Кулик Дар'я Віталіївна/Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Шевцова (Кулик) Дар'я Віталіївна

Рік вступу

2020

Спеціальність

053 Психологія

Тема наукового дослідження

Категоріальний простір кохання в образі світу дорослих

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Таран Оксана Петрівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри спеціальної та інклюзивної освіти, старший викладач кафедри практичної психології Київського університету імені Бориса Грінченка

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

 • Кулик Д.В. Кохання як рушійна сила саморозвитку особистості / Д.В. Кулик // Проблеми саморозвитку в сучасному суспільстві : Збірник матеріалів міжнародної наук.-практ. конф., м. Харків, НЮУ імені Ярослава Мудрого, 26-27 березня 2021 р. / Редкол.: Н. В. Хамітов, С. Т. Сейдуманов, В. М. Рамішвілі, С. А. Крилова, В. О. Лозовой, Г. Д. Панков, Л. Н. Токтарбекова, Ю. А. Меліхова, О. А. Шумейко. - Харків: НЮУ, 2021. – 364 c.; С. 70-71

[1]

 • Психологічні аспекти кохання в соціокультурній трансформаці: від античності до сьогодення (ХІ Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених: "Молодь в психології: етнічна самосвідомість та міжетнічна взаємодія" 22-23 квітня 2021 року).

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Неформальна освіта

 • 15.10.2020 - 16.11.2020 - Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників за модулем "ІКТ" (30 годин/1 кредит ЄКТС)

ІКТ - модуль.jpg

 • 08.10.2020 - 26.11.2020 - Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників за Дослідницьким модулем (30 годин/1 кредит ЄКТС)

Дослідницький модуль.jpeg

 • 04.03.2021 - Вебінар компанії Clarivate «Publish or perish или как не погибнуть при публикации» (підвищення кваліфікації за Дослідницьким модулем) (2 години/0.06 кредита ЄКТС)

Сертефікак АнтиплагіатКлевер.jpeg

 • 11.03.2021 - Підвищення кваліфікації науово-педагогічни працвників за Фаховим модулем на тему : "Суїцидальна поведінка у підлітків: причини виникнення та алгоритм подолання(2 години/0.06 кредита ЄКТС)

Суїцидальна поведінка— копия.jpg

 • Шевцова Д. В., International Training Company Osnova, Сертифікат від 20.11.2021 про підвищення кваліфікації "Арт-терапия в работе с раздражением и гневом", 0.03 кредита (або 1 год.).
 • Шевцова Д. В., Національний університет «Києво-Могилянська академія», ВУМ online, , Сертифікат від 22.11.2021 про курс підвищення кваліфікації "Академічна доброчесність в університеті", 0.1 кредита (або 3 год.).
 • Шевцова Д. В., International Training Company Osnova, Сертифікат від 29.11.2021 про підвищення кваліфікації "Арт-терапия в работе специалистов помогающих профессий", 0.13 кредита (або 4 год.).
 • Шевцова Д. В., International Training Company Osnova, Сертифікат від 30.11.2021 про підвищення кваліфікації "Теория и практика создания МАК", 0.1 кредита (або 3 год.).
 • Шевцова Д. В., International Training Company Osnova, Сертифікат від 30.11.2021 про підвищення кваліфікації "СКАЗКОТЕРАПИЯ", 0.13 кредита (або 4 год.).
 • Шевцова Д. В., Національний університет «Києво-Могилянська академія», ВУМ online, , Сертифікат від 30.11.2021 про курс підвищення кваліфікації "Креативне мислення", 0.53 кредита (або 15 год. 40 хв.).
 • Шевцова Д. В., Київський університет імені Бориса Грінченка, Сертифікат від 30.11.2021 про курс підвищення кваліфікації «Лідерський модуль», 1 кредит (або 30 год).
 • Шевцова Д. В., Національний університет «Києво-Могилянська академія», ВУМ online, , Сертифікат від 01.12.2021 про курс підвищення кваліфікації "Цифрова безпека та комунікація в онлайні", 0.2 кредита (або 6 год. 25 хв.).

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

 • Проведення майстер-класу на тему: "Роль психолога у роботі з дітьми дошкільного віку. З чого розпочинати?" (27.10.2020). Дні кафедри практичної психології online Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка

Дні кафедри.jpg

 • ІІ Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція "Соціальне становлення особистості в умовах суспільних трансформацій: наукові підходи до сучасної практики", Київський університет імені Бориса Грінченка, 19.11.2020 (6 годин/0,2 кредити ЄКТС)

Кулик Дар'я page-0001.jpg

 • Онлайн тренінг Програми "АКТИВНІ ГРОМАДЯНИ" (11.02 - 13.02.2021). Організатори: British Council Україна, Управління молоді та спорту Київської обласної державної адміністрації.

Active Citizens local training certificate KOYC Feb 11-5 page-0001.jpg

 • Науково-практична онлайн-конференція "Дослідження молодих вчених: від ідеї до реалізації". Київський університет імені Бориса Грінченка (19.03 - 20.03.2021)

Конференція 04 НТ page-0001.jpg

 • II Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми саморозвитку особистості в сучасному суспільстві". Тема доповіді: "Кохання як рушійна сила саморозвитку особистості". Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого (26 -27.03.2021)

Кулик саморозвиток.jpg

 • ХІ Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених: "Молодь в психології: етнічна самосвідомість та міжетнічна взаємодія". Тема доповіді: «Психологічні аспекти кохання в соціокультурній трансформації: від античності до сьогодення». Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка (22-23 квітня 2021 року).

Кулик Дар’я Віталіївна page-0001.jpg

 • Проведення відкритої лекції на тему: «Профілактика порушень харчової поведінки» (21.04.2021)

https://www.youtube.com/watch?v=P9G-_gFXmLc

 • Проведення майстер-класу на тему: "А Ви знали, що кохання...? Емоції та почуття як рушійна сила саморозвитку особистості" в рамках профорієнтаційного марафону online «Хочу бути психологом-консультантом» Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка (29.04.2021).

Кохання, емоції та почуття — копия.jpg

 • Проведення майстер-класу на тему: «А Ви знали, що кохання…? Емоції та почуття як рушійна сила саморозвитку особистості» в рамках травневої #ScienceDecade_2021 Київського університету імені Бориса Грінченка (13.05.2021).

95d29943-6417-4edc-9d41-21680b8ed45b.jpg

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

 • Подано проєкт "Заплануй себе" на конкурс проєктів соціальної дії у рамках Ideathon від Британської Ради (01.03.21)(у співавторстві з Котелевець Анастасією, аспіранткою І-го року навчання спеціальності 231 "Соціальна робота", Черкасовою Анастасією, аспірантками І-го року навчання спеціальності 053 “Психологія”, викладачами кафедри практичної психології Інституту людини та Файдюк Оленою - аспіранткою 2-го року навчання, завідувачем кабінетом соціальної педагогіки та соціальної роботи Інституту людини )

Міжнародне стажування

Академічна мобільність

Громадська активність

 • 2020 р. - секретар Наукового товариства студентів, аспірантів та молодих вчених Інституту людини
 • 2021 р. - членкиня Наукового товариства студентів, аспірантів та молодих вчених Інституту людини

Додаткові відомості

Викладач кафедри практичної психології Київського університему імені Бориса Грінченка Е-портфоліо викладача. Кулик Д. В.

 • Є куратором академічної групи 1 курсу, спеціальності «Консультаційна психологія».
 • Проводила зі студентами 1 курсу «Консультаційна психологія» заходи, що приурочені до Дня народження Бориса Грінченка, один із яких була інтерактивна гра «Грінч-мафія», де разом з куратором 1 курсу «Практичної психології» Старинською Н. В. провели батл між студентами 1 курсу «Консультаційна психологія» та «Практична психологія» на знання життя та творчості Бориса Грінченка.
 • Наявність сертифікованого електронного дистанційного курсу «Техніки консультування» у співавторстві з викладачем кафедри практичної психології Миколенко Наталією Валеріївною (Наказ № 301 від 30.04.2021).
 • Розроблено робочі навчальні програми з дисциплін навчального навантаження:

«Техніки консультування» у співавторстві з викладачем кафедри пратичної психології Миколенко Н. В. (Напрям підготовки «Консультаційна психологія», форма навчання – денна, ОКР – бакалавр, 2 курс).