Крижановська Вероніка Віталіївна/Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук


Крижановська В.В.jpg


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Крижановська Вероніка Віталіївна

Рік вступу

2023

Спеціальність

011 Освітні, педагогічні науки

Тема наукового дослідження

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ АНАЛІТИЧНИХ ЦЕНТРІВ В УНІВЕРСИТЕТАХ УКРАЇНІ

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Желанова Вікторія В'ячеславівна — доктор педагогічних наук, професор

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

  • Трансформація діяльності університетських аналітичних центрів у контексті викликів

Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка, 40 (2). pp. 13-18. ISSN 2311-2409 (Print), 2412-2009 (Online)

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

  • участь у VIII Міжнародній Грінченківський науковій школі
  • участь в інтерактивному методологічному он-лайн семінарі молодих дослідників " Компетентнісні засади освітнього процесу в умовах впровадження інновацій: вітчизняний та міжнародний досвід" Тема: ФОРМУВАННЯ АНАЛІТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
  • участь у конференції та публікація тез. Тема конференції: Розвиток гнучких умінь (soft skills) у процесі освітньої діяльності : теорія і практика : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Глухів, 22 лютого 2024 року) / за науковою редакцією д-ра пед. наук, професора Бірюк Людмили Яківни. Глухів : РВВ Глухівського НПУ ім. О. Довженка, 2024. 280 с. Тема:"Розвиток аналітичних навичок учасників освітнього процесу на базі університетських аналітичних центрів".

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

  • участь у проведенні круглого столу та написанні аналітичної записки на тему: Аналітична записка "Перезавантаження реформи "Нова українська школа". За підтримки Представництва Фонду Конрада Аденауера в Україні.
  • Участь у проєкті на тему «Організація освітнього процесу в закладах освіти України в умовах воєнного стану, метою якого є посилення сталості і самозарадності українського громадянського суспільства через покращений доступ до різноманітних послуг і сервісів, які надаватимуться інфраструктурними організаціями». Проєкт здійснюється за підтримки Громадської організації «Ініціативного центру сприяння активності та розвитку громадського почину - ІСАР «Єднання».

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність