Коркос Ярослав Олександрович/Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Коркос Ярослав Олександрович

Рік вступу

2020

Спеціальність

053 Психологія

Тема наукового дослідження

"Психосемантика критичності буденної свідомості студентів у епоху постправди"

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Лозова Ольга Миколаївна, доктор психологічних наук, професор

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

  1. Коркос Я. (2017). Сприйняття молоддю іміджу працівника силових структур. Інсайд, (5), 50-65.

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

  1. Oleinyk, N., Babatina, S., & Korkos, Y. (2018). СОЦІАЛЬНІ СТЕРЕОТИПИ МОЛОДІ У СПРИЙНЯТТІ ОБРАЗУ ПРАЦІВНИКА НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ. Psychological Prospects Journal, (32), 232-249.
  2. Коркос, Я. О. (2022). КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ЗМІСТ КАТЕГОРІЇ «СВІДОМІСТЬ» У ЗАРУБІЖНІЙ ПСИХОЛОГІЇ. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки», (1), 11-17.
  3. Коркос, Я. (2023). КРИТИЧНЕ МИСЛЕННЯ В ЕПОХУ ПОСТПРАВДИ. Перспективи та інновації науки, (8 (26)), 196-211.
  4. Коркос, Я. (2023). ЕПОХА ПОСТПРАВДИ У СУЧАСНОМУ СВІТІ: ВИТОКИ ТА ПРИЧИНИ. Наукові перспективи (Naukovì perspektivi), (4 (34)), 537_554

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

Міжнародна науково-практична конференція, аспірантів, молодих вчених та студентів «Соціально-психологічні технології розвитку особистості», 07-08 квітня 2016 року, м. Херсон;

Міжнародна науково-практична конференція аспірантів, молодих вчених та студентів «Соціально-психологічні технології розвитку особистості», 20-21 квітня 2017 року, м. Херсон, тема доповіді: "Сприйняття молоддю іміджу працівника силових структур";

Всеукраїнська (із міжнародною участю) науково-практична конференція «Соціокультурні та психологічні виміри становлення особистості», 05-06 жовтня 2017 р, м. Херсон;

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів та студентів «Соціально-психологічні технології розвитку особистості», 18-19 квітня 2018 року, м.Херсон, тема доповіді: "Соціальні стереотипи молоді у сприйнятті образу поліцейського";

ІV Міжнародна науково-практичної конференція «Психологія свідомості: теорія і практика наукових досліджень», 21 листопада 2020 року, м. Київ, тема: "Критичність буденної свідомості в епоху постправди";

Круглий стіл "Освітологічні концепти психології особистості", 10 квіт. 2023 року, м. Київ, тема доповіді: "Критичність мислення у епоху постправди";

Міжнародна науково-практичної конференція "Психологія свідомості: теорія і практика наукових досліджень", 8 грудня 2023 року, м. Київ, тема доповіді: "Когнітивні викривлення у свідомості особистості".

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність