Косенчук Ю.Г./портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Підпис під зображенням


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Косенчук Юлія Геннадіївна

Рік вступу

2020

Спеціальність

011 Освітні, педагогічні науки

Тема наукового дослідження

ТЕНДЕНЦІЇ РЕФОРМУВАННЯ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ У ФІНЛЯНДСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ (кінець ХХ - початок ХХІ століть)

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Іванюк Г.І., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та психології Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

Педагогічна освіта: теорія і практика: Збірник наукових праць / Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; Інститут педагогіки НАПН України [гол. ред. Бахмат Н.В.]. Вип. 30 (1-2021). Київ: Міленіум, 2021. 408 с.(Index Copernicus), категорія Б. «Соціальні, економічні та політичні передумови реформування шкільної освіти у Фінляндській Республіці (1990–2010-і рр.)». ISSN 2309-9763 https://doi.org/10.32626/2309-9763.2021-30

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Вставте тут невідформатований текст===Участь у конференціях, у т.ч. закордонних===


 • UDC 01.1

The VI th International scientific and practical conference «About the problems of science and practice, tasks and ways to solve them» (October 26-30, 2020). Milan, Italy 2020. 596 p. «Реформування шкільної освіти Фінляндської республіки: поступ до успіху», с.329 ISBN - 978-1-63649-928-4 DOI - 10.46299/ISG.2020.II.VI

 • Педагогічна освіта: теорія і практика: Збірник наукових праць / Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; Інститут педагогіки НАПН України [гол. ред. Бахмат Н.В.]. Вип. 30 (1-2021). Київ: Міленіум, 2021. 408 с.(Index Copernicus), категорія Б. «Соціальні, економічні та політичні передумови реформування шкільної освіти у Фінляндській Республіці (1990–2010-і рр.)», с. 54.

ISSN 2309-9763 https://doi.org/10.32626/2309-9763.2021-30


 • Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція "Професійна діяльність сучасного педагога в умовах парадигмальних змін"

25.11.2020,Київський університет імені Бориса Грінченка, м.Київ

 • Інтернет-форум IV Всеукраїнська науково- практична конференція «Інновації в початковій освіті: проблеми, перспективи, відповіді на виклики сьогодення», 4-5 березня 2021 р., програма, сертифікат, тези «Підготовка вчителів в Фінляндській Республіці до роботи в умовах освітніх змін»

https://sites.google.com/view/pnpu15/%D0%B7%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA

 • VІ Всеукраїнський науково-методологічний семінар з історії освіти «Понятійно-термінологічний апарат історико-педагогічних досліджень: історія і сучасні підходи» у рамках Всеукраїнського фестивалю науки – 2021 (до 30-ї річниці Незалежності України), 19.05.2021 р., усна доповідь з теми: «Інтегрований підхід до використання понятійного апарату в історико-педагогічних дослідженнях», програма
 • Всеукраїнська науково-практична конференція (заочна) «Історія та філософія освіти в незалежній Україні: контроверзи сучасного наукового пізнання», 08.06.2021р., тези «Міжкультурний концепт реформування шкільної освіти у Фінляндській республіці (1990–2010-ті рр.)», програма

Участь у державних науково-дослідних проектах

 • Онлайн навчання «ECERS-3 101 Online Training Course» ERSI (Environment Rating Scales Institite), Trident Technical College, North Charleston, South Carolina (5 год.), 23.10.2020
 • Онлайн навчання "Професійний розвиток учителя: надання підтримки на різних етапах професійного розвитку вчителя" (модуль5) в межах програми підготовки тренерів для тренерів "Педагогіка початкової школи: фінський досвід", 2-17 грудня 2020 року, сертифікат: реєстраційний номер 5/82
 • Онлайн-курс «Нова українська школа: перехід на наступний рівень» (модуль 3), програма підвищення кваліфікації керівників шкіл-учасників інноваційного освітнього проєкту всеукраїнського рівня та регіональних координаторів/тренерів «Нова українська школа: перехід на наступний рівень» (2021-2022рр.)
 • Онлайн-навчання «Зимова академія для директорів шкіл», програма навчання організована Проєктом «Фінська підтримка реформи української школи» («Навчаємось разом»), (30 год), грудень 2020 - лютий 2021 року сертифікат : реєстраційний номер 3/93 від 25.02.2021р.
 • Курс «Академічна доброчесність в університеті» (3 год.), 25.01.2021р. сертифікат: реєстраційний номер 045620
 • Перший Всеукраїнський форум з теми «Центри професійного розвитку педагогічних працівників: виклики, освітні стратегії, партнерська взаємодія» (5 год.), 03.03.2021р., сертифікат: реєстраційний номер 472
 • Grammar and Punctuation an online non-credit course authorized by University of California, Irvine and offered through Coursera, (19 год.), 28.04.2021, Verify at coursera.org /verify/BPS 2ZH S M A D J7
 • Курси підвищення кваліфікації за напрямом «Менеджмент соціально-педагогічної діяльності у закладі дошкільної, позашкільної та загальної середньої освіти», (3 11.05.2021 по 05.11.2021), Наказ №93 від 30.04.2021р.
 • Участь у міжнародній науково-практичній онлайн-конференції «Забезпечення якості вищої освіти у країнах Європейського Союзу», 15.04.2020р., сертифікат
 • Участь у Міжнародному семінарі «Європейські стандарти якості вищої освіти у контексті проходження міжнародної акредитації» за участю Центрального агентства з оцінювання та акредитації ZEvA (Німеччина) та Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (Україна), 12.05.2021 року, програма
 • Участь у VII Міжнародній науково-практичній конференції «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи» (13- 15 травня 2021р.) Діалог-сесія з теми: «Наскрізні вміння – освіта для майбутнього: діяльнісний вимір» (14.05.2021 р.), 3 год.

сертифікат: МНК 02136146/2239-21

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність