Кучма Роман Петрович/Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Кучма Роман Петрович

Рік вступу

2022 р.

Спеціальність

032 історія та археологія

Тема наукового дослідження

НОБІЛІТЕТ І ПОЛІТИКА РИМСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ У РЕГІОНІ ПОНТУ ЕВКСИНСЬКОГО (VI ст. до Р. Х. – I ст. після Р. Х.)

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

М. Ю. Відейко - доктор історичних наук, старший науковий співробітник

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

1. Кучма Р. Еволюція міжособистісних стосунків тріумвірів (на тлі зміни політичної ситуації в римській республіці I ст. до н. е.) / Nad Wisłą i Dnieprem. Polska i Ukraina w przestrzeni еuropejskiej – przeszłość I teraźniejszość. Monografia zbiorowa / red. Ihor Sribnyak. Warszawa-Toruń: Międzynarodowе konsorcium naukowo-edukacyjnе im. Luciena Febvra, 2019. S.58-63.

2. Кучма Р. Система державного управління Римської республіки під час руйнації полісної структури / Człowiek w historii vs historia człowieka Monografia zbiorowa. Warszawa-Paryż: Międzynarodowe konsorcjum naukowo-edukacyjny im. Lucieеna Febvra, 2021. S.16-21.

3. Кучма Р. Patria est ubicumque est bene: нобілітет у союзницькій війні (90-87 р. до Р. Х.). Інтеграція італіків у римську громадянську общину. // «Z tarczą albo na tarczy»: wojny w historii cywilizacji światowej. Monografia zbiorowa / red. Ihor Sribniak. Warszawa-Paryż: Międzynarodowe konsorcjum naukowo-edukacyjny im. Luciena Febvra, 2022. S. 60 – 64.

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

1. Кучма Р. П. “Пόλις”, “civitas” чи “res publica”? Проблема інтерпретації природи античної римської держави у наукових працях. Вісник Київського національного лінгвістичного університету. 2024. № 29. С. 70–80.

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

1. Кучма Р.П. Проблема інтерпретації природи античної римської держави у античних працях. V International scientific and practical conference «Modern strategies of global scientific solutions» (December 27-29, 2023) Stockholm, Sweden, International Scientific Unity. 2023. p. 129 - 132

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність