Кравченко Ангеліна Олександрівна/ Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Кравченко Ангеліна Олександрівна


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Кравченко Ангеліна Олександрівна

Рік вступу

2020 р.

Спеціальність

035 Філологія

Тема наукового дослідження

«Художнє моделювання релігійної ідентичності: парадигмальні модифікації в романах і повістях О. Забужко, Ю. Іздрика, С. Жадана»

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Козлов Роман Анатолійович, доктор філологічних наук, професор

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

Kravchenko, A. (2020). Релігія у структурі ідентичності за романами Сергія Жадана. Синопсис: текст, контекст, медіа, 26(2), 32–41. https://doi.org/10.28925/2311-259x.2020.2.3 Посилання: https://synopsis.kubg.edu.ua/index.php/synopsis/article/view/386

Кравченко А. Конструкт молитви у моделюванні ідентичності персонажа (модифікації у прозі О. Забужко, Ю. Іздрика, С. Жадана). Літературний процес: методологія, імена, тенденції, 19 (2022), 54–61. https://doi.org/10.28925/2412-2475.2022.19 Посилання: https://doi.org/10.28925/2412-2475.2022.19.7

Кравченко А. О. Загроза війни як чинник актуалізації релігійної ідентичності (за романами О. Забужко і С. Жадана) / А. О. Кравченко // Вісник Маріупольського державного університету. Сер.: Філологія. – 2022. – Вип. 26–27. – С. 109–115. DOI 10.34079/2226-3055-2022-15-26-27-109-115 Посилання: http://visnyk-filologia.mdu.in.ua/publ/2022/vipusk_26_27/kravchenko_angelina_oleksandrivna/11-1-0-231

Кравченко, А. (2024). РЕЛІГІЯ В ІДЕНТИЧНІСНИХ КРИЗАХ ПЕРСОНАЖІВ ПРОЗИ О. ЗАБУЖКО. Наукові записки. Серія: Філологічні науки, (207), 135–140. https://doi.org/10.32782/2522-4077-2023-207-19

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

1. VII Міжнародна наукова конференція «Художні феномени в історії та сучасності (“Географічний простір і художній текст”)», 16-17 квітня 2021 р.; тема доповіді: «Роль “локальної релігії” в ідентичності персонажів романів Сергія Жадана».

2. Всеукраїнська (з міжнародною участю) наукова онлайн-конференція «Літературний процес: межі толерантності», 8 жовтня 2021 року, Київ, Україна. Виступ з темою: «Прояв ідентичності персонажа в молитві (проза Оксани Забужко, Юрія Іздрика, Сергія Жадана)».

3. Всеукраїнська наукова інтернет-конференція студентів, аспірантів, молодих вчених «Українська література в просторі культури і цивілізації», 25–27 лютого 2022 року; тема доповіді: «Становлення особистих моральних засад: до чи від релігії? (за “Музеєм покинутих секретів” О. Забужко)».

4. VIІІ Міжнародна наукова конференція «Художні феномени в історії та сучасності» («Дискурс подорожі»), 8 квітня 2022 р. ; тема доповіді: «РЕЛІГІЙНО-СВІТОГЛЯДНІ ПУНКТИ НА МАПІ ПОДОРОЖІ ТЕКСТОМ Ю. ІЗДРИКА “АТТМ”».

5. Всеукраїнська (з міжнародною участю) наукова онлайн-конференція «ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС: ХАОС. АПОКАЛІПТИКА. БІФУРКАЦІЇ», 28 жовтня 2022 р.; тема доповіді: «Потенціал релігійного компонента в подоланні хаосу в прозі Ю. Іздрика».