Космідайло Ірина Олександрівна/Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Космідайло Ірина Олександрівна

Курсера організація часу.JPG
Курсера учительський коучинг.JPG
Coursera 2022.JPG
Академічна доброчесність в університеті.JPG
Академічна доброчесність.JPG

Рік вступу

2019

Спеціальність

011 Освітні, педагогічні науки

Тема наукового дослідження

Методика формування українськомовної особистості учня ліцею засобами мовної гри

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Караман Станіслав Олександрович, доктор педагогічних наук, професор

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

 • Розвивальний потенціал дидактичної гри на уроках української мови в 10 класі з поглибленим вивченням філології 2018
 • Мовна гра як засіб формування лінгвістичної креативності учнів 10 класу філологічного профілю 2019
 • Уживання великої букви. Дослідження славного і драматичного в інтегрованому навчанні української мови, історії й географії України 2020
 • Мовна гра як метод формування українськомовної особистості учня ліцею 2021
 • Лінгводидактичні умови продуктивного використання мовної гри на уроках української мови у 10 класі ліцею 2021

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

Космідайло І.О. Освітньо-розвивальний потенціал мовної гри та мовного портфоліо як засобів формування українськомовної особистості учня ліцею. Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка: Педагогічні науки. Старобільськ: Вид-во ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», 2021. № 8 (346).

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Система роботи з української мови в старших класах ліцею на засадах діяльнісного підходу. Караман С.О., Александрова В.Ф., Космідайло І.О., Резнік Т.П., Набок-Бабенко Ю.С. («Creativity studies», Q1).

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

 • ІV Науково-методичний семінар «Лінгводидактика в загальноосвітній школі України: інтеграція науки і практики
 • Майстер-клас «Мовні ініціативи кафедри української мови Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка»
 • VІ Міжнародна науково-практична конференція «Стратегії міжкультурної комунікації в мовній освіті сучасних університетів»
 • Круглий стіл "Проблема методів компетентнісно орієнтованого навчання української мови у закладах загальної середньої освіти" (дистанційно)
 • Онлайновий майстер-клас «Інтерактивні ігри онлайн на уроках української мови» до Дня Університету (Відповідальні: С. Караман, О. Караман, Ю. Набок-Бабенко, Т. Резнік, І. Космідайло)
 • Круглий стіл «Методи навчання української мови: сучасний контекст» (дистанційно)
 • Онлайновий майстер-клас «Навчання мови онлайн: методичні поради» (Відповідальні: С. Караман, О.Караман, Т. Горохова, Ю. Набок-Бабенко, Т. Резнік, І. Космідайло)
 • V Всеукраїнська науково-практична конференція «Стратегічні пріоритети філології й лінгводидактики в умовах реформування освітньої системи в Україні» (дистанційно) – 10.11.2021 р.
 • VІ Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених «Актуальні проблеми літературознавства та мовознавства» (дистанційно) – 18.11.2021 р.
 • Всеукраїнська науково-практична конференція молодих науковців «Лінгвістика й лінгводидактика: здобутки і перспективи розвитку» на базі Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського − 03.12.2021.
 • VI Міжнародна науково-практична конференція "Теоретична і дидактична філологія: надбання, проблеми, перспективи розвитку" - 01–02.10.2022.
Scan.jpg
Актуальні проблеми літературознавства і мовознавства.JPG
Стратегічні пріоритети філології й лінгводидактики.jpg

Участь у державних науково-дослідних проектах

 • Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт у галузі «Українська мова та література (у т.ч. методика їх викладання)» - IІI місце (2018 р.)
 • Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт у галузі «Українська мова та література (у т.ч. методика їх викладання)» - II місце (2019 р.)
 • IV Грінченківська зимова наукова школа для магістрантів, аспірантів та докторантів у галузі знань "01 Освіта/Педагогіка" (2019 р.)
 • VI Грінченківська наукова школа для магістрантів, аспірантів та докторантів у галузі знань "01 Освіта/Педагогіка" (2021 р.)
Наукова школа.JPG

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність