Мельник Вероніка Миколаївна/Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Мельник Вероніка Миколаївна

Рік вступу

2023

Спеціальність

053 Психологія

Тема наукового дослідження

Психологічні умови формування сенсо-моторного базису освітньої діяльності дітей з розладами аутистичного спектра

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Скрипник Тетяна Вікторівна, доктор психологічних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри спеціальної та інклюзивної освіти

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS)

Тези доповіді на конференціях

1.Мельник В.М. Creating learning space for students with autism spectrum disorders». ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Психолого-педагогічний супровід дітей з інтелектуальними порушеннями в умовах спеціальної та інклюзивної освіти", 9 листопада 2023 року, Кам'янець-Подільський, Україна. 2023. С.189-190

Участь у конференціях

19 жовтня 2023.jpg

1.Участь у Всеукраїнському круглому столі «Сучасний заклад дошкільної освіти: лідерство, діджиталізація, майбутній капітал», Київський університет імені Бориса Грінченка (6 год / 0,2 кредит ЄКТС). Сертифікат №ВКС/23-245 від 19 жовтня 2023 р.9 листопада 2023.jpg

2.Участь у ІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю «Психолого-педагогічний супровід дітей з інтелектуальними порушеннями в умовах спеціальної та інклюзивної освіти»; Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, (8 год / 0,25 кредит ЄКТС). Сертифікат №9.11/23-229 від 9 листопада 2023 р.5 квітня 2024.jpg

3.Участь у Всеукраїнській науково-практичній школі інклюзивної освіти «Актуальні проблеми якісної освіти дітей з аутизмом»; Київський столичний університет імені Бориса Грінченка (15 год / 0,5 кредит ЄКТС). Сертифікат №110/24 від 05 квітня 2024 р.20 квітня 2024.jpg

3.Участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю «Мова, мовлення, терапія: Міждисциплінарний підхід»; «Міжнародний інститут інклюзіїї» (15 год / 0,5 кредит ЄКТС). Сертифікат №КММ-042024/82 від 20 квітня 2024 р.


Участь у дебатах

1.Участь у дебатах "Університетська автономія: достатня чи необхідна умова для якості вищої освіти"
Сертифікат дебати.jpg


Неформальна освіта

17 грудня 23.jpg

1.Навчання за програмою підвищення кваліфікації «Участь батьків у організації інклюзивного навчання» (3 год.), розроблена ГО Смарт Освіта та студією онлайн-освіти EdEra в рамках Програми сприяння громадській активності «Долучайся!», що фінансується Агенством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні (сертифікат виданий ТОВ «Едюкейшнал Ера» у базі проекту EdEra від 17.12.2023р.)


17 грудня 2023.jpg

2.Навчання за програмою підвищення кваліфікації «Вступ до раннього втручання» (30 год.), розроблена за сприяння БФ “Інститут раннього втручання” (сертифікат виданий ТОВ «Едюкейшнал Ера» у партнерстві з БФ “Інститут раннього втручання” від 17.12.2023р.)17 грудня23.jpg
3.Навчання за програмою підвищення кваліфікації «Безпека в інтернеті під час війни: практичний курс» (15 год.), сертифікат наданий викладачами курсу через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus від 17.12.2023р.19 грудня 2023.jpg
4.Навчання за програмою підвищення кваліфікації «Англійська для медіаграмотності», сертифікат наданий викладачами курсу через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus від 19.12.2023р.24 грудня 23.jpg
5.Навчання за програмою підвищення кваліфікації «Права людини в освітньому просторі» (10 год.), розроблена Координатором проєктів ОБСЄ в Україні та студією онлайн-освіти EdEra за підтримки Міністерства освіти та науки України (сертифікат виданий ТОВ «Едюкейшнал Ера» у базі проекту EdEra від 24.12.2023р.)24 грудня 2023.jpg
6.Навчання за програмою підвищення кваліфікації «З учнями про освіта та кар'єру» (8 год.), розроблена «Американськими Радами з міжнародної освіти: ACTR/ACCELS в рамках проекту мережі EducationUSA із залучення радників старших класів загальноосвітніх шкіл» у співпраці зі студією онлайн-освіти EdEra за підтримки посольства США в Україні (сертифікат виданий ТОВ «Едюкейшнал Ера» у базі проекту EdEra від 24.12.2023р.)