Костеньов Олександр Леонідович/Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Костеньов Олександр Леонідович

Рік вступу

2019

Спеціальність

025 Музичне мистецтво

Тема наукового дослідження

Творчо-виконавські техніки у зарубіжній джазовій інструментальній музиці другої половини ХХ століття

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Опанасюк Олександр Петрович, доктор мистецтвознавства, доцент, композитор, музикознавець, культуролог, член Національної Спілки композиторів України

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

Відсутні

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

 • Джазова інструментальна музика другої половини ХХ – початку ХХІ століття: виразово-стильові та культурологічні аспекти. Мистецтвознавчі записки: зб. наук. праць. 2021. Вип. 39. С. 184–189. Режим доступу: https://nakkkim.edu.ua/images/Instytuty/nauka/vydannia/Mystetstv_zapysky/Mystestvoznavchi_zapysky_39_2021.pdf
 • Підготовлена та непідготовлена техніки імпровізації в зарубіжній джазовій інструментальній музиці другої половини ХХ століття. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : наук. журнал. 2022. № 4. С. 130–135. Режим доступу: http://elib.nakkkim.edu.ua/bitstream/handle/123456789/4657/Visnyk_4_2022-130-135.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 • Колективна, сольна, хорусна, модальна творчо-виконавські техніки у зарубіжній джазовій інструментальній музиці другої половини ХХ століття. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. 2022. Вип. 57. Том 2. С. 55–64. Режим доступу: http://www.aphn-journal.in.ua/archive/57_2022/part_2/8.pdf
 • Творча діяльність видатних зарубіжних джазових музикантів-інструменталістів другої половини ХХ століття: творчо-виконавський аспект. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. 2023. Вип. 65. Том 1. С. 109–116. Режим доступу: http://www.aphn-journal.in.ua/archive/65_2023/part_1/17.pdf

Статті у закордонних виданнях

Відсутні

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Відсутні

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS)

Відсутні

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

 • ХХVІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії", 31 травня 2020 року, м. Переяслав, опубліковані тези: «Джазова камерно-інструментальна музика – об’єктивація терміна»;
 • Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку», 17 листопада 2020 року, м. Переяслав, опубліковані тези: «Джазове мистецтво в діалозі з академічною музикою»;
 • Міжнародний науковий форум музикознавчий універсум молодих «Україна і світ: вектори музичною комунікації», 22-23 січня 2021 року, м. Львів, опубліковані тези: «Композиція в джазовому мистецтві»;
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «мистецька освіта в Україні: проблеми та інновації», 02 березня 2021 року, м. Житомир. Опублікована стаття «Вивчення джазу у вищих освітніх закладах України»; режим доступу: http://eprints.zu.edu.ua/33395/1/макет_11.pdf#page=89
 • ІХ Міжнародна науково-практична конференція «SCIENCE AND PRACTICE: IMPLEMENTATION TO MODERN SOCIETY», 18-19 квітня 2021 року, м. Манчестер, Великобританія. Опубліковані стаття: «Тенденції та особливості розвитку джазової інструментальної музики на початку ХХІ століття»; режим доступу: https://interconf.top/documents/2021.04.18-19.pdf;
 • VІI Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття», 14 травня 2021 року, м. Київ, доповідь «Аранжування музичних творів у джазовому мистецтві»;
 • V Міжнародна науково-практична конференція «SCIENCE, INNOVATIONS AND EDUCATION: PROBLEMS AND PROSPECTS», 8-10 грудня 2021 року, м. Токіо, Японія. Опубліковані тези: «Джордж Ґершвін і музична культура США ХХ століття»; режим доступу: https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2021/12/SCIENCE-INNOVATIONS-AND-EDUCATION-PROBLEMS-AND-PROSPECTS-8-10.12.21.pdf.
 • VIII Міжнародна науково-практична конференція «MODERN SCIENCE: INNOVATIONS AND PROSPECTS», 1-3 травня 2022 року, м. Стокгольм, Швеція. Опубліковані тези: «Колективна імпровізація у джазовій інструментальній музиці в другій половині ХХ – початку ХХІ століття»; режим доступу: https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2022/05/MODERN-SCIENCE-INNOVATIONS-AND-PROSPECTS-1-3.05.2022.pdf
 • I Correspondence International Scientific and Practical Conference «Scientific vector of various sphere’ development: reality and future trends», (April 14th, 2023) Vinnytsia, UKR - Vienna, AUT (Online). Опубліковані тези: «Про введення поняття «творчо-виконавські техніки» у джазовій музиці до наукового обігу»; режим доступу: https://archive.journal-grail.science/index.php/2710-3056/article/view/1204
 • ІХ Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття», 8–9 травня 2023 року, м. Київ, доповідь «Особливості розвитку українського джазу другої половини ХХ – початку ХХІ ст.: творчо-виконавські аспекти».
 • V Міжнародна науково-практична конференція «MODERN PROBLEMS OF SCIENCE, EDUCATION AND SOCIETY», 17-19 липня 2023 року, м. Київ, Україна. Опубліковані тези: «Хорусна, сольна та модальна імпровізації у творчо-виконавській діяльності Майлза Девіса»; режим доступу: https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2023/07/MODERN-PROBLEMS-OF-SCIENCE-EDUCATION-AND-SOCIETY-17-19.07.2023.pdf
 • V Міжнародна науково-практична конференція «Education and science of today: intersectoral issues and development of sciences», 18 серпня 2023 року, м. Кембридж, Велика Британія. Опубліковані тези: «Гербі Генкок – основоположник стилів ф’южн та джаз-фанк»; режим доступу: https://archive.logos-science.com/index.php/conference-proceedings/issue/view/14/14

Участь у державних науково-дослідних проектах

Відсутня

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Відсутні

Грантові заявки

Відсутні

Міжнародне стажування

Відсутнє

Результати отримані у неформальній освіті

Спеціалізації та курси на онлайн-платформі Coursera:

Курси на онлайн-платформі ВУМ:

 • Академічна доброчесність в університеті. Сертифікат № 039608
 • Стратегічне мислення. Сертифікат № 057260
 • Інтегральна динаміка. Еволюція мислення, лідерства, економіки і політики. Сертифікат № 057362
 • Стратегічне маркетингове управління бізнес- і соціальними проектами. Сертифікат № 057740
 • Креативне мислення. Сертифікат № 057364
 • Цифрова безпека та комунікація в онлайні. Сертифікат № 039725
 • Школа ефективного мислення. Сертифікат № 058390
 • Вступ до критичного мислення Сертифікат № 057271
 • Сталий розвиток: нова філософія мислення. Сертифікат № 057295

Академічна мобільність