Коханська Софія Сергіївна/Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Коханська Софія Сергіївна

Рік вступу

2019

Спеціальність

017 Фізична культура і спорт

Тема наукового дослідження

Удосконалення спеціальної фізичної підготовки кваліфікованих спортсменів у стрибках на батуті з урахуванням сучасних вимог змагальної діяльності

Науковий керівник

Лопатенко Георгій Олегович, к.фіз.вих, доцент

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

1. Коханська С. Модернізація спортивного снаряду як чинник підвищення складності змагальних вправ в стрибках на батуті. Спортивна наука та здоров'я людини, №2 (4) 2020 (від 29.10.2020 р.)

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

1. VІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Фізичне виховання, спорт та здоров’я людини: досвід, проблеми, перспективи» (у циклі Анохінських читань). Київський університет імені Бориса Грінченко. Грудень, 2019 р.

2. VІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Фізичне виховання, спорт та здоров’я людини: досвід, проблеми, перспективи» (у циклі Анохінських читань). Київський університет імені Бориса Грінченко. Грудень, 2020 р.

3. Вебінар «Академічна доброчесність у спортивній науці» оганіхований Факультетом здоров’я, фізичного виховання і спорту Київського університету імені Бориса Грінченко. Доповідь «Академічна доброчесність очима здобувачів освіти». 13 листопада 2020 р.

4. ІІІ Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «ЗДОРОВ’Я, ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ І СПОРТ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА КРАЩІ ПРАКТИКИ». Київський університет імені Бориса Грінченко. Травень, 2021 р.

5. Вебінар «Академічна доброчесність у спортивній науці» оганіхований Факультетом здоров’я, фізичного виховання і спорту Київського університету імені Бориса Грінченко. 30 листопада, 2021 р.

6. ІХ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Фізичне виховання, спорт та здоров’я людини: досвід, проблеми, перспективи» (у циклі Анохінських читань). Київський університет імені Бориса Грінченко. Грудень, 2021 р.

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність

1. І семестр Магістерської програми «Olympic Studies, Olympic Education, Organisation And Management of Olympic Events» Пелопоннеського університету та Міжнародної олімпійської Академії. Вересень-листопад, 2019 р.

2. ІІ семестр Магістерської програми «Olympic Studies, Olympic Education, Organisation And Management of Olympic Events» Пелопоннеського університету та Міжнародної олімпійської Академії. червень-вересень, 2021 р.

Неформальна освіта/Курси

1. "IOC Young Leaders Programme 6-week sprint", організований Міжнародним олімпійським комітетом, листопад–грудень 2020 р.

2. "The Olympic Games and the Media" онлайн курси, авторизовані Автономним Університетом Барселони, пройдені через освітню платформу Coursera, жовтень 2020 р.

3. "The Science of Training Young Athletes" онлайн курси, авторизовані Університетом Флориди, пройдені через освітню платформуCoursera, вересень 2020 р.

4. Курс "Академічна доброчесність в університеті", пройдений через дистанційну платформу громадянської освіти від Відкритого Університету Майдану, 22 грудня 2020 р.

5. Курс "Цифрова безпека та комунікація в онлайні", пройдений через дистанційну платформу громадянської освіти від Відкритого Університету Майдану, 27 грудня 2020 р.

6. Вебінар НОК України "Система багаторічної підготовки спортсменів (наукові основи, періодизація, зміст, зв'язок зі спортивним відбором і орієнтацією", 2021 р.

7. Вебінар НОК України "Метаболічні засоби супроводу процесу підготовки юних спортсменів", 2021 р.

8. Вебінар НОК України "Значення різнобічної рухової підготовки в спорті", 2021 р.

9. Вебінар НОК України "Періодизація річної підготовки спортсменів (історія, сучасний стан, альтернативні підходи, типові моделі, етап безпосередньої підготовки до головних змагань, зв'язок з етапами багаторічної підготовки)", 2021 р.

10. Вебінар НОК України "Перша допомога при травматичних ушкодженнях у спорті", 2021 р.

11. Вебінар НОК України "Розвиток силових і швидкісно-силових якостей в системі фізичної підготовки спортсменів (сучасні уявлення й основи методики розвитку)", 2021 р.

12. Вебінар НОК України "Сучасна система психологічного забезпечення підготовки спортсменів: проблеми психокорекції", 2021 р.

13. Вебінар НОК України "Психолого-педагогічні аспекти організації співробітництва в системі «тренер – юний спортсмен – батьки»", 2021 р.

14. Вебінар НОК України "Олімпійський рух в Україні: історія і сучасність", 2021 р.

15. Вебінар НОК України "Організаційно-управлінський, науково-методичний, матеріально-технічний супровід багаторічної підготовки спортсменів (світові тенденції та сучасна практика)", 2021 р.

16. Вебінар НОК України "Прийоми зворотного зв'язку «тренер – спортсмен» та «спортсмен – тренер»", 2021 р.