Користувач:T.melnyk.asp

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Конопляник Тетяна Володимирівна
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Конопляник Тетяна володимирівна

Рік вступу

2020

Спеціальність

035 Філологія

Тема наукового дослідження

Образ читача в ранньоновоанглійських художніх текстах: семантико-функціональний аспект.

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Буніятова Ізабелла Рафаїлівна, доктор філологічних наук, професор

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність