Країнознавство (спеціальність)

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Випускники спеціальності "Країнознавство" — це політологи-міжнародники, які знаються на країнах і регіонах світу (їх географії, історії, особливостях економічного, політичного, культурного, етнонаціонального, духовного розвитку, демографічній ситуації, міграційних процесах, екологічних проблемах, міжконфесійних стосунках тощо), володіють відповідними іноземними мовами й уміють аналізувати вплив регіональних чинників на зовнішню політику держав та міжнародні відносини.

Планета.png

Функціональні обов'язки фахівця з країнознавства

- пошук і обробка спеціальної інформації (як політичного, економічного, культурно-духовного, так і міжнародно-правового характеру);

- складання документів;

- листування;

- виконання аналітичних, консультативних, експертних функцій щодо особливостей розвитку окремих країн і регіонів (забезпечення тим самим міжнародних контактів і переговорів у сфері зовнішніх зносин держави та недержавних структур, розвитку туристичного бізнесу тощо)

Навчальний план

Title picture ucheba-za-granicey.jpg

Відповідно до чинних нормативів вищої освіти навчальний план включає три блоки дисциплін:

1. Дисципліни соціально-гуманітарної підготовки:

- "Історія України";

- "Українська мова (за професійним спрямуванням)";

- "Філософія", "Зовнішня політика України";

- "Політологія";

- "Дипломатичний протокол та етикет";

- "Теорія держави і права";

- "Порівняльне конституційне право";

- "Світова економіка";

- "Міжнародні фінанси";

- "Інформаційно-аналітична діяльність у міжнародних відносинах".

2. Дисципліни фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної підготовки:

- "Міжнародні відносини та світова політика";

- "Міжнародне публічне право";

- "Міжнародне приватне право";

- "Міжнародні економічні відносини";

- "Міжнародна інформація";

- "Міжнародний бізнес";

- "Сучасні інформаційні системи і технології";

Education-graphicjpg-ead9d01ecf8cc9b8.jpg

- "Теорія міжнародних відносин";

- "Основи наукових досліджень";

- "Фізична географія світу";

- "Політична географія світу";

- "Економічна географія світу";

- "Етнологія";

- "Культурологія";

- "Переговори у міжнародних відносинах";

- "Політична історія світу";

- "Економічна історія світу";

- "Безпека життєдіяльності".

3. Дисципліни професійної підготовки:

- "Іноземна мова";

- "Основи дипломатії та дипломатичної роботи";

- "Основи країнознавства (вступ до фаху)";

- "Країнознавче районування світу";

- "Історія української і зарубіжної культури";

- "Політичний розвиток та політичні системи країн світу";

- "Цивілізації світу";

- "Релігії світу";

093009 study abroad-11.jpg

- "Геополітичні та геоекономічні інтереси у світовій політиці";

- "Гуманітарний чинник у світовій політиці";

- "Іноземна мова спеціальності";

- "Теорія і практика перекладу";

- "Історія політичних вчень";

- "Правничі системи сучасності";

- "Міжнародні організації";

- "Регіональні системи міжнародних відносин";

- "Інтеграційні процеси і міждержавні об'єднання в сучасному світі";

- "Основи міжнародного туризму";

- "Туристичний бізнес у світовій політиці";

- "Країнознавчий аналіз у сфері зовнішніх зносин";

- "Особливості історичного розвитку країн регіону (за вибором студента)";

- "Особливості політичного розвитку країн регіону (за вибором студента)";

- "Особливості розміщення продуктивних сил та економічного розвитку країн регіону (за вибором студента)";

- "Особливості цивілізаційного розвитку та гуманітарних відносин країн регіону (за вибором студента)";

- "Етнонаціональний розвиток країн регіону (за вибором студента)";

- "Культурно-духовні традиції країн регіону (за вибором студента)".

Види практик

- навчально-виробнича (мовно-перекладацька) з відривом від навчання;

- виробнича з відривом від навчання.

Бази практик

GetImageррмрпм.jpg

- Міністерство закордонних справ України (територіальні департаменти);

8507.jpg

- Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України (департамент міжнародного співробітництва та європейської інтеграції);

- Міністерство юстиції України (державний департамент з питань адаптації законодавства);

1451918103 1413452119 393547.jpg

- Міністерство фінансів України (департамент міжнародних зв'язків та європейської інтеграції, департамент інформаційно-аналітичного забезпечення, департамент співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями);

- Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (департамент економіки, оборони та безпеки, департамент міжнародної технічної допомоги та співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями, департамент державної політики у сфері зовнішньої політики, департамент державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, департамент торговельно-економічних відносин з країнами СНД та Російською Федераціїею, департамент двостороннього торговельно-економічного співробітництва, департамент співробітництва з Європейським Союзом, департамент торговельних переговорів та співробітництва з СОТ);

- Міністерство праці та соціальної політики України (департамент міжнародного співробітництва, департамент співробітництва з Європейським Союзом);

- Міністерство інфраструктури України (департамент міжнародного співробітництва);

- Міністерство культури і туризму України (державна служба туризму і курортів);

- Дипломатична академія при МЗС України;

- Київський національний університет імені Тараса Шевченка (управління міжнародних зв'язків, інститут міжнародних відносин).

Місце працевлаштування випускників

Випускники спеціальності «Країнознавство» можуть працювати:

756941324.jpg

- у центральних органах і установах Міністерства закордонних справ України на виконавських посадах;

- у дипломатичних представництвах (аташе, референт, дипломатичний агент, дипломатичний кур’єр, секретар дипломатичного агенства);

- у державних структурах та відомствах, установах (держадміністрації, міжнародні відділи профільних міністерств тощо);

- у приватних структурах, які здійснюють діяльність у галузі міжнародних відносин (міжнародні відділи юридичних фірм, експертно-консультативні групи тощо);

- у міжнародних міжурядових та неурядових організаціях;

- у наукових і дослідницьких інститутах з вивчення міжнародних відносин і зовнішньої політики держав світу;

- у туристичних агенціях;

- у готельно-ресторанному бізнесі;

- у партіях та інших громадських організаціях;

- у вищих навчальних закладах, коледжах (випускники освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»).

Випускники спеціальності «країнознавство» можуть займати посади:

- аташе;

- дипломатичний агент;

- дипломатичний кур’єр;

- експерт із суспільно-політичних питань країн/регіонів;

Kurs-ekskursovodov-i-gidov-v-uchebnom.0.m.jpg

- консультант із суспільно-політичних питань країн/регіонів;

- консультант із суспільно-політичних питань (в партіях та інших громадських організаціях); - політичний оглядач;

- міжнародник-аналітик;

- науковий співробітник (політологія);

- перекладач;

- гід-перекладач;

- викладач вищого навчального закладу;

- організатор подорожей (екскурсій);

- фахівець з туристичного обслуговування;

- гід, екскурсовод;

- туризмознавець;

- консультант з подорожей;

- інспектор з туризму;

- експерт, референт чи консультант рекламних агентств.

Додаткові посилання

Країнознавство

Вступникам

Інформацію для вступників Ви можете переглянути за наступними посиланнями: