Лях Віктор Вячеславович/Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Лях Віктор ВячеславовичПерсональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Лях Віктор Вячеславович

Рік вступу

2023

Спеціальність

231 Соціальна робота

Тема наукового дослідження

Проєктна діяльність громадських організацій України із соціальної підтримки внутрішньо переміщених осіб

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Вайнола Ренате Хейкіївна, доктор педагогічних наук, професор


Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

 1. Liakh V., Khmeleva I. Pro-Western reforms despite all obstacles: Main achievements of Ukrainian civil society during the war decade. Baltic Rim Economies. 2024. No. 1. P. 71–72. URL: https://www.centrumbalticum.org/en/publications/baltic_rim_economies/baltic_rim_economies_1_2024/victor_liakh_ilona_khmeleva_pro-western_reforms_despite_all_obstacles_main_achievements_of_ukrainian_civil_society_during_the_war_decade.
 2. Лях В. Соціальна підтримка внутрішньо переміщених осіб у діяльності фонду Східна Європа. Стан, проблеми та перспективи розвитку науки, освіти та технологій : Зб. тез доп. Міжнар. науково-практ. конф., м. Ізмаїл, 20 лют. 2024 р. Ізмаїл, 2024. С. 91–93. URL: https://drive.google.com/file/d/1MMH3r_O-ldUd0SWXgdegHxnh98ZjrOzf/view?usp=sharing.
 3. Лях В. Соціально-педагогічна робота із внутрішньо переміщеними особами та членами їхніх сімей. Наука, освіта, технології та суспільство в умовах глобалізації : Зб. тез доп. Міжнар. науково-практ. конф., м. Тампере, 2 берез. 2024 р. Тампере, 2024. С. 52–55. URL: https://drive.google.com/file/d/1NDIguwVQOkpZDyfP8f4Svljda-8xU0fW/view?usp=drive_link.
 4. Лях В. Громадські організації як надавачі соціальних послуг вразливим групам населення. Перспективи розвитку науки, освіти, технологій і суспільства в Україні та світі : Зб. матеріалів Міжнар. науково-практ. конф., м. Полтава, 7 берез. 2024 р. Полтава, 2024. С. 71–72. URL: https://drive.google.com/file/d/1YyosJqZALh6gVyUZh-jERYMsy2t6UoD-/view?usp=sharing
 5. Лях В. Громадські організації як регулятор суспільної діяльності. Розвивальний потенціал сучасної соціальної роботи: методологія та технології : матеріали ІХ Всеукр. з міжнар. участю науково-практ. конф., м. Київ, 15–16 берез. 2024 р. / ред. Ю. М. Швалб. Київ, 2024. С. 95–97. URL: https://drive.google.com/file/d/1ynyct1NkO1c0t6pT5-RuRxEwxXJJe2jk/view?usp=sharing.
 6. Лях В. Соціальний проєкт як організаційна форма соціальної роботи. Актуальні питання розвитку особистості: сучасність, інновації, перспективи : Зб. наук. пр. за матеріалами ІІ Міжнар. науково-практ. інтернет-конф., м. Житомир, 4 квіт. 2024 р. Житомир, 2024. URL: https://drive.google.com/file/d/1ftd-Ziw2HBbgTMvCtysLZ9I60LwPDu4J/view?usp=sharing.
 7. Лях В., Спірін А. Соціальна підтримка сімей внутрішньо переміщених осіб у діяльності громадських організацій. Актуальні проблеми педагогіки, соціальної роботи та соціального забезпечення : матеріали ХV Міжнар. науковопракт. конф. науковців, аспірантів та студентів, м. Луцьк, 16 трав. 2024 р. Луцьк, 2024. С. 79–82. URL: https://drive.google.com/file/d/1KcdUvOVZoeB7bnCqfDV27W6-OFK6J3t5/view?usp=sharing.

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

 1. Лях В., Петрович В. Соціальна підтримка внутрішньо переміщених осіб, які втратили роботу під час війни в Україні. Humanitas. 2024. № 1. С. 111–117. URL: https://doi.org/10.32782/humanitas/2024.1.16
 2. Лях В. (2024). Підходи до класифікації соціальних проєктів громадських організацій. Ввічливість. Humanitas, 2, ХХ–ХХ, doi: (прийнято до друку)

Статті у закордонних виданнях

 1. Liakh V., Khmeleva I. Pro-Western reforms despite all obstacles: Main achievements of Ukrainian civil society during the war decade. Baltic Rim Economies. 2024. No. 1. P. 71–72. URL: https://www.centrumbalticum.org/en/publications/baltic_rim_economies/baltic_rim_economies_1_2024/victor_liakh_ilona_khmeleva_pro-western_reforms_despite_all_obstacles_main_achievements_of_ukrainian_civil_society_during_the_war_decade.
 2. Liakh, V., Vainola, R., & Lekholetova, M. (2024). Technological principles of social projecting in the civil society organizations’ activities in Ukraine. Society. Integration. Education. Proceedings of the International Scientific Conference, 1, 724–735. https://doi.org/10.17770/sie2024vol1.7894 (надруковано, чекає на індексацію)

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

 1. Liakh, V., Vainola, R., & Lekholetova, M. (2024). Technological principles of social projecting in the civil society organizations’ activities in Ukraine. Society. Integration. Education. Proceedings of the International Scientific Conference, 1, 724–735. https://doi.org/10.17770/sie2024vol1.7894 (надруковано, чекає на індексацію)

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS)

 1. Liakh V., Khmeleva I. Pro-Western reforms despite all obstacles: Main achievements of Ukrainian civil society during the war decade. Baltic Rim Economies. 2024. No. 1. P. 71–72. URL: https://www.centrumbalticum.org/en/publications/baltic_rim_economies/baltic_rim_economies_1_2024/victor_liakh_ilona_khmeleva_pro-western_reforms_despite_all_obstacles_main_achievements_of_ukrainian_civil_society_during_the_war_decade.

Інші публікації

 1. Віктор Лях: «Якщо я допомагаю країні, мені теж стає краще» – The Ukrainians !. The Ukrainians !. URL: https://theukrainians.org/viktor-liakh/ (дата звернення: 03.03.2024).

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

 1. Liakh V., Khmeleva I. Pro-Western reforms despite all obstacles: Main achievements of Ukrainian civil society during the war decade. Baltic Rim Economies. 2024. No. 1. P. 71–72. URL: https://www.centrumbalticum.org/en/publications/baltic_rim_economies/baltic_rim_economies_1_2024/victor_liakh_ilona_khmeleva_pro-western_reforms_despite_all_obstacles_main_achievements_of_ukrainian_civil_society_during_the_war_decade.
 2. Лях В. Соціальна підтримка внутрішньо переміщених осіб у діяльності фонду Східна Європа. Стан, проблеми та перспективи розвитку науки, освіти та технологій : Зб. тез доп. Міжнар. науково-практ. конф., м. Ізмаїл, 20 лют. 2024 р. Ізмаїл, 2024. С. 91–93. URL: https://drive.google.com/file/d/1MMH3r_O-ldUd0SWXgdegHxnh98ZjrOzf/view?usp=sharing.
 3. Лях В. Соціально-педагогічна робота із внутрішньо переміщеними особами та членами їхніх сімей. Наука, освіта, технології та суспільство в умовах глобалізації : Зб. тез доп. Міжнар. науково-практ. конф., м. Тампере, 2 берез. 2024 р. Тампере, 2024. С. 52–55. URL: https://drive.google.com/file/d/1NDIguwVQOkpZDyfP8f4Svljda-8xU0fW/view?usp=drive_link.
 4. Лях В. Громадські організації як надавачі соціальних послуг вразливим групам населення. Перспективи розвитку науки, освіти, технологій і суспільства в Україні та світі : Зб. матеріалів Міжнар. науково-практ. конф., м. Полтава, 7 берез. 2024 р. Полтава, 2024. С. 71–72. URL: https://drive.google.com/file/d/1YyosJqZALh6gVyUZh-jERYMsy2t6UoD-/view?usp=sharing
 5. Лях В. Громадські організації як регулятор суспільної діяльності. Розвивальний потенціал сучасної соціальної роботи: методологія та технології : матеріали ІХ Всеукр. з міжнар. участю науково-практ. конф., м. Київ, 15–16 берез. 2024 р. / ред. Ю. М. Швалб. Київ, 2024. С. 95–97. URL: https://drive.google.com/file/d/1opaBb79pWLfH4OcJKKuyjbiAIk1-_cix/view?usp=sharing.
 6. Лях В. Соціальний проєкт як організаційна форма соціальної роботи. Актуальні питання розвитку особистості: сучасність, інновації, перспективи : Зб. наук. пр. II Міжнар. науково-практ. конф., м. Житомир, 4 квіт. 2024 р. Житомир, 2024. https://docs.google.com/document/d/1FKfP3zZymer9ZikbmmnU_rHdax3nsxZg/edit?usp=sharing&ouid=107701121283823380078&rtpof=true&sd=true
 7. Лях В. Специфіка проєктної діяльності громадських організацій України із соціальної підтримки внутрішньо переміщених осіб. Міжнародна наукова конференція «Чотирнадцяті сіверянські соціально-психологічні читання» (26 квітня 2024 року, м. Чернігів, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка). Програма конференції. https://drive.google.com/file/d/18cH1KomLb_yX-Nv727WuvsPL6R-969TQ/view?usp=sharing.
 8. Лях В., Спірін А. Соціальна підтримка сімей внутрішньо переміщених осіб у діяльності громадських організацій. Матеріали ХV Міжнародної науково-практичної конференції науковців, аспірантів та студентів «Актуальні проблеми педагогіки, соціальної роботи та соціального забезпечення» (16 травня 2024 р.) https://drive.google.com/file/d/1oJFHpbCMk_hYdh7ZGX6EB96yWflPPZBQ/view?usp=sharing
 9. Viktor Liakh, Renata Vainola & Maryna Lekholetova (2024). Technological principles of social projecting in the civil society organizations’ activities in Ukraine. Society. Integration. Education. 18th International Scientific Conference. May 24-25, 2024, Rezekne Academy of Technologies, Rezekne, Latvia. https://conferences.ru.lv/index.php/SIE/SIE2024/paper/view/5833 https://journals23.rta.lv/index.php/SIE
 10. Лях В., Виступ «Представлення досягнень проектної діяльності ГО в Україні щодо цифровізації адміністративних та соціальних послуг» на Конференції держав-учасниць Конвенції Організації Об’єднаних Націй проти корупції UN CoSP10. Захід «Ukraine Integrity Ecosystem: War and Post-War Recovery», який ініціювало Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) та Transparency International Ukraine спільно з Фонд Східна Європа, Інститут законодавчих ідей, Базельським інститутом управління та UNODC - United Nations Office on Drugs and Crime, 11-15.12.2023, (Штат Джорджіа, США).
 11. Лях В., участь панельній дискусії з питань впровадження інновацій у сфері державних послуг на World Economic Forum у Давосі, 15-18 січня 2024 року (Davos, Switzerland).
 12. Лях В., модерував панельну дискусію «Driving Innovation Forward: Collaborative Efforts of the Public and Private Sectors» на міжнародному заході DIIA Summit у м. Цюріх, Швейцарія, 29 травня 2024 року (https://zurich.diia.gov.ua/)
 13. Лях В., провів захід по Інклюзивній відбудові та відновленню у м. Берлін (Німеччина) в межах підготовки Міжнародної конференції з питань відновлення України (https://www.facebook.com/victor.liakh), 11.06.2024. На заході було представлено рекомендації по врахуванню інклюзивності та людського виміру у стратегіях та процесах відновлення України. Серед рекомендацій, інклюзивне врядування для надання ефективних державних послуг та залучення громадян до ухвалення важливих рішень на рівні держави та обов’язкова частина інвестиції у людський розвиток у межах програм з відбудови та відновлення. Участь у Міжнародній конференції з питань відновлення України (Ukraine Recovery Conference – URC2024) у Берліні (Німеччина), 12-13.06.2024 року (https://ua.urc-international.com/).

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність