Кулаков Богдан Сергійович/Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Кулаков Богдан Сергійович

Рік вступу

2021

Спеціальність

017 "Фізична культура і спорт"

Тема наукового дослідження

Формування стресостійкості єдиноборців на етапі спеціалізованої базової підготовки

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Поляничко Олена Миколаївна,кандидат психологічних наук, доцент

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

Кулаков Б., Коротя В., Совгіря Т. Стрес і стресостійкість спортсменів. Фізичне виховання, спорт та здоров'я людини: досвід, проблеми, перспективи (у циклі Анохінських читань): матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної онлайн конференції. 10 грудня, 2021 р., Київ / Київ. Ун-т імені Бориса Грінченка; за заг. ред. О. В. Ярмолюк. – К.: Київ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2021. – С. 216-219.

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

Участь у ІХ Всеукраїнській науково-практичній конференції «ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ, СПОРТ ТА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ: ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ» (у циклі Анохінських читань) 10 грудня 2021 року, м. Київ “Стрес і стресостійкість спортсменів”

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність