Кошман Петро Якович

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Кошман Петро Якович


ОСОБИСТІ ДАНІ

ПІБ

Кошман Петро Якович

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

викладач кафедра початкової освіти та методик природничо-математичних дисциплін Педагогічний інститут.

Освіта

У 1978 році закінчив Київський державний педагогічний інститут ім. О. М. Горького за спеціальністю «Загальнотехнічні дисципліни»

Місце роботи

Працював вчителем в школі № 217, №127, інспектором в Дарницькому РАЙВНО, викладачем в Київському міському педагогічному коледжі. Впродовж цього періоду обіймав посади: завідуючий майстернями, голови циклової комісії, старшого вчителя. З 2008 року працює в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

Тема дисертації

Контакти

P.Koshman@ukr.net

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Друковані публікації

Статті

2014

1. Кошман П. Я. «Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до реалізації освітньої галузі «Технології» / Вісник психології і педагогіки, Збірник наукових праць


2012

1. Люріна Т.І., Кошман. П.Я. Підготовка майбутнього вчителя до проведення уроків трудового навчання у початковій школі. / Професійна підготовка майбутнього вчителя попочаткової школи: теорія і практика / упоряд. : К. І. Волинець, Т. І. Люріна, О. Я. Митник; за заг. ред. К. І. Волинець. – К. : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2012. – 276 с.

2. Кошман П.Я. Методичні засади використання студентами моделі « Твоє робоче місце» на уроках трудового навчання. / Професійна підготовка майбутнього вчителя початкової школи: теорія і практика / упоряд. : К. І. Волинець, Т. І. Люріна, О. Я. Митник; за заг. ред. К. І. Волинець. – К. : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2012. – 276 с.

Тези до конференцій

2014

2013

Підручники, посібники

2014

Методичні матеріали

2014

Електронні публікації

Статті

2014

1. Волинець К.І., Кошман П.Я. «Освітня галузь «Технологія» як програма технологічної освіти майбутнього вчителя початкової школи» / Вісник психології і педагогіки, Збірник наукових праць

2013

Тези до конференцій

2014

Підручники, посібники

2014

Методичні матеріали

2014

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Участь у міжнародних та державних проектах

2012 р. – керівник від кафедри початкової освіти та методик природничо-математичних дисциплін Педагогічного інституту соціального проекту «З Києвом для Києва»

Участь у міжнародних конференціях та форумах

1. Участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Процес виховання у координатах духовного розвитку особистості»Інститут проблем виховання НАПН України м.Київ 16.10-17.10

2. Всеукраїнська науково-практична конференція «Грінченківські читання» м.Київ Університет Б. Грінченка 22.01.2014 р.

3. Участь у роботі ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю: «Проблеми діагностики та проектування розвитку обдарованості дошкільників» м. Київ Інститут обдарованості дитини НАПН України 15.05-16.05 2014 р.

4. Міжнародний ХІІІ «Тиждень освіти дорослих» в Україні «Освіта дорослих єднає усі покоління» (м.Київ 11-17 вересня 2012 р.)

5. Всеукраїнська науково-практична конференція «Особистість у просторі виховних проектів» (м. Київ, 24-25 жовтня 2012 р.)

Професійна сертифікація

Підвищення кваліфікації

2009 – курси підвищення кваліфікації в Національному університеті імені Драгоманова

Гранти та стажування

Міжнародна виставкова, творча та спортивна діяльність

Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твори

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Навчальні дисципліни

Список дисциплін

- «Психолого-педагогічні основи навчання у початковій школі (інтегрований курс): трудового навчання»,

- «Методика викладання дисциплін освітньої галузі «Технології»,

- «Трудове навчання з практикумом».

Електронні навчальні курси