Марченко Катерина Олександрівна/ портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Марченко Катерина Олександрівна

Рік вступу

2021

Спеціальність

011 Освітні, педагогічні науки

Тема наукового дослідження

«Методика формування виконавської культури майбутніх артистів- вокалістів на заняттях сольного співу».

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Мережко Юлія Валеріївна - кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри академічного та естрадного вокалу.

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

Мережко Ю.В., Марченко К.О. Особливості формування професійної мобільності майбутніх викладачів вокалу у вищій школі / Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. // [редкол.: А.В. Сущенко (голов.ред.) та ін.]. Запоріжжя: КПУ, 2021. Вип. 75. Т.2. С. 132-138. http://www.pedagogy-journal.kpu.zp.ua/archive/2021/75/part_2/27.pdf

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

Марченко К.О. Педагогічні умови розвитку ціннісно-смислової емпатії старшокласників в процесі слухання музики. Сучасні тенденції та концептуальні шляхи розвитку освіти і педагогіки [зб. наук. пр.]: матеріали II міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Київ, 27 січня 2021 р.). Київ, 2021. С. 59-64. Посилання: https://openscilab.org/wp-content/uploads/2021/02/suchasni-tendencii-ta-konceptualni-shljahi-rozvitku-osviti-i-pedagogiki_2021_01_27.pdf

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність

[[Категорія:Портфоліо аспірантів/{{{Рік вступу}}}]]