Король Лідія Олегівна / портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Король Лідія Олегівна

Рік вступу

2022

Спеціальність

035 Філологія

Тема наукового дослідження

Епатаж у сучасній українській літературі: поетика тексту й письменницького бренду

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Вірченко Тетяна Ігорівна, професор кафедри української літератури, компаративістики і грінченкознавства Факультету української філології, культури і мистецтва Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор філологічних наук, професор

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

Король, Л. (2022). БРЕНД ПИСЬМЕННИКА Й ОБРАЗ АВТОРА: КОРЕЛЯЦІЯ ПОНЯТЬ. Літературний процес: методологія, імена, тенденції, (19), 47–53. https://doi.org/10.28925/2412-2475.2022.19.6

Король, Л. (2023). ЗОМБІ В ПОВІСТІ ПРО ГОЛОДОМОР: ЕПАТАЖ БРИНИХА І ТРАВМА НАЦІЇ. Синопсис: текст, контекст, медіа, 29(1), 14-21. https://doi.org/10.28925/2311-259x.2023.1.3

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

Міжнародна науково-практична конференція «Філологічні науки в умовах сучасних трансформаційних процесів», Львів (онлайн)12–13 листопада 2021 року. Тезова доповідь «Конкурс рукописів масової літератури:від стратегії до бренду»

Міжнародна наукова конференція «Літературний процес: Хаос. Апокаліптика. Біфуркації». Київ (онлайн), 28 жовтня 2022 року. Виступ з доповіддю «Зомбі в повісті про Голодомор: епатаж Бриниха і травма нації».

Всеукраїнська наукова онлайн-конференція (XV Грінченківські читання) «Біографічний наратив: Текст і дискурс». Київ (онлайн), 9 грудня 2022 року. Виступ з доповіддю «Бренд українського письменника fin de siecle: маркетингова термінологія у біографічних реконструкціях».

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність