Локтіонова-Ойцюсь Олександра Олександрівна/Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Локтіонова-Ойцюсь Олександра Олександрівна

Рік вступу

2016

Спеціальність 025 Музичне мистецтво

Тема наукового дослідження

Виконавський образ естрадного співака в музично-телевізійних проектах України кінця XX - початку XXI ст.

Науковий керівник

Опанасюк Олександр Петрович,доктор мистецтвознавства

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

1.Українське музичне телебачення 1990-х – 2000-х років як соціокультурний та мистецький феномен / О.О. Локтіонова-Ойцюсь // Мистецтвознавчі записки. - 2019. - Вип. 35. - С. 195-199. 2. Дискурс виконавської складової в контексті музично-телевізійних проектах кінця ХХ початку ХХІ століття (на прикладі пісні "Чорнобривці") / О.О. Локтіонова-Ойцюсь // Мистецтвознавчі записки. - 2019. - Вип. 37.

Статті у закордонних виданнях

1. Проблеми інтерпретації музичного твору в контексті створення сценічного образу естрадного співака/ О.О. Локтіонова-Ойцюсь // UAEThe Archive of RS Global Publishing / №5(21), May 2017 WORLD Science

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність