Куліш Олена Вікторівна/Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Куліш Олена Вікторівна

Рік вступу

2017

Спеціальність

011 Освітні, педагогічні науки

Тема наукового дослідження

Формування методичної компетентності майбутніх учителів української мови і літератури у процесі педагогічної практики

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

кандидат педагогічних наук, професор Караман Ольга Володимирівна

Наукова-дослідницька діяльність

Пройдено курс підвищення кваліфікації на серії майстер-класів з новітніх методик навчання української літератури «Академія ігрових технологій»

Виконано програму навчання V міжнародної Грінченківської зимової наукової школи для магістрантів, аспірантів та докторантів у галузі знань «01 Освіта / Педагогіка»

Взято участь у декількох вебінарах, організованих суб’єктом підвищення кваліфікації ТОВ «Всеосвіта»:

Ігри та завдання для формування мовленнєвої компетентності в умовах НУШ

Проєктна діяльність в освітньому процесі. З чого розпочати?

Педагогічна майстерність: міф чи реальність?

Онлайн-тести для дистанційної роботи. Вебінар організований освітнім проєктом «На Урок».

Взято участь в Антикризовому національному онлайн-EdCampi «Тримай п’ять освіто!» та у встановленні Рекорду України «Наймасовіша онлайн-конференція для освітян»

Статті у наукових виданнях

Надруковано 1 статтю апробаційного характеру «Поняття «методична компетентність» як об’єкт теоретичного аналізу в науково-педагогічній літературі». Журнал «УМЛШ» - 2020-.№12-с.8-16

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

Подано до друку у фаховому збірнику наукових праць Кам’янець-Подільського національного педагогічного університету імені Івана Огієнка «Педагогічна освіта: теорія і практика» - «Структурні складники методичної компетентності майбутнього вчителя української мови і літератури».

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

"Лінгвістичний і лінгводидактиний дискурсний простір: здобутки і перспективи" - усна доповідь на тему "Методика навчання стилістичного синтаксису учнів 11-го класу профільної школи з використанням медійних засобів"

"Книга в академічному дискурсі: філологічний, методичний та мистецтвознавчий аспект"

"Формування мовної особистості в умовах реалізації концепції Нової української школи"

інтернет-конференція «Українська мова та література: ідеї та досвід викладання»

інтернет-конференція «Інтернет-ресурси у навчальному процесі»

інтернет-конференція «Мислення логічне, креативне, критичне»

інтернет-конференція «Проєктні методи навчання».

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність