Мареєв Олександр Юрійович/Портфоліо аспірантів

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Мареєв Олександр Юрійович.

Рік вступу

На аспірантуру - 2019.

Спеціальність

032 Історія та археологія.

Напрям

Всесвітня історія.

Тема наукового дослідження

Соціальний та національний аспекти діяльності православної церкви в Україні (1861-1874 рр.).

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Надтока Геннадій Михайлович, доктор історичних наук, професор Київського університету імені Бориса Грінченка.

Наукова-дослідницька діяльність

Мареєв Олександр Юрійович – аспірант IV-го року навчання спеціальності 032 Історія та археологія факультету суспільно-гуманітарних наук Київського університету імені Бориса Грінченка. У 2013-2017 рр. успішно навчався в Київському університеті імені Бориса Грінченка за спеціальністю 6.020302 «Історія». Тема дипломної роботи на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»: «Дипломатичні відносини Франції та Німеччини як чинник європейської та глобальної конфронтації (1871 – 1914 рр.)». Після закінчення бакалаврату вступив до магістратури Київського університету імені Бориса Грінченка. Темою наукової роботи обрано: «Російська православна церква в Україні 1861 – 1874 рр.: конфесійний та суспільний аспект». У процесі навчання брав активну участь у громадському житті факультету. У вересні – жовтні 2017 р. у складі робочої групи історико-філософського факультету опрацьовував архівний матеріал для обґрунтування необхідності встановлення університетського меморіалу «Героям українцям Першої світової війни». Брав участь у VII-ому Всеукраїнському міжуніверситетському турнірі студентів з історії (III місце у командній грі), а також у Міжнародних археологічних розкопках у Польщі. Наказом від 25.03.2019, у зв’язку з успішним освоєнням навчальної програми, переведений на навчання за кошти місцевого бюджету. З вересня 2019 року розпочав навчання в аспірантурі. В кінці 2019 року увійшов до складу суддів VІІІ-го Всеукраїнського міжуніверситетського турніру студентів з історії.

Викладацька діяльність

2018 – 2022. Київський університет імені Бориса Грінченка. Викладач з історії (підготовки майбутніх абітурієнтів до зовнішнього незалежного оцінювання). 2019 і дотепер. Лектор освітньої-благодійної програми на базі бібліотеки для дітей ім. П. Усенка, мета якої полягає у проведенні ряду патріотично-виховних відкритих лекцій з курсу історії України / всесвітньої історії (неодноразово відзначений подяками). 2020. Мав можливість випробувати себе в ролі співробітника - волонтера Київської Малої академії наук (високопрофесійні навички відміченні подякою).

Статті у наукових виданнях

 1. Мареєв О. Ю. Культурна діяльність Посольства Німеччини в Україні (1991–2016 рр.). Тенденції і перспективи розвитку історичної науки та філософії в умовах глобалізації. 2019. С. 166–174.;
 2. Мареєв О. Ю. Роль Російської православної церкви в підготовці та проведені селянської реформи на українських землях (кінець 50-x – середина 60-x рр. XIX ст.). Вісник Черкаського університету. 2019. №3. С. 45–54.;
 3. Мареєв О. Ю. Соціальний та національний аспекти діяльності православної церкви в Україні (1861–1874): історіографічний огляд. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. 2023. № 63. С. 8–15.
 4. Мареєв О. Ю. Діяльність православної церкви у сфері народної освіти в Україні (1861–1874). Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. 2023. № 64. С. 30–38.

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

 1. Мареєв О. Ю. Роль Російської православної церкви в підготовці та проведені селянської реформи на українських землях (кінець 50-x – середина 60-x рр. XIX ст.). Вісник Черкаського університету. 2019. №3. С. 45–54.;
 2. Мареєв О. Ю. Соціальний та національний аспекти діяльності православної церкви в Україні (1861–1874): історіографічний огляд. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. 2023. № 63. С. 8–15.;
 3. Мареєв О. Ю. Діяльність православної церкви у сфері народної освіти в Україні (1861–1874). Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. 2023. № 64. С. 30–38.

Статті у закордонних виданнях

Відсутні.

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Відсутні.

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Відсутні.

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

 1. «Тенденції і перспективи розвитку історичної науки та філософії в умовах глобалізації (10 березня 2019 р. м. Київ, публічний виступ)»;
 2. VIII Всеукраїнська науково-практична конференція «Київ і кияни у мультикультурному просторі України: підсумки і перспективи історико-урбаністичних досліджень (23 травня 2019 р. м. Київ, публічний виступ)»;
 3. IV Всеукраїнська наукова конференція «Історія та історики в сучасному суспільстві: світовий досвід й українські реалії (26 вересня 2019 р. м. Київ, публічний виступ)»;
 4. V міжнародна українсько-польська наукова конференція «Деміфологізація історії та творення патріотичних міфів: виклики для України та Польщі (25 вересня 2020 р. м. Київ, публічний виступ)»;
 5. Всеукраїнська наукова конференція «XI БОГДАНІВСЬКІ ЧИТАННЯ (10 грудня 2020 р. онлайн-формат, підготовка та публікація тезисів, отримано сертифікат)»;
 6. Міжнародна конференція «Актуальні проблеми Історії, Філософії та Права у дослідженнях молодих учених (22 червня 2021 р., онлайн-формат, публічний виступ)»;
 7. XXIV Всеукраїнська наукова конференція молодих учених «Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених. РОДЗИНКА ‒ 2022» (м. Черкаси, 27 - 28 квітня 2022 р., підготовка та публікація тезисів, отримано сертифікат)»;
 8. VIII Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасної освіти та науки в контексті євроінтеграційного поступу (м. Луцьк, 26 травня 2022 р., публічний виступ, підготовка та публікація тезисів, отримано сертифікат)»;
 9. Конференція «Єдина та безпечна Європа сильних держав» в рамках проєкту «STIPENDIUM» напряму Жана Моне програми ЕРАЗМУС+ (8 вересня 2022 р., онлайн-формат, публічний виступ, отримано сертифікат);
 10. Науково-практична конференція «Розвиток наукової думки в сучасному суспільстві: нові ідеї та перспективи (23-24 грудня 2022 р., м. Івано-Франківськ, підготовка та публікація тезисів, отримано сертифікат)».

Участь у державних науково-дослідних проєктах

 1. Курс «Академічна доброчесність в університеті» в обсязі 03 години 00 хвилин (0.1 кредитів ЄКТС) на дистанційній платформі ВУМ online, отримано сертифікат №042149 28 листопада 2020 р.;
 2. Курс «Цифрова безпека та комунікація в онлайні» в обсязі 1 година 41 хвилина на дистанційній платформі ВУМ online, отримано сертифікат №043320 10 грудня 2020 р.

Рамкові міжнародні науково-дослідні проєктах

 1. Проєкт програми Еразмус+ (VI частин, фінальний звіт): «State-international-public European values and norms determining interdisciplinary university module (STIPENDIUM)», 2019 – 2022 рр., отримано сертифікати;
 2. Coursera: Політична географія (Moscow State Institute of International Relations (MGIMO)), отримано сертифікат 21 липня 2020 р.;
 3. Coursera: Діаспори в глобальній політиці (Moscow State Institute of International Relations (MGIMO)), отримано сертифікат 25 червня 2020 р.;
 4. Coursera: Історія міжнародних відносин (National Research University Higher School of Economics), отримано сертифікат 23 травня 2020 р.;
 5. Coursera: «The History of Modern Israel - Part I: From an Idea to a State» Tel Aviv University, отримано сертифікат 5 вересня 2022 р.;
 6. Coursera: «The Modern World, Part One: Global History from 1760 to 1910» University of Virginia, отримано сертифікат 13 серпня 2022 р.

Грантові заявки

Відсутні.

Міжнародне стажування

Відсутнє.

Академічна мобільність

Відсутня.