Користувач:V.dohadina

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Зміст

ОСОБИСТІ ДАНІ

ПІБ

Догадіна Вікторія Сергіївна

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

Викладач кафедри світової літератури

Освіта

У 2019 році закінчила Київський університет імені Бориса Грінченка і отримала ступінь бакалавра за напрямом підготовки Філологія (мова і література німецька). У 2021 році отримала ступінь магістра у Київському університеті імені Бориса Грінченка (освітня програма: Зарубіжна література та світова художня культура). З 2021 року аспірантка Київського університету імені Бориса Грінченка (спеціальність: 035 Філологія; науковий керівник: кандидат філологічних наук, професор Юрій Ковбасенко).

Місце роботи

Професійний досвід

Тема дисертації

Контакти

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Наукова школа

Керівництво аспірантами/докторантами

Аспіранти/пошукувачі
Докторанти/здобувачі

Захищені доктори наук

Захищені кандидати наук

Друковані публікації

Статті

Тези до конференцій

Підручники, посібники

Методичні матеріали

Електронні публікації

Статті

Тези до конференцій

Підручники, посібники

Методичні матеріали

Профілі у наукометричних базах

Індекси цитування

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Участь у міжнародних та державних проектах

Участь у міжнародних конференціях та форумах

Професійна сертифікація

Підвищення кваліфікації

Гранти та стажування

Міжнародна виставкова, творча та спортивна діяльність

Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твори

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Навчальні дисципліни

Список дисциплін

Електронні навчальні курси

Наукові, творчі та спортивні досягнення студентів

Участь у міжнародних олімпіадах та конкурсах, змаганнях

Участь у всеукраїнських олімпіадах та конкурсах, змаганнях