Лойко Єлизаета Миколаївна/Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Лойко Єлизавета Миколаївна

Рік вступу

2022

Спеціальність

051 Економіка

Тема наукового дослідження

Економічний механізм цифрової трансформації комунікаційних стратегій суб'єктів господарювання

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Рамський Андрій Юрійович, доктор економічних наук, професор

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

1. Лойко Є.М. Економічна ефективність комунікаційної стратегії закладів вищої освіти. Міжнародний круглий стіл «Нові компетенції для індустрії 5.0 та управління даними для закладів вищої освіти». Національний університет «Києво-Могилянська академія». (27.10.2022). С. 114 – 116. URI: http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24479

2. Лойко Є.М. Економічна сутність поняття «комунікаційні стратегії суб’єктів господарювання. Сучасна фінансова політика України: проблеми та перспективи [Текст]: матеріали Х Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 1 грудня 2022 р.) / Київський університет імені Бориса Грінченка. Київ, 2022. С. 62-64.

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність