Користувач:Y.savytskyi.asp

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук


Прізвище ім'я по-батькові

Савицький Юрій Вікторович

Рік вступу

2023

Спеціальність

061 Журналістика

Тема наукового дослідження

«Український медіапростір воєнного періоду: протидія російській пропаганді»

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Семенюк Олег Анатолійович, доктор філологічних наук, професор.

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

– ​​Круглий стіл: "Сучасні комунікації, реклама та PR у медіа дослідженнях здобувачів другого і третього рівнів вищої освіти". Дата проведення: 29 листопада 2023 року Тема доповіді: Медійні спільноти під час повномасштабної війни

– Міжнародна науково-практична конференція «Освіта і наука в період глобальних криз та конфліктів у ХХІ столітті». Дата проведення: 8-9 грудня 2023 року Тема доповіді: Трансформації медійних спільнот під час повномасштабної війни

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність