Лахтадир Максим Олексійович/Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Лахтадир Максим Олексійович

Рік вступу

2023

Спеціальність

Історія та археологія

Тема наукового дослідження

Етнічні зміни національної структури населення Надсяння у 1918-1939 роках.

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Гирич Ігор Борисович, доктор історичних наук, професор

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність