Куліш Анастасія Романівна/Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Куліш Анастасія Романівна

Рік вступу

2020

Спеціальність

035 Філологія

Тема наукового дослідження

“Мовленнєва особистість в сучасному англомовному кінодискурсі (на матеріалі британського серіалу “Шерлок”)”

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Гладуш Надія Федорівна, кандидат філологічних наук, професор

Оґрунтування теми дослідження

Обґрунтування теми дослідження на тему:“Мовленнєва особистість в сучасному англомовному кінодискурсі (на матеріалі британського серіалу “Шерлок”)”

Громадська активність

Член професійного об'єднання "Асоціація вчителів англійської мови - ТІСОЛ-Україна" (TESOL-Ukraine).

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

 • Speech personality: psycholinguistic aspect (the case of speech behaviour of Sherlock Holmes). STUDIA PHILOLOGICA. Філологічні студії.Київський університет імені Бориса Грінченка. № 15. 2021. С. 37–42.

Файл:Speech personality. Psycholinguistic aspect.pdf

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

 • Communicative strategies of the speech personality(on the material of speech behaviour of Sherlock Holmes). Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія.Одеса. № 48. 2021. С. 109–112.

Файл:COMMUNICATIVE STRATEGIES OF THE SPEECH PERSONALITY.pdf

 • Speech personality in the aspect of linguistic personology (on the material of speech behaviour of Sheldon Lee Cooper). Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія.Одеса. № 49. 2021. С.98–101.

Файл:SPEECH PERSONALITY IN THE ASPECT OF LINGUISTIC PERSONOLOGY (ON THE MATERIAL OF SPEECH BEHAVIOUR OF SHELDON LEE COOPER).pdf

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Участь у конференціях

 • Film discourse in terms of modern linguistics. Актуальні питання розвитку сучасної науки та освіти (частина IIІ): матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції м. Львів, 16-17 січня 2021 року. Львів : Львівський науковий форум, 2021. С 56.

Файл:Film discourse.pdf

"Film discourse in terms of modern linguistics". Актуальні питання розвитку сучасної науки та освіти (частина IIІ)
 • Speech personality in film discourse. Actual trends of modern scientific research. Abstracts of the 6th International scientific and practical conference. MDPC Publishing. Munich, Germany. 2021. Pp. 558-561.

Файл:Speech personality.pdf

"Speech personality in film discourse". Actual trends of modern scientific research.
 • Speech personality in psycholinguistics(on the material of Sherlock Holmes’ speech). International scientific and practical conference «Philological sciences, intercultural communication and translation studies: an experience and challenges» : conference proceedings, April 23–24, 2021. Vol. 1. Czestochowa : «Baltija Publishing», 2021. 222-224

Файл:Speech personality in psycholinguistics.pdf

Speech personality in psycholinguistics(on the material of Sherlock Holmes’ speech)
 • Особливості перекладу англійських телескопізмів військової сфери. Збірник тез доповідей Науково-практичної конференції “Службово-бойова діяльність Національної гвардії України: сучасний стан, проблеми та перспективи”. НАНГУ, 2021. С 14-15.

Файл:Особливості перекладу англійських телескопізмів військової сфери.pdf

 • Мотивація курсантів нефілологічного напрямку підготовки до вивчення іноземних мов. Тези доповідей всеукраїнської науково-методичної конференції «Методика та специфіка викладання іноземних мов у закладах вищої освіти». Харків: Національна академія Національної гвардії України,2020. С 92-94

Файл:Мотивація курсантів до вивчення іноземних мов.pdf

Мотивація курсантів нефілологічного напрямку підготовки до вивчення іноземних мов

Результати, отримані у неформальній освіті

 • Гостьовий онлайн-курс професора Мюнхенського університету імені Людвіга Максиміліана Віллі Ван Піра (Німеччина) "LITERARY STUDIES: OLD AND NEW"
"LITERARY STUDIES: OLD AND NEW"
 • 7th Virtual International Spring Symposium “Empowering English Language Educators through Action Research”. Alecu Russo Balti State University, Republic of Moldova
“Empowering English Language Educators through Action Research”
 • “E-TOOL” Teaching Online Opportunity Lab. Сумський Державний Університет за спонсорством A.S. Hornby Educational Trust (British Council)
“E-TOOL” Teaching Online Opportunity Lab
 • Coursera Course on Academic Writing "Grammar and Punctuation", University of California, Irvine.
Coursera. Grammar and Punctuation_
 • Coursera Course on Academic Writing "Coursera Getting Started with Essay Writing", University of California, Irvine.
Coursera.Coursera Getting Started with Essay Writing

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність