії торгівлі людьми» за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Королівства Норвегія (НМЗС);
- Проєкт «Соціальна обумовленість та показники здоров’я підлітків та молоді» соціологічне дослідження в межах міжнародного проекту «Здоров’я та поведінкові орієнтації учнівської молоді»;

- Проєкт «Створення системи служб порозуміння для впровадження медіації за принципом рівний-рівному та вирішення конфліктів мирним шляхом у закладах освіти Донецької та Луганської областей», який здійснюється ЮНІСЕФ та ГО «Ла Страда-Україна» за підтримки Інструменту стабільності та миру ЄС;

- Проєкт "Попередження ґендерно зумовленого насильства, торгівлі людьми та порушення прав дитини" «Хліб для Світу» (Німеччина), який впроваджується ГО «Ла Страда Україна» у партнерстві з МОН України;

- Проєкт «Протидія та реагування на випадки насильства над дітьми в умовах дистанційного навчання в період поширення коронавірусної інфекції COVID-19 та заходів уряду по подоланню COVID-19 в Україні», який здійснюється ГО «Ла Страда-Україна» та Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ);

- Проєкт «Координації дій, спрямованих на зниження рівня конфліктності в українських школах шляхом створення та апробації проекту моделі «Мирна школа» Програмного офісу Форуму громадянської служби миру в Україні (forumZFD), що реалізується громадською службою миру Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) ГмбХ, Міністерством освіти і науки України, Державною науковою установою “Інститут модернізації змісту освіти”, Громадською організацією “Інститут миру і порозуміння”, Українським науково-методичним центром практичної психології і соціальної роботи НАПН України (меморандум про спільну діяльність та партнерство " № 59 від 25.03.2019 року);

- Проєкт «Голос жінок і лідерство – Україна», який впроваджує Український Жіночий Фонд за підтримки Уряду Канади;

- Проєкт «Розбудова спроможності об’єднаних територіальних громад в Україні щодо запобігання та протидії домашньому насильству» за фінансової підтримки Посольства США в Україні через Фонд сприяння демократії.

Грантові заявки

Обізнаність та ставлення батьків і вчителів до всебічного статевого виховання (ВСВ). United Nations Population Fund CO Ukraine. Мета: дослідити обізнаність та ставлення батьків і вчителів до всебічного статевого виховання (ВСВ).

Міжнародне стажування

Академічна мобільність

Додаткова інформація

- Навчально-методичний посібник «Створення системи служб порозуміння для впровадження медіації за принципом «рівний-рівному/рівна-рівній» та вирішення конфліктів мирним шляхом у закладах освіти». Створення системи служб порозуміння для впровадження медіації за принципом «рівний-рівному/рівна-рівній» та вирішення конфліктів мирним шляхом у закладах освіти. – К.: ФОП Нічога С.О.. – 2018. – 174 с. Автори та авторки: Адамчук Л.Л., Андрєєнкова В.Л., Волченко Л.П., канд. псих. наук, Войцях Т.В., Дацко О.В., Демчук С.В., Казарінова Ю.В., Калашник О.А., Левченко К.Б., докт. юрид. наук, професор, Лунченко Н.В., Марухіна І.В., Мельничук В.О., Мостовий А.В., Панок В.Г., докт. псих. наук, професор, Сокор С.С., Тищенко О.М., Федорченко С.В., Чорната І.В. Схвалено для використання в закладах освіти Науково-методичною комісією з проблем виховання дітей та учнівської молоді Міністерства освіти і науки України (протокол № 4 від 23.10.2018 р.) https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/protidia-bulingu/porozuminnyala-stradametodposibniksayt.pdf;

- Методичний посібник «Протидія булінгу в закладі освіти: системний підхід. Методичний посібник. / Андрєєнкова В.Л., Мельничук В.О., Калашник О.А. – К.: ТОВ «Агентство «Україна», 2019. – 132 с. Схвалено для використання в закладах освіти Науково-методичною комісією з проблем виховання дітей та учнівської молоді Міністерства освіти і науки України (протокол № 4 від 30.09.2019 р.) https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/protidia-bulingu/2019-11-25-protydiy-bullingy.pdf;

- Навчально-методичний посібник Запобігання та протидія проявам насильства: діяльність закладів освіти. Навчально-методичний посібник./ Андрєєнкова В.Л, Байдик В.В, Войцях Т.В, Калашник О.А. та ін. – К.: ФОП Нічога С.О. – 2020. – 166 с. Авторки: Андрєєнкова В.Л, Аносова Ю.В, Байдик В.В, Бондар В.І, Войцях Т.В, Калашник О.А, Легенька М.М, Матвійчук М.М, Мельничук В.О, Поуль В.С, Столбун Н.О, Харьківська Т.А, Черепаха К.В, Чернець К.О. Схвалено для використання в закладах освіти Науково-методичною комісією з проблем виховання дітей та учнівської молоді Міністерства освіти і науки України (протокол № 7 від 16.12.2019 р.) https://drive.google.com/file/d/1VhZNIsPXvDImHMoPGFyKvriCyzMumNjM/view ;

- Профілактична програма роботи з підлітками з питань формування культури здорового способу життя, статевого виховання, профілактики ризикованої поведінки «Безпечне життя – безпечне кохання» (лист ІМЗО від 12.05.2020 № 22.1/12-Г-252);

- Методичний посібник «Як підлітку говорити з підлітком про сексуальну освіту?» (В.О. Мельничук, Я. В. Панфілова, Н. С. Шаригіна) 2020 р.


Розроблення дистанційних курсів (спецкурсів) для педагогічних працівників (ТОВ «Всеосвіта» в сфері підвищення кваліфікації вчителів https://vseosvita.ua/course )

1. Курс: «Розвиток комунікативних вмінь у дошкільному віці. Практикум»

2. Курс: «Комунікативна компетентність учнів старшої школи. Практичні матеріали»

3. Курс: «Основи комунікативної компетентності молодшого школяра. Практичні матеріали»

4. Курс: «Особливі діти в закладі освіти: характеристика нозологій, педагогічні підходи»

5. Курс: «Організація інклюзивного середовища в закладі освіти»

6. Курс: «Організація ефективної діяльності соціального педагога в закладі освіти»

7. Курс: «Організація ефективної діяльності практичного психолога в закладі освіти»

8. Курс: «Стратегії профілактики та вчасного реагування на прояви суїцидальної поведінки неповнолітніх»

9. Курс: «Формування навчальної мотивації в учнів. Теорія і практика»

10. Курс: «Розвиток особистості на всіх вікових етапах життя»

11. Курс: «Протидія шкільному насильству»

12. Навчальний курс: «Стратегія підготовки дитини дошкільного віку до навчання в школі»

13. Навчальний курс: «Стратегія підготовки дитини дошкільного віку до навчання в школі»

14. Навчальний курс: «Практичні підходи в проведенні корекційно-розвиткової роботи з дітьми, які мають порушення інтелектуального розвитку»

15. Навчальний курс: «Стратегія підготовки дитини дошкільного віку до навчання в школі»

16. Навчальний курс «Технології попередження конфліктів. Тренінг для учнів, студентів»

17. Навчальний курс «Попередження емоційного вигорання і підтримка психічного здоров’я педагогів»


Самоосвіта (підвищення кваліфікації при наявності сертифікатів)

- онлайн-курс «Академічна доброчесність» Файл:Сертифікат академічна доброчесність.pdf;

- онлайн-курс «Діалог та медіація: Шлях до порозуміння» через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus, 18.04.2020 Файл:Медіація та порозуміння.pdf;

- онлайн-курс «Роль лікаря у запобіганні, виявленні та реагуванні на випадки насильства над дітьми» через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus, 15.04.2020 Файл:Роль лікаря у запобіганні, виявленні та реагуванні на випадки насильства над дітьми.pdf;

- онлайн-курс «Недискримінаційний підхід у навчанні». Курс розроблений ГО «Студена» та студією онлайн-освіти EdEra в рамках Програми сприяння громадській активності «Долучайся!», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні, 19.04.2020 Файл:Недискримінаційний підхід у навчанні.pdf;

- електронний курс «Вирішую конфлікти та будую мир навколо себе», 16.04.2020 Файл:Вирішую конфлікти та будую мир навколо себе.docx;

- онлайн-курс «Сексуальна освіта», через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus, 15.04.2020 Файл:Секс освіта.pdf;

- онлайн-курс «Протидія та попередження булінгу (цькуванню) в закладах освіти» через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus, 15.04.2020 Файл:Протидія булінгу.pdf;

- онлайн-курс "Протидія торгівлі людьми в Україні" (студія онлайн-освіти EdEra) Файл:Certificate Протидія торгівлі людьми.pdf;

- навчання у рамках проєкту "Захист дітей від сексуальної експлуатації, торгівлі людьми та насильства"

Сертифікат - Вікторія Мельничук.png
 ;

- онлайн-курс "Основи інформаційної безпеки (проєкт «Ти можеш усе! Можливості безмежні!»" Файл:Certificate (2).pdf ;

- онлайн-курс "Культура толерантності: як побудувати суспільство, комфортне для всіх" Файл:Certificate.pdf ;

- онлайн-курс "Онлайн-інструменти протидії домашньому насильству" Файл:Електронний сертифікат.pdf ;

- онлайн-курс "Прозора школа: як побудувати здорове середовище" Файл:Мельничук В Прозора школа.pdf ;

- Research Methods Course authorized by European Academy of Sciences and Research, 05.08-01.11.2021, Hamburg |Germany Файл:C E R T I F I C A T E.pdf ;

- навчання за програмою підвищення кваліфікації педагогічних працівників «Розпізнай, уникай, говори:попередження та реагування у випадку сексуального насильcтва над дитиною», 01.02.2022, 5 годин/0,5 кредиту ЄКТС,

.


Робота в експертних і фахових радах, робочих комісіях, експертних групах

- член робочої групи (секретар групи) з розроблення Положення про психологічну службу (психологічний супровід і соціально-педагогічна робота) (наказ МОН від 20.03.2017 № 4296 "Про утворення робочої групи з розроблення Положення про психологічну службу (психологічний супровід і соціально-педагогічна робота)";

- член робочої групи з удосконалення науково-методичного супроводу професійної діяльності фахівців психологічної служби (наказ ІМЗО від 20.12.2017 № 75 "Про утворення робочої групи з удосконалення науково-методичного супроводу професійної діяльності фахівців психологічної служби";

- член робочої групи з підготовки проєктів нормативно-правових актів, спрямованих на забезпечення реалізації Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству»;

- член робочої групи (секретар групи) із проведення аналізу наявних діагностичних методик щодо виявлення та протидії домашньому насильству серед дітей (наказ МОН від 09.08.2018 № 893 "Про утворення робочої групи із проведення аналізу наявних діагностичних методик щодо виявлення та протидії домашньому насильству серед дітей");

- член робочої групи з розроблення Плану заходів на 2019-2020 роки з реалізації Стратегії державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року;

- член робочої групи з розроблення Проєкту кваліфікаційної характеристики асистента особи з особливими освітніми потребами;

- член центрального організаційного комітету ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу авторських програм практичних психологів і соціальних педагогів «Нові технології у новій школі» у номінації «Профілактичні програми» "Корекційно-розвиткові програми" "Розвивальні програми" (наказ МОН від 01.10.2018 № 1044 "Про проведення Всеукраїнського конкурсу авторських програм практичних психологів і соціальних педагогів «Нові технології у новій школі» у номінації «Профілактичні програми», наказ МОН від 02.08.2019 № 1052 "Про проведення Всеукраїнського конкурсу авторських програм практичних психологів і соціальних педагогів «Нові технології у новій школі» у номінації «Корекційно-розвиткові програми»,наказ МОН від 16.06.2020 № 802 "Про проведення Всеукраїнського конкурсу авторських програм практичних психологів і соціальних педагогів «Нові технології у новій школі» у номінації «Розвивальні програми»);

- член робочої групи із розроблення нормативно-правових актів щодо забезпечення діяльності психологічної служби у системі освіти України (наказ МОН від 07.02.2019 № 146 «Про створення робочої групи із розроблення нормативно-правових актів щодо забезпечення діяльності психологічної служби у системі освіти України»);

- член робочої групи з приймання послуг з організації та проведення комунікаційної кампанії освітніх реформ в частині профорієнтаційної роботи (наказ МОН від 18.08.2021 № 69 «Про створення комісії з приймання послуг з організації та проведення комунікаційної кампанії освітніх реформ в частині профорієнтаційної роботи»).