Маляр Станіслав Анатолійович/Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Маляр Станіслав Анатолійович

Станіслав Маляр

Рік вступу

2019

Спеціальність

051 Економіка

Тема наукового дослідження

Організаційно-економічний механізм розвитку житлово-комунальної інфраструктури

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Лойко Валерія Вікторівна, доктор економічних наук, професор

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

 1. Лойко В.В., Маляр С.А. Фінансові механізми розвитку житлового фонду міста Києва в умовах євроінтеграції. Фінансові механізми інноваційного економічного розвитку України в умовах євроінтеграції: колективна монографія / за ред. В.В. Лойко, А.Ю. Рамського – К.: КУБГ, 2019. – С. 152-167.

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

 1. Лойко В. В., Маляр С. А. Система ефективного управління об’єктами житлового фонду міста Києва. Ефективна економіка. 2018. № 7. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6446
 2. Лойко В. В., Маляр С.А. Організаційно-економічні аспекти розвитку житлово-комунальної інфраструктури України в умовах циркулярної економіки. Ефективна економіка. 2019. № 10. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7307 DOI: 10.32702/2307-2105-2019.10.11
 3. Лойко В. В., Маляр С.А., Лукашук А.І. Аналіз сучасного стану житлово-комунальної інфраструктури міста Києва. Ефективна економіка. 2020. № 1.– URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7561. DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.1
 4. Лойко В. В., Маляр С. А. Аналіз ефективності залучення інвестицій у розвиток житлово-комунальної інфраструктури. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 3. С. 15–20. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.3.15 URL: http://www.investplan.com.ua/?op=1&z=7018&i=2
 5. Лойко В. В., Маляр С. А., Руденко М.В. Економіко-правові аспекти створення та функціонування об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ). Економіка та держава. 2020. № 5. С. 58–63. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.5.58 URL: http://www.economy.in.ua/pdf/5_2020/12.pdf
 6. Лойко В.В., Маляр С.А., Вовк В.А. Аналіз економіко-правового забезпечення діяльності об’єднаних територіальних громад (ОТГ). Агросвіт. 2020. № 23.

Статті у закордонних виданнях

 1. Maliar S. Critical infrastructure: safety challenges. Baltic Rim Economis. Bre rewiew. Pan-European Institute. 2019. Р. 33.
 2. Maliar S.Television as a critical infrastructure of Ukraine. Baltic Rim Economis. Bre rewiew. Pan-European Institute. 2021. Р.36.
 3. Loiko V., Maliar S., Loiko Ye. Adaptation of the strategy of internet promotion of advertising services for management of an apartment building. Economics, Finance and Management. Review. 2021. Vol. 1. Р. 67-74. DOI: https://doi.org/10.36690/2674-5208-2021-1-67 URL:https://public.scnchub.com/efmr/index.php/efmr/article/view/123/71

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

 1. Лойко В.В., Храпкіна В.В., Маляр С.А., Руденко М.В. Економіко-правові засади забезпечення захисту критичної інфраструктури. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2020. Том 4. № 35. С. 426-438. DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v4i35.222453 URL:http://fkd.org.ua/article/view/222453/222768
 2. Loiko V., Teremetskyi V., Maliar S., Rudenko М., Rudenko V.(2021). Critical infrastructure of the housing sector of the national economy: economic and legal aspect. Amazonia Investiga. Volume 10 - Issue 44 / August 2021. Pp. 278 – 287. DOI:https://doi.org/10.34069/AI/2021.44.08.27
 3. Loiko V., Bobrov Ye., Bratko M., Voitseshchuk A., Maliar S. Waste management and prospects for the development of circular economy technologies. Збірник наукових праць «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики». № 5 (40). 2021. С. 609 - 619. DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v5i40.245255

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

 1. Лойко В. В., Маляр С. А. Система ефективного управління об’єктами житлового фонду міста Києва. Ефективна економіка. 2018. № 7. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6446 Наукометричні бази: Index Copernicus International (ICI);Google Scholar.
 2. Лойко В.В., Маляр С.А. Економіко-правові аспекти інноваційного розвитку житлового фонду України. European scientific journal of Economic and Financial innovation. 2018. № 2. С. 77-86.URL: https://journal.eae.com.ua/index.php/journal/article/view/47/54 DOI: http://doi.org/10.32750/2018-0209 Наукометричні бази: Index Copernicus International (ICI); Research Papers in Economics (США), ResearchBib (Японія), Google Scholar, Economics and Finance Research
 3. Лойко В. В., Маляр С.А. Організаційно-економічні аспекти розвитку житлово-комунальної інфраструктури України в умовах циркулярної економіки. Ефективна економіка. 2019. № 10. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7307 DOI: 10.32702/2307-2105-2019.10.11 Наукометричні бази: Google Scholar, Index Copernicus International (ICI)
 4. Лойко В. В., Маляр С.А., Лукашук А.І. Аналіз сучасного стану житлово-комунальної інфраструктури міста Києва. Ефективна економіка. 2020. № 1. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7561. DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.1 Наукометричні бази: Google Scholar, Index Copernicus International (ICI)
 5. Лойко В. В., Маляр С. А. Аналіз ефективності залучення інвестицій у розвиток житлово-комунальної інфраструктури. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 3. С. 15–20. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.3.15 URL: http://www.investplan.com.ua/?op=1&z=7018&i=2 Наукометричні бази: Google Scholar, Index Copernicus International (ICI)
 6. Лойко В. В., Маляр С. А., Руденко М.В. Економіко-правові аспекти створення та функціонування об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ). Економіка та держава. 2020. № 5. С. 58–63. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.5.58 URL: http://www.economy.in.ua/pdf/5_2020/12.pdf Наукометричні бази: Google Scholar, Index Copernicus International (ICI)
 7. Лойко В.В., Поздєєва К.В., Маляр С.А. Теоретико-методичні засади та проблеми функціонування механізму фінансування закладів загальної середньої освіти.European scientific journal of Economic and Financial innovation. 2020. №  1(5). С.68 - 78. DOI http://doi.org/10.32750/2020-0106 URL: https://journal.eae.com.ua/index.php/journal/article/view/88/80 Науково-метричні бази: Index Copernicus International (ICI); Research Papers in Economics (США), ResearchBib (Японія), Google Scholar, Economics and Finance Research
 8. Лойко В.В., Маляр С.А., Вовк В.А. Аналіз економіко-правового забезпечення діяльності об’єднаних територіальних громад (ОТГ). Агросвіт. 2020. № 23. Наукометричні бази: Index Copernicus (IC), Google Scholar

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

 1. Маляр С.А. Забезпечення соціальної справедливості при передачі цілісного майнового комплексу на баланс ОСББ в Україні. Формула ідеального соціального забезпечення: збірник матеріалів науково-практичної конференції. Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». м. Київ, 9 листопада, 2017. С. 62-64.
 2. Маляр С.А., Лойко В.В. Обґрунтування стратегії використання майна територіальної громади міста Києва. Сучасна фінансова політика України: проблеми та перспективи [Текст]: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 23 листопада 2017 р.) / Київський університет імені Бориса Грінченка. Київ, 2017. C. 116-118.
 3. Маляр С.А., Лойко В.В. Управління об’єктами житлового фонду міста Києва як чинник підвищення конкурентоспроможності економіки міста. Конкурентоспроможність як основа розвитку економіки в сучасних умовах: Збірник матеріалів студентської науково-практичної конференції (20 квітня 2018 р.) // Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». К.: ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», 2018. С. 103-106.
 4. Маляр С.А., Лойко В.В. Рівень свідомості та правової культури, як складова системи ефективного управління об’єктами житлового фонду міста Києва. Фінансові механізми інноваційного економічного розвитку України в умовах євроінтеграції [Текст]: матеріали науково-практичної конференції, (м. Київ, 31 травня 2018 р.) / Київський університет імені Бориса Грінченка. Київ, 2018. C.171-175.
 5. Маляр С.А., Лойко В.В. Аналіз сучасного стану об’єктів житлового фонду міста Києва. Сучасна фінансова політика України: проблеми та перспективи [Текст]: матеріали v Всеукраїнської науково-практичної конференції,(м. Київ, 29 листопада 2018 р.) / Київський університет імені Бориса Грінченка. Київ, 2018. С. 99-101.
 6. Лойко В.В., Маляр С.А. Фінансово-економічні та правові аспекти впорядкування стягнення земельного податку для ОСББ та ЖБК. Економіка, фінанси та управління сучасним містом: можливості, проблеми, перспективи [Текст]: матеріали науково-практичної конференції, (м. Київ, 11 квітня 2019 р.) / Київський університет імені Бориса Грінченка. Київ, 2019. C. 31-34.
 7. Лойко В.В., Маляр С.А. Проблеми міст в умовах розвитку циркулярної економіки. Research and Practice: Collection of scientific articles. - Lardy Publishing House, Paris, France, 2019. – P. 23-27 (закордонна конференція). Наукометричні бази: Social Sciences & Humanities (CPCI-SSH), RSCI, Science Index
 8. Лойко В.В., Маляр С.А. Досвід Китаю для реформування житлово-комунальної інфраструктури України. Економіка, менеджмент та аудит: сучасні проблеми, перспективи та напрями розвитку: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 22 лютого 2020 року) / ГО «Львівська економічна фундація». Львів: ЛЕФ, 2020. С. 33-35.
 9. Loiko V., Maliar S. Development of housing and communal infrastructure of Ukraine in the conditions of circular economy. Abstracts of VI International Scientific and Practical Conference “Perspective directions of science of practice”. SH SCW "NEW ROUTE" Athens, Greece. 02-03 of March. 2020. Pp. 171-173. URL: http://isg-konf.com. (закордонна конференція).
 10. Маляр С.А. Фінансування процесу реалізації доручень виборців депутатам Київради через громадську приймальню. Розвиток економіки міста в умовах євроінтеграції [Текст]: матеріали науково-практичного семінару, (м. Київ, 20 травня 2020 р.) / Київський університет імені Бориса Грінченка. Київ, 2020. С. 56-58.
 11. Лойко В.В., Маляр С.А., Руденко М.В. Методичний інструментарій аналізу сучасного стану та оцінки перспектив розвитку житлового фонду України. Global science and education in the modern realities ‘2020. International scientific conference, August 26-27, 2020, Seattle, Washington, USA. p.189-192. (закордонна конференція).URL: https://www.sworld.education/index.php/secciius3-13/32330-us03-011 Науково-метрична база: Web of Science CID: US03-011
 12. Лойко В.В., Маляр С.А. Ідентифікація об’єктів критичної інфраструктури у житловому фонді України. Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку. Збірник матеріалів ІІ Міжнародної конференції (м. Київ, 20 листопада 2020 р.) // Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». К.: ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», 2020. URL: https://conf.krok.edu.ua/index.php/SRE/IC2020/paper/view/69
 13. Вовк В.А., Маляр С.А., Лойко В.В. Аналіз фінансової і правової забезпеченості діяльності ОТГ в Україні. Сучасна фінансова політика України: проблеми та перспективи [Текст]: матеріали VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції,(м. Київ, 2 грудня 2020 р.) / Київський університет імені Бориса Грінченка. Київ, 2020. С. 25-28.
 14. Маляр С.А. Динаміка змін стану житлового фонду міста Києва під впливом урбанізаційних процесів. Сучасні тенденції розвитку економіки, фінансів та управління: нові можливості, проблеми, перспективи : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 10 листопада 2021 р. К. : КУБГ, 2021. С. 298 - 300.

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Підготовка та подання заявки до Національний фонд досліджень України на конкурс «Наука для безпеки людини та суспільства» на отримання колективного гранту на виконання наукових досліджень і розробок. Назва проєкту «Визначення меж фінансової ефективності здобуття загальної середньої освіти в Україні». Авторський колектив: Лойко В.В., Сисоєва С.О., Проценко О.Б., Прошкін В.В., Поздєєва К.В., Маляр С.А., Жильцов М.О.Реєстраційний номер проєкту: 2020.01/0382

Міжнародне стажування

Luxembourg.__Сепtrе fоr Еurореап Rеfоrms Studies a.s.b.l. Grапd Duchy of Luхеmbоurg. 1.03 – 30.04.2021. 180 hоurs. Research project topic: Academic and Scientifics hоnеstу: modern сhаllеngеs and sоlutiоns. Sertificate.

Академічна мобільність